10:01 Thứ Tư, 25/04/2018
Cải cách hành chính
opera fix
    
opera fix
Sở VHTTDL tỉnh Bắc Giang: xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch và vững mạnh
25 Tháng Chín 2015 09:28:00 GMT+7
Nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính để tiếp tục xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, trong đó đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính bảo đảm không có thủ tục hành chính, quy định hành chính gây phiền hà, khó khăn khi giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân, Sở VHTTDL tỉnh Bắc Giang đã đưa ra 6 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới.

Theo đó, sẽ tập trung cải cách công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, đặc biệt tăng cường vai trò và trách nhiệm của Lãnh đạo Sở và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở VHTTDL tỉnh Bắc Giang trong việc phối hợp, triển khai cải cách hành chính. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền về cải cách hành chính tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; Gắn việc tuyên truyền thực hiện cải cách hành chính với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Cải cách thể chế và cải cách thủ tục hành chính là 2 nhiệm vụ trọng tâm trong 6 nhiệm vụ của Sở VHTTDL tỉnh Bắc Giang, trong đó năm 2015, Sở đã ban hành danh mục thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và tiến hành rà soát các văn bản liên quan đến quy định thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành. Từ đó, tiến hành sửa đổi, bổ sung, thay thế những thủ tục không phù hợp. Bên cạnh đó, Sở VHTTDL tỉnh Bắc Giang đã tổ chức công bố công khai thủ tục hành chính, tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

Cùng với việc cải cách hành chính, Sở VHTTDL tỉnh Bắc Giang cũng chú trọng đến việc đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, Sở đã tiến hành xây dựng cơ cấu cán bộ, công chức, viên chức hợp lý gắn với từng vị trí việc làm cụ thể. Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn bồi dưỡng cho cán bộ công chức, viên chức của Sở để đáp ứng được nhiệm vụ trong giai đoạn sắp tới.Song song với đó là tiến hành việc cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước.

Bên cạnh đó, Sở VHTTDL tỉnh Bắc Giang tiến tới đổi mới, nâng cao chất lượng Trang thông tin điện tử của Sở, đưa ứng dụng Công nghệ thông tin vào công tác quản lý hành chính, xử lý quy trình nội bộ, trong giao dịch, thực hiện kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của Sở năm 2015. Từng bước hiện đại hoá công sở cũng như ban hành Kế hoạch xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, mục tiêu chất lượng, chính sách chất lượng. Tiếp tục duy trì thực hiện cải tiến thường xuyên và áp dụng ISO 9001:2008 vào hoạt động của Sở.

KC

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  Sở VHTTDL Sơn La: đơn giản hóa thủ tục hành chính
        Bullet  Bộ VHTTDL gắn cải cách hành chính với công tác thi đua khen thưởng hàng năm
        Bullet  Những kết quả đạt được từ công tác cải cách hành chính Sở VHTTDL tỉnh Lào Cai
        Bullet  Bộ VHTTDL tập trung thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015
        Bullet  Ban hành 7 loại biểu mẫu thủ tục hành chính trong lĩnh vực TDTT
        Bullet  Tăng cường hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ VHTTDL
        Bullet  Sở VHTTDL tỉnh Khánh Hoà ứng dụng tin học hoá trong cải cách hành chính
        Bullet  Sở VHTTDL tỉnh Thái Bình đẩy mạnh công tác cải cách hành chính
        Bullet  Công tác cải cách hành chính Bộ VHTTDL đạt được nhiều kết quả trong 6 tháng đầu năm 2014
        Bullet  Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động môn võ cổ truyền và vovinam
 

opera fix