07:09 Thứ Bảy, 21/04/2018
Thông báo tuyển dụng
opera fix
 
opera fix
Kết quả thi tuyển viên chức 2016
21 Tháng Hai 2017 15:40:00 GMT+7

 Kết quả thi tuyển viên chức 2016 bao gồm: Thông báo, Quyết định và Kết quả thi tuyển tại tập tin đính kèm

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  Quyết định phê duyệt kết quả thi tuyển viên chức năm 2015
        Bullet  Kết quả thi tuyển viên chức năm 2015
        Bullet  Điều chỉnh lịch thi tuyển
        Bullet  Thông báo lịch thi
        Bullet  Lịch ôn tập
        Bullet  DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2015
        Bullet  Kết quả thi tuyển viên chức cho Trung tâm Doping và Y học; Tạp chí Thể thao
        Bullet  DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2013 (Trung tâm Doping và Y học, Tạp chí Thể thao)
        Bullet  Lịch thi tuyển viên chức cho Trung tâm Doping và Y học, Tạp chí Thể thaoLịch thi tuyển viên chức cho Trung tâm Doping và Y học, Tạp chí Thể thao
        Bullet  Thông báo về hình thức thi môn nghiệp vụ chuyên ngành tại kỳ tuyển viên chức cho Trung tâm Doping và Y học; Tạp chí Thể thao
 

opera fix