02:57 Thứ Ba, 24/09/2019
Thông báo tuyển dụng
opera fix
 
opera fix
Trung tâm HLTT QG Hà Nội tuyển dụng viên chức
28 Tháng Tám 2019 16:22:00 GMT+7Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  Kết quả thi tuyển viên chức 2016
        Bullet  Quyết định phê duyệt kết quả thi tuyển viên chức năm 2015
        Bullet  Kết quả thi tuyển viên chức năm 2015
        Bullet  Điều chỉnh lịch thi tuyển
        Bullet  Thông báo lịch thi
        Bullet  Lịch ôn tập
        Bullet  DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2015
        Bullet  Kết quả thi tuyển viên chức cho Trung tâm Doping và Y học; Tạp chí Thể thao
        Bullet  DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2013 (Trung tâm Doping và Y học, Tạp chí Thể thao)
        Bullet  Lịch thi tuyển viên chức cho Trung tâm Doping và Y học, Tạp chí Thể thaoLịch thi tuyển viên chức cho Trung tâm Doping và Y học, Tạp chí Thể thao
 

opera fix