22:01 Thứ Ba, 19/02/2019
Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030
opera fix
    
opera fix
Thành lập Văn phòng Ban điều phối Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam
16/05/2012 00:04:00
Với nhiệm vụ giúp việc cho Ban điều phối, Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 1647/QĐ-BVHTTDL về việc thành lập Văn phòng Ban điều phối Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030.
Hội nghị lần thứ Nhất Ban điều phối Đề án Tổng thể phát triển thể lực tầm vóc người Việt Nam
19/03/2012 15:08:00
Nhằm tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2011 và thông qua phương hướng nhiệm vụ năm 2012 của Đề án “Tổng thể phát triển thể lực tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 – 2030”, cũng như thông qua Quy chế làm việc của Ban điều phối và chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Ban điều phối, Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Hoàng Tuấn Anh - Trưởng Ban điều phối đã chủ trì Hội nghị lần thứ nhất Ban điều phối của Đề án này.
Kế hoạch triển khai Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030
19/03/2012 10:22:00
Bước sang năm 2012, việc làm cấp thiết là kiện toàn cơ cấu tổ chức Ban điều phối của Đề án; thành lập Văn phòng của Ban điều phối, xây dựng Quy chế làm việc cũng như thành lập các Ban chỉ đạo Đề án ở các tỉnh, thành; Thành lập Ban chủ nhiệm của 4 Chương trình thuộc Đề án, đồng thời xây dựng và phê duyệt nội dung của 4 Chương trình; tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Đề án ở 3 vùng: Bắc - Trung - Nam.
Quyết định thành lập Ban điều phối Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam
16/03/2012 16:11:00
Ngày 27/10/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1896/QĐ-TTg về việc thành lập Ban điều phối Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030
Quyết định phê duyệt Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030
16/03/2012 13:11:00
Ngày 28/04/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 641/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030. Theo đó, Đề án sẽ chia làm 2 giai đoạn: giai đoạn 1: từ năm 2011 – 2020; giai đoạn 2: Từ năm 2021 – 2030.
Trang 11 trong 11Đầu tiên    Trước   2  3  4  5  6  7  8  9  10  [11]  Tiếp   Cuối    
Lọc tin:

opera fix