09:58 Thứ Tư, 25/04/2018
Cải cách hành chính
opera fix
    
opera fix
Bộ VHTTDL gắn cải cách hành chính với công tác thi đua khen thưởng hàng năm
15 Tháng Sáu 2015 15:59:00 GMT+7
Nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính cũng như đổi mới trong công tác cải cách hành chính, gắn công tác này với hoạt động thường xuyên của từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, Bộ VHTTDL đã triển khai việc thực hiện công tác cải cách hành chính gắn với công tác thi đua khen thưởng hàng năm. Đây cũng là hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng được thực hiện một cách có hiệu quả cao nhất.

Trong những năm qua, công tác cải cách hành chính và công tác thi đua khen thưởng luôn được đánh giá là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Bộ VHTTDL trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đối với việc đánh giá thi đua khen thưởng năm 2015, Bộ VHTTDL đã ban hành Công văn 2152/BVHTTDL-TĐKT hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ gắn cải cách hành chính với công tác thi đua khen thưởng hàng năm.

Theo đó, Bộ VHTTDL yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ tiếp tục chỉ đạo, triển khai việc tự đánh giá của đơn vị theo 7 lĩnh vực chỉ số cải cách hành chính: Công tác chỉ đạo, điều hành và cải cách hành chính; xây dựng và tổ chức thực hiện thể chế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; Cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức Bộ máy hành chính nhà nước; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; Đổi mới cơ chế tài chính với cơ quan hành chính và sự nghiệp công lập; Hiện đại hóa hành chính.

Và kết quả thực hiện đánh giá chấm điểm chỉ số cải cách hành chính của các đơn vị Bộ VHTTDL sẽ được đưa vào các tiêu chí bình xét thi đua khen thưởng hàng năm đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL.

KC

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  Những kết quả đạt được từ công tác cải cách hành chính Sở VHTTDL tỉnh Lào Cai
        Bullet  Bộ VHTTDL tập trung thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015
        Bullet  Ban hành 7 loại biểu mẫu thủ tục hành chính trong lĩnh vực TDTT
        Bullet  Tăng cường hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ VHTTDL
        Bullet  Sở VHTTDL tỉnh Khánh Hoà ứng dụng tin học hoá trong cải cách hành chính
        Bullet  Sở VHTTDL tỉnh Thái Bình đẩy mạnh công tác cải cách hành chính
        Bullet  Công tác cải cách hành chính Bộ VHTTDL đạt được nhiều kết quả trong 6 tháng đầu năm 2014
        Bullet  Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động môn võ cổ truyền và vovinam
        Bullet  Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động billards & snooker
        Bullet  Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao
 

opera fix