21:37 Thứ Ba, 19/02/2019
Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030
opera fix
    
opera fix
Thanh Hóa sau 5 năm thực hiện Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam tại giai đoạn 2011 - 2030.
13 Tháng Giêng 2017 13:33:00 GMT+7
Thực hiện Quyết định số 641/QĐ-TTg ngày 28/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030 ngày 16/8/2011 Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 2685/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030 tại Thanh Hóa.

Các hoạt động của TDTT Thanh Hóa được phát triển ngày càng sâu rộng trong tất cả
các tầng lớp nhân dân (Ảnh: TT)
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, phân công trách nhiệm các thành viên Ban chỉ đạo và ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030 tại Thanh Hóa.

UBND tỉnh lồng ghép các hoạt động của Đề án với các chương trình, đề án của địa phương như: Quyết định số 1614/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2010 phê duyệt Đề án phát triển Thể dục Thể thao xã, phường, thị trấn giai đoạn 2010-2015; Quyết định số 2965/QĐ-UBND ngày 12/9/2011 phê duyệt chương trình phát triển TDTT vùng dân tộc thiểu số miền núi tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2010-2015; Kế hoạch triển khai Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2012 - 2020; Đề án phát triển Thể thao thành tích cao giai đoạn 2011-2015 định hướng tới năm 2020 và thực hiện Đề án tuyển chọn VĐV tuyến 3. Hàng năm gắn công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc các đơn vị huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh về triển khai thực hiện Đề án 641 với thực hiện chỉ tiêu kế hoạch của đơn vị.

Thanh Hóa được chọn là một trong mười địa phương của cả nước triển khai thí điểm thực hiện Đề án. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Đề án 641 tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 43/QĐ-SVHTTDL-NVTDTT ngày 06/02/2012 về việc thành lập Ban điều tra số liệu phục vụ Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030 tại Thanh Hóa.

Ban điều tra số liệu Đề án 641 tỉnh Thanh Hóa đã chọn 12 trường Mầm non, 12 trường Tiểu học, 14 trường THCS và 14 trường THPT trong tỉnh để điều tra một số thông tin cần thiết phục vụ cho Đề án. Sau 5 năm triển khai thực hiện Đề án, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp về Đề án 641 được nâng lên.

Việc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành đối với sự nghiệp phát triển thể dục thể thao có nhiều chuyển biến và thu được kết quả đáng phấn khởi góp phần tăng tỷ lệ người dân tham gia tập luyện thường xuyên; duy trì và nâng cao thành tích thể thao trên các đấu trường quốc gia, quốc tế, góp phần phát triển thể lực, tầm vóc con người Việt Nam.

Công tác riển khai Đề án 641 tại Thanh Hóa nhận được sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp, các ngành và toàn xã hội. Tuy nhiên, trong chỉ đạo triển khai còn nhiều hạn chế.Một số hoạt động liên quan đến Đề án đã được triển khai nhưng hiệu quả chưa cao. Đề án rộng, thời gian thực hiện lại kéo dài, kinh phí đảm bảo cho triển khai thực hiện Đề án chưa đảm bảo. Điều này làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện Đề án từ tỉnh đến cơ sở.

Trong những năm tiếp theo Ban chỉ đạo để án của tỉnh cũng đặt ra mục tiêu cụ thể là tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh, giảm mạnh tỷ lệ suy dinh dưỡng để cải thiện các chỉ số cơ bản của trẻ em 5 tuổi và đảm bảo các tiêu chí đánh giá thể lực, tầm vóc thân thể của thanh niên Việt Nam tại Thanh Hóa. Cải thiện tầm vóc thân thể của thanh niên Việt Nam tại Thanh Hóa đạt nhịp độ tăng trưởng ổn định theo các tiêu chí sau: Đối với nam 18 tuổi: Năm 2020 chiều cao trung bình 167cm, phấn đấu năm 2030 chiều cao trung bình 168,5cm. Đối với nữ 18 tuổi: Năm 2020 chiều cao trung bình 156cm, phấn đấu năm 2030 chiều cao trung bình 157,5cm. Hình thành phong trào của toàn xã hội chăm lo phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam; mở rộng các hoạt động sinh hoạt văn hóa, thể thao, giải trí lành mạnh, giúp con người phát triển hài hòa về thể lực, trí lực, tâm lực. Tăng cường chăm sóc sức khỏe trẻ em, người chưa thành niên và thanh niên nhằm giảm thiểu các bệnh về tim mạch, bệnh béo phì, bệnh gây mất bình thường về chiều cao thân thể, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống củ nhân dân trong tỉnh.

Bên cạnh đó công tác tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức của người dân cũng như các tổ chức xã hội đối với việc phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam tại Thanh Hóa. Tiếp tục triển khai Đề án 641 một cách đồng bộ, khoa học và hiệu quả. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện các chương trình thành phần trên phạm vi toàn tỉnh.


Lam Anh

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  Đề án 641 năm 2016: Tiếp tục triển khai các chương trình tới địa phương
        Bullet  Người Nhật chú trọng giáo dục thể chất cho trẻ nhỏ
        Bullet  Chương trình Góp yêu thương – Nâng cao tầm vóc Việt
        Bullet  Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Lê Khánh Hải làm việc với Ban điều phối Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 – 2030
        Bullet  Nghệ An chú trọng triển khai Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 – 2030
        Bullet  Hải Dương sau 5 năm triển khai Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam
        Bullet  Đà Nẵng: 500 trường học được uống sữa miễn phí
        Bullet  UBND Đà Nẵng phê duyệt Đề án Sữa học đường giai đoạn 2016 – 2017
        Bullet  Chương trình "Sữa học đường -Vì tầm vóc Việt" góp phần cải thiện tầm vóc Việt
        Bullet  PTCT Phạm Văn Tuấn làm việc với Tổng Giám đốc hãng Nestlé
 

opera fix