10:00 Thứ Tư, 25/04/2018
Cải cách hành chính
opera fix
    
opera fix
9 tháng đầu năm 2015: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của Bộ VHTTDL
05 Tháng Mười 2015 11:44:00 GMT+7
Trong 9 tháng đầu năm, công tác cải cách hành chính Bộ VHTTDL đã đạt kết quả khả quan, đã rà soát được 128 văn bản, kiểm tra 29 văn bản đối với văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của UBND cấp tỉnh trong lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình, rà soát 259 văn bản quy phạm pháp luật. Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC luôn được lãnh đạo Bộ quan tâm và xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành: Việc ban hành sớm Chương trình, Kế hoạch CCHC hàng năm và từng giai đoạn của Bộ là căn cứ để các đơn vị bám sát triển khai thống nhất, đồng bộ và hiệu quả.

Nếu so sánh với kế hoạch cải cách hành chính năm 2015 của Bộ VHTTDL đã ban hành, trong 9 tháng đầu năm, Bộ VHTTDL đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Theo Kế hoạch, trong năm 2015, Bộ VHTTDL được duyệt 29 nhiệm vụ, 53 hoạt động thì đến nay đã hoàn thành theo tiến độ 23 hoạt động, đạt 43,4%, trong đó các hoạt động vẫn tiếp tục được triển khai và thường xuyên thực hiện. Cùng với đó, Bộ VHTTDL đã tiến hành triển khai công tác đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính của Bộ năm 2014.

Công tác xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo hợp hiến, hợp pháp; các thủ tục hành chính đã được thống kê đơn giản và gọn nhẹ. Các thủ tục hành chính về các lĩnh vực thuộc ngành văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình đã được rà soát nhiều lần, từng bước loại bỏ được các giấy tờ không cần thiết, tạo sự thông thoáng, thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Trong 9 tháng đầu năm, Bộ VHTTDL đã tiến hành rà soát, đánh giá 05 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực lễ hội, karaoke, vũ trường, thư viện và công bố 02 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực văn hoá.

Một điểm nhấn trong công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2015 của Bộ VHTTDL đó là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Bộ và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan. Tất cả các dịch vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết đều được Bộ VHTTDL cập nhập trên các Trang tin điện tử của Bộ. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên, hàng năm đều được bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ; công tác tuyển dụng công chức, viên chức đã có sự đổi mới về nội dung và hình thức tuyển dụng, đặc biệt đã ứng dụng công nghệ thông tin trong việc chấm điểm; công tác đào tạo, bồi dưỡng từng bước gắn với vị trí việc làm; công tác đánh giá, khen thưởng cơ bản đã đúng người, đúng việc; công tác tuyển chọn cán bộ lãnh đạo quản lý ở đơn vị sự nghiệp tiếp tục được thực hiện đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình.

Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đã cải tiến được lề lối làm việc và giúp lãnh đạo đơn vị kiểm soát được quy trình chất lượng, thời gian giải quyết công việc.

Bên cạnh việc rà soát, kiểm tra các thủ tục hành chính, trong 9 tháng đầu năm 2015, Bộ VHTTDL đã tiến hành tổ chức Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn I (2011 – 2015) và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn II (2016 – 2020).  Đây là một trong những Hội nghị quan trọng, bởi thông qua Hội nghị nhằm đánh giá về những kết quả đã đạt được trong công tác cải cách hành, nhìn nhận những mặt còn hạn chế từ đó có thể đề ra những giải pháp phù hợp nhằm thực hiện thành công công tác cải cách hành chính của Bộ và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL, Sở VHTTDL ở giai đoạn II (2016-2020).

KC

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  Sở VHTTDL tỉnh Bắc Giang: xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch và vững mạnh
        Bullet  Sở VHTTDL Sơn La: đơn giản hóa thủ tục hành chính
        Bullet  Bộ VHTTDL gắn cải cách hành chính với công tác thi đua khen thưởng hàng năm
        Bullet  Những kết quả đạt được từ công tác cải cách hành chính Sở VHTTDL tỉnh Lào Cai
        Bullet  Bộ VHTTDL tập trung thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015
        Bullet  Ban hành 7 loại biểu mẫu thủ tục hành chính trong lĩnh vực TDTT
        Bullet  Tăng cường hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ VHTTDL
        Bullet  Sở VHTTDL tỉnh Khánh Hoà ứng dụng tin học hoá trong cải cách hành chính
        Bullet  Sở VHTTDL tỉnh Thái Bình đẩy mạnh công tác cải cách hành chính
        Bullet  Công tác cải cách hành chính Bộ VHTTDL đạt được nhiều kết quả trong 6 tháng đầu năm 2014
 

opera fix