10:02 Thứ Tư, 25/04/2018
Cải cách hành chính
opera fix
    
opera fix
Sở VHTTDL Sơn La: đơn giản hóa thủ tục hành chính
24 Tháng Tám 2015 16:43:00 GMT+7
Trong những năm qua, xác định được tầm quan trọng trong việc đưa công tác cải cách hành chính lên những nhiệm vụ hàng đầu, Sở VHTTDL tỉnh Sơn La đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức đến làm việc tại Sở VHTTDL cũng như rút ngắn thời gian, giảm chi phí cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

Giải pháp đầu tiên đó là việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác cải cách hành chính và rà soát thủ tục hành chính; phân cấp quản lý Nhà nước theo các lĩnh vực; niêm yết công khai quy trình giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận 1 cửa; mở sổ theo dõi công tác thu phí, lệ phí cấp phép các thủ tục hành chính theo quy định của Nhà nước; niêm yết biểu tượng chung tay cải cách hành chính, khẩu hiệu hành động thực hiện cải cách hành chính và bảng niêm yết các thủ tục hành chính tại trụ sở.

Cùng với đó, Sở VHTTDL tỉnh Sơn La tiến hành đào tạo quy chuẩn những quy trình giải quyết các thủ tục hành chính cho đội ngũ cán bộ ở bộ phận một cửa, giúp cho mọi công việc đều thực hiện theo đúng quy trình như: Khi tổ chức, cá nhân đến liên hệ làm việc, cán bộ phụ trách vào sổ, phân loại từng văn bản, bàn giao cho các bộ phận giải quyết; nếu thiếu giấy tờ nào, cán bộ phụ trách chủ động hướng dẫn bổ sung.

Nhờ đó, các thủ tục hành chính đã tinh giảm “gọn nhẹ”, rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí như: việc cấp phép kinh doanh Karaoke hay cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa, cấp phép lưu hành băng, đĩa, phim, thời gian tiếp nhận và giải quyết hồ sơ giảm từ 15 ngày xuống còn 7 ngày; thủ tục hành chính cấp phép quảng cáo từ nhiều loại giấy tờ này được đơn giản hóa chỉ là 1 bản thông báo thực hiện quảng cáo của cá nhân gửi đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thực hiện quảng cáo.

Bên cạnh đó, để đơn giản hoá các thủ tục hành chính, Sở VHTTDL tỉnh Sơn La cũng đã đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác cải cách hành chính. Theo đó, Sở đã xây dựng các hệ thống mạng Internet, đưa vào sử dụng các trang thiết bị như: máy tính, máy scan, phần mềm, thư điện tử....nhằm góp phần giải quyết công việc nhanh gọn.

Trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính, Sở VHTTDL Sơn La tiếp tục rà soát, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật và văn bản áp dụng luật đã ban hành theo kế hoạch; củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng bộ máy tổ chức cán bộ. Áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 trong hoạt động của cơ quan. Cập nhật, bổ sung và công bố công khai các văn bản liên quan đến các lĩnh vực của ngành tại website “VHTTDL.SonLa.gov.vn” giúp tổ chức, cá nhân tra cứu thông tin, nắm bắt các thủ tục, quy trình giải quyết hồ sơ theo các lĩnh vực.

KC

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  Bộ VHTTDL gắn cải cách hành chính với công tác thi đua khen thưởng hàng năm
        Bullet  Những kết quả đạt được từ công tác cải cách hành chính Sở VHTTDL tỉnh Lào Cai
        Bullet  Bộ VHTTDL tập trung thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015
        Bullet  Ban hành 7 loại biểu mẫu thủ tục hành chính trong lĩnh vực TDTT
        Bullet  Tăng cường hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ VHTTDL
        Bullet  Sở VHTTDL tỉnh Khánh Hoà ứng dụng tin học hoá trong cải cách hành chính
        Bullet  Sở VHTTDL tỉnh Thái Bình đẩy mạnh công tác cải cách hành chính
        Bullet  Công tác cải cách hành chính Bộ VHTTDL đạt được nhiều kết quả trong 6 tháng đầu năm 2014
        Bullet  Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động môn võ cổ truyền và vovinam
        Bullet  Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động billards & snooker
 

opera fix