22:37 Thứ Ba, 21/02/2017
Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại
opera fix
    
opera fix
Phong trào TDTT ở Yên Lạc – Vĩnh Phúc
16/02/2017 16:55:00
Trong những năm qua, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, huyện Yên Lạc - Vĩnh Phúc đã tích cực phát triển các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Với Ðảng bộ và nhân dân huyện Yên Lạc, Bác Hồ luôn là tấm gương sáng trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trí tuệ lỗi lạc, tầm cao văn hóa và tinh thần rèn luyện thân thể để giữ gìn sức khỏe nhằm phụng sự Tổ quốc và nhân dân.
Huyện đảo Cát Hải với phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”
09/02/2017 10:37:00
Những năm qua, cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động thể dục thể thao (TDTT) luôn được huyện Cát Hải – Thành phố Hải Phòng quan tâm. Phong trào TDTT của huyện ngày càng phát triển, một phần là nhờ triển khai, thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Đây là phong trào rộng lớn được đông đảo người dân trên toàn huyện đảo tham gia. Hoạt động TDTT của huyện đã và đang phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, đa dạng, phong phú về loại hình môn tập, diễn ra thường xuyên, liên tục...
Bình Xuyên: đơn vị điển hình trong phong trào thể dục thể thao quần chúng ở Vĩnh Phúc
08/02/2017 10:00:00
Cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế, thu hút dự án đầu tư, bảo đảm an sinh xã hội, trong những năm qua, huyện Bình Xuyên còn đặc biệt quan tâm phát triển lĩnh vực thể dục thể thao cả về bề rộng và chiều sâu, vươn lên trở thành điểm sáng trong phong trào TDTT quần chúng của tỉnh Vĩnh Phúc.
Bước tiến của TDTT Hòa Bình
25/01/2017 10:28:00
Với đặc thù là một tỉnh miền núi, điều kiện tự nhiên, xã hội còn nhiều khó khăn, đời sống của đồng bào các dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh tuy có nhiều thay đổi nhưng vẫn ở mức thấp so với nhiều địa phương trên cả nước. Tuy vậy, với sự vào cuộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nên trong những năm gần đây, việc triển khai, thực hiện cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2012 - 2020 do Bộ VHTTDL, Tổng cục TDTT phát động, đã mang lại những chuyển biến tích cực trong nhận thức cũng như hành động của nhân dân, góp phần làm cho phong trào thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn tỉnh có bước tiến mạnh mẽ với nhiều hoạt động thể thao sôi nổi, đa dạng, thu hút đông đảo người dân tham gia...
Châu Thành – Sóc Trăng: đơn vị tiêu biểu trong triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”
23/01/2017 13:33:00
Thực hiện kế hoạch số 60/KH-UBND huyện Châu Thành về Tổ chức triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012-2020, trong những năm qua, dù đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn, song phong trào TDTT của huyện đã có những bước phát triển mạnh mẽ.
Những chuyển biến tích cực từ cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” ở Cao Bằng
19/01/2017 13:21:00
Là một tỉnh miền núi phía Bắc, điều kiện tự nhiên, xã hội còn nhiều khó khăn, nhưng với sự vào cuộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân, phong trào TDTT ở Cao Bằng đã, đang có những bước phát triển mạnh mẽ, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức cũng như hành động của người dân đối với việc rèn luyện thân thể. Điều đó, góp phần nâng cao hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2013- 2020.
Ý Yên – Nam Định: TDTT đi lên nhờ phát triển phong trào TDTT quần chúng
16/01/2017 15:22:00
Thực hiện phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Ý Yên – Nam Định thường xuyên quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh và tạo điều kiện để phong trào thể dục, thể thao phát triển trong mọi tầng lớp nhân dân. Nhờ đó, phong trào TDTT của huyện đã có những bước tiến vững mạnh cả về chất và lượng.
Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi: chuyển biến tích cực trong cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại
12/01/2017 00:44:00
Có thể khẳng định cuộc vận động"Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" được duy trì, đã tạo chuyển biến tích cực, trở thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy phong trào TDTT Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi phát triển theo hướng sâu rộng.
Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”: tạo bước chuyển mình trong phong trào TDTT ở Hà Nam
11/01/2017 10:31:00
Những chuyển biến của TDTT Hà Nam Sau 05 năm triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, nhận thức của các tầng lớp nhân dân tỉnh đối với vị trí, vai trò cũng như tác dụng của thể dục thể thao đối với sức khỏe đã được nâng lên đáng kể. Phong trào TDTT quần chúng cũng như thể thao thành tích cao của tỉnh ngày càng được mở rộng và thu hút sự tham gia của đông đảo người dân, góp phần nâng cao sức khỏe, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh ở cơ sở.
Triệu Sơn - Thanh Hóa điểm sáng trong phong trào toàn dân rèn luyện theo gương Bác Hồ vĩ đại
09/01/2017 16:35:00
Trong những năm qua, nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp chính quyền huyện Triệu Sơn tạo điều kiện để phong trào TDTT phát triển trong mọi tầng lớp nhân dân, cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" đã đạt được nhiều kết quả khả quan.
Trang 1 trong 12Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối    
Các tin đã đưa:

Lọc tin:

opera fix