19:59 Chủ Nhật, 24/06/2018
Cải cách hành chính
opera fix
    
opera fix
Hà Nội đơn giản hoá thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hoá
11 Tháng Mười Hai 2015 13:08:00 GMT+7
Nhằm đẩy mạnh chương trình cải cách các thủ tục hành chính, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 6672/QĐ-UBND, thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2015 trong lĩnh vực Văn hóa; Lao động, Thương binh và Xã hội; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi quản lý nhà nước của thành phố Hà Nội.

Theo quyết định, thông qua phương án đơn giản hóa TTHC năm 2015 trong lĩnh vực của các sở, ngành nêu trên. Cụ thể, nhóm TTHC liên quan đến lao động, việc làm có 22 thủ tục được rà soát, đánh giá; có phương án đơn giản hóa đối với 8 thủ tục, chiếm tỷ lệ khoảng 37% trên tổng số TTHC, chi phí tuân thủ giảm và lợi ích đem lại cho cá nhân, tổ chức khoảng hơn 4,955 tỷ đồng/năm gồm: Thủ tục “Đăng ký công bố hợp quy”; thủ tục “Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động"; thủ tục “Cấp giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam”; thủ tục “Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm”; thủ tục “Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm”; thủ tục “Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm”; thủ tục “Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động”; thủ tục “Hỗ trợ học nghề”.

Riêng ở lĩnh vực Văn hóa, UBND thành phố Hà Nội đã triển khai rà soát toàn bộ các TTHC, quy định hành chính lĩnh vực văn hóa. Kết quả đã có 36 TTHC thuộc lĩnh vực văn hóa được rà soát, đánh giá. Qua đó, Sở chuyên ngành đề xuất UBND bãi bỏ 17 thủ tục trong bộ TTHC của thành phố, có phương án đơn giản hóa 03 TTHC; tiết giảm chi phí, đem lại lợi ích cho tổ chức, cá nhân khoảng hơn 2,383 tỷ đồng/năm.

UBND thành phố giao các Sở Văn hóa và Thể thao; Lao động, Thương binh và Xã hội; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong phạm vi quản lý nhà nước của thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan: Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ quy định TTHC thẩm quyền ban hành của thành phó (nếu có); quyết định công bố TTHC sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ theo nội dung phương án đơn giản hóa đã phê duyệt thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố. Dự thảo văn bản kiến nghị cơ quan cấp trên có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung quy định TTHC trong văn bản quy phạm pháp luật theo nội dung phương án đơn giản hóa. Sở Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, đơn vị có liên quan thực hiện quyết định này.

KC

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  9 tháng đầu năm 2015: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của Bộ VHTTDL
        Bullet  Sở VHTTDL tỉnh Bắc Giang: xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch và vững mạnh
        Bullet  Sở VHTTDL Sơn La: đơn giản hóa thủ tục hành chính
        Bullet  Bộ VHTTDL gắn cải cách hành chính với công tác thi đua khen thưởng hàng năm
        Bullet  Những kết quả đạt được từ công tác cải cách hành chính Sở VHTTDL tỉnh Lào Cai
        Bullet  Bộ VHTTDL tập trung thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015
        Bullet  Ban hành 7 loại biểu mẫu thủ tục hành chính trong lĩnh vực TDTT
        Bullet  Tăng cường hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ VHTTDL
        Bullet  Sở VHTTDL tỉnh Khánh Hoà ứng dụng tin học hoá trong cải cách hành chính
        Bullet  Sở VHTTDL tỉnh Thái Bình đẩy mạnh công tác cải cách hành chính
 

opera fix