02:21 Thứ Tư, 26/04/2017
Triển khai Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ chính trị và Chiến lược phát triển thể thao đến năm 2020
opera fix
    
opera fix
Quảng Bình: Khởi sắc trong việc thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW
13/04/2017 14:50:00
Với mục tiêu phát huy mọi nguồn lực trong xã hội, nhân dân để phát triển TDTT tỉnh Quảng Bình mang tính dân tộc, khoa học góp phần tăng cường sức khỏe, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải thiện đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân và góp phần hội nhập quốc tế. Trong những năm qua hoạt động Thể dục Thể thao tỉnh Quảng Bình đã để lại những dấu ấn đáng nhớ trên nhiều phương diện. Từ công tác quản lý nhà nước, tới Thể thao thành tích cao, Thể thao quần chúng đã và đang có những hướng đi đúng đắn và đạt hiệu quả đáng ghi nhận.
Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW: hiệu quả từ áp dụng khoa học công nghệ và hiệu lực quản lý các tổ chức xã hội, hợp tác quốc tế
03/04/2017 11:38:00
Để có được những kết quả đáng ghi nhận từ công tác Thể dục Thể thao (TDTT) sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020 thì việc áp dụng khoa học công nghệ và hiệu lực quản lý các tổ chức xã hội, hợp tác quốc tế đóng vai trò vô cùng quan trọng.
Giai đoạn 2017 - 2020: TTVN tiếp tục thực hiện NQ08-NQ/TW và tập trung cho các sự kiện quan trọng như SEA Games, ASIAD...
06/03/2017 10:09:00
Khép lại 5 năm thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020 với những kết quả đáng ghi nhận từ phong trào Thể thao quần chúng đến Thể thao thành tích cao. Bước sang giai đoạn 2017 - 2020, ngành TDTT tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ phát triển TDTT theo phương hướng, mục tiêu đã được xác định tại các Nghị quyết của Đảng, các chiến lược, quy hoạch phát triển ngành, tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về TDTT. Cùng với đó, tập trung đẩy mạnh các hoạt động TDTT cho mọi người, chuẩn bị tốt lực lượng vận động viên tham dự các Đại hội thể thao quốc tế (ASIAD, Olympic, SEA Games), chuẩn bị, tổ chức thành công Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018, SEA Games 31 năm 2021 và các sự kiện Thể thao quốc tế quan trọng khác.
Bộ VHTTDL sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị
03/03/2017 15:01:00
Có thể nói, sau 05 năm thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng tạo bước phát triển mạnh mẽ về Thể dục Thể thao đến năm 2020 Công tác Thể dục Thể thao của cả nước đã tạo được những dấu ấn và kết quả đáng ghi nhận. Nổi bật là nhận thức về vị trí, vai trò của Thể dục Thể thao (TDTT), đặc biệt là nhận thức của các cấp ủy Đảng và chính quyền về trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo đối với sự nghiệp Thể dục Thể thao được nâng lên.
Điện Biên thông qua Quy hoạch phát triển Thể dục Thể thao tỉnh giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030
01/03/2017 10:48:00
Nhằm cụ thể hóa quan điểm, đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Quyết định số 21/QĐ-UBND về việc ban hành Quy hoạch phát triển Thể dục Thể thao tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Quy hoạch được xây dựng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, chỉ đạo các hoạt động thể dục thể thao, bảo đảm sự phát triển vững chắc, khắc phục tình trạng phân tán, lãng phí nguồn lực; góp phần thực hiện chiến lược con người, phục vụ công cuộc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh Điện Biên trong giai đoạn tới.
Hà Tĩnh sau 5 năm thực hiện và triển khai nghị quyết số 08-NQ/TW
16/02/2017 18:12:00
Sau khi có Nghị quyết số 08-NQ/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 33-HD/BTGTU, ngày 11/4/2012 về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị; tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết cho đội ngũ cán bộ cốt cán toàn tỉnh; Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh cụ thể hóa nội dung Nghị quyết số 08-NQ/TW phù hợp với tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ phát triển thể dục, thể thao của tỉnh.
TDTT Hải Dương thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/TW
14/02/2017 15:43:00
Kể từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết 16/NQ-CP của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020” tính đến nay Thể dục Thể thao tỉnh Hải Dương đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí và tác dụng của tập luyện TDTT trong các cấp, các ngành, trong học sinh, sinh viên, trong cán bộ, công chức, nông dân, phụ nữ, thanh thiếu niên đến người cao tuổi. Từ đó, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT sâu rộng trong toàn xã hội.
An Giang đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2020
10/01/2017 11:18:00
Thực hiện quan điểm chỉ đạo của Đảng, chiến lược phát triển về văn hóa, thể thao Việt Nam giai đoạn đến năm 2020, quy hoạch phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh giai đoạn đến năm 2020, quy hoạch phát triển văn hóa, thể thao tỉnh An Giang từ năm 2014 đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, Quy hoạch tổng thể phát triển ngành du lịch tỉnh An Giang từ năm 2014 đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, UBND tỉnh An Giang đã ban hành kế hoạch đầu tư xây dựng thiết chế công trình văn hóa, thể thao và cơ sở hạ tầng du lịch từ nay đến năm 2020.
Bước chuyển mình về thể thao thành tích cao tỉnh Vĩnh Phúc
06/01/2017 10:39:00
Kể từ sau 20 năm tái lập tỉnh Vĩnh Phúc, với nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển phong trào Thể dục, Thể thao, từ một tỉnh còn mờ nhạt về thành tích Thể thao thành tích cao đến nay Vĩnh Phúc đã có những bước tiến dài, khi các vận động viên của tỉnh thi đấu nổi bật, giành nhiều huy chương tại các giải Thể thao trong nước, khu vực và thế giới.
Ninh Thuận sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW
30/12/2016 13:43:00
Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị, công tác Thể dục Thể thao của tỉnh Ninh Thuận đã đạt được những kết quả tích cực. Nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân về vị trí, vai trò của Thể dục Thể thao ngày càng được nâng cao. Phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" ngày càng phát triển và phát huy hiệu quả. Thể dục Thể thao trong trường học và trong quần chúng nhân dân được giữ vững, không ngừng phát triển, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động viên nhân dân thi đưa sản xuất, đóng góp tích cực vào sự phát triển của thành phố
Trang 1 trong 12Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối    
Các tin đã đưa:

Lọc tin:

opera fix