12:31 Thứ Năm, 21/02/2019
Quan hệ quốc tế
 
Khoa học công nghệ
 
NCS Phạm Đức Viễn bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp Trường
29/01/2019 10:17:00
Hôm qua (28/1/2019), tại trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh đã diễn ra buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho NCS Phạm Đức Viễn với tên đề tài: “Đổi mới nội dung chương trình đào tạo cử nhân ngành giáo dục thể chất Trường Đại học Tây Bắc”, chuyên ngành Giáo dục học mã số 9140101.
NCS Nguyễn Ngọc Khôi bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp Trường
NCS Lê Thị Thanh Thuỷ bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp Cơ sở
Không ngừng đổi mới nội dung chương trình giáo dục thể chất tự chọn cho sinh viên
Trường Đại học TDTT Bắc Ninh: Trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ năm 2018
NCS Nguyễn Trường Giang bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp cơ sở