13:02 Thứ Sáu, 18/10/2019
Thông báo tuyển dụng
opera fix
 
opera fix
Thi tuyển viên chức năm 2019 của Bệnh viện Thể thao Việt Nam, Trung tâm Thông tin Thể dục thể thao và Trung tâm Thể thao Ba Đình
19 Tháng Chín 2019 23:34:00 GMT+7

Căn cứ Quyết định số: 1546/QĐ-TCTDTT ngày 19 tháng 9 năm 2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao về việc phê duyệt Kế hoạch thi tuyển viên chức năm 2019 của Bệnh viện Thể thao Việt Nam, Trung tâm Thông tin Thể dục thể thao và Trung tâm Thể thao Ba Đình, Tổng cục Thể dục thể thao thông báo thi tuyển viên chức năm 2019, chi tiết tại file đính kèm.

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  Thông báo Thi tuyển công chức năm 2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
        Bullet  Trung tâm HLTT QG Hà Nội tuyển dụng viên chức
        Bullet  Kết quả thi tuyển viên chức 2016
        Bullet  Quyết định phê duyệt kết quả thi tuyển viên chức năm 2015
        Bullet  Kết quả thi tuyển viên chức năm 2015
        Bullet  Điều chỉnh lịch thi tuyển
        Bullet  Thông báo lịch thi
        Bullet  Lịch ôn tập
        Bullet  DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2015
        Bullet  Kết quả thi tuyển viên chức cho Trung tâm Doping và Y học; Tạp chí Thể thao
 

opera fix