19:58 Chủ Nhật, 24/06/2018
Cải cách hành chính
opera fix
    
opera fix
Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, giao tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp năm 2016
01 Tháng Giêng 2016 13:50:00 GMT+7
Tại Hội nghị tổng kết năm 2015, triển khai công tác VHTTDL năm 2016, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Tuấn Anh cho rằng công tác cải cách hành chính và việc giao tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp là một trong những vấn đề quan trọng cần được đẩy mạnh triển khai trong năm 2016.

Theo báo cáo của Thứ trưởng Bộ VHTTDL Huỳnh Vĩnh Ái, triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2015, Bộ đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch cải cách hành chính của Bộ năm 2015; Tập huấn tăng cường năng lực cán bộ chuyên trách cải cách hành chính ngành VHTTDL; Hội nghị tuyên truyền về công tác cải cách hành chính và xây dựng trang tin về cải cách hành chính của Bộ VHTTDL. Về cơ bản, công tác cải cách hành chính đã có nhiều tiến bộ, với kết quả chỉ số cải cách hành chính (Par Index) tăng đều 3 năm liên tiếp (1,96 điểm). Theo kết quả Par Index năm 2014, Bộ VHTTDL đạt từ trên 70% đến dưới 80% trong công tác thực hiện cải cách hành chính, đứng thứ 7/19 cơ quan ngang Bộ.
Toàn cảnh Hội nghị (Ảnh: V.Duy)

Trong năm 2015, Bộ đã tiến hành rà soát văn bản quy phạm pháp luật, trong tổng số 488 văn bản được rà soát, phát hiện 55 văn bản còn vướng mắc, chồng chéo, khó thực hiện kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay kế hoạch bãi bỏ. Thực hiện Nghị định số 63/NĐ-CP ngày 8/9/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), Bộ đã thẩm định và thực hiện đánh giá tác động độc lập 37 TTHC được quy định tại 7 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Đơn giản hóa 60 TTHC, rà soát 63 TTHC; đánh giá tác động 114 TTHC; xử lý 2 phản ánh, kiến nghị về TTHC. Công bố 202 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực văn hóa và cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia. Các TTHC trong năm 2015 được niêm yết công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ và tại trụ sở làm việc.

Cùng với công tác TTHC, giai đoạn 2011 – 2015 Bộ đã đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào hoạt động của Bộ và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Bộ đã tổ chức 2 lớp đào tạo thuộc chương trình: “Bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc ngành VHTTDL năm 2015”; Xây dựng phần mềm quản lý số liệu hoạt động ứng dụng CNTT. Tính đến thời điểm hiện tại, Bộ có Trang tin điện tử văn hóa của Bộ (cinet.gov.vn) và Cổng thông tin điện tử của Bộ (bvhttdl.gov.vn) cập nhật đầy đủ, chính xác tin tức, sự kiện, hoạt động của ngành trong lĩnh vực văn hóa và các nội dung tuyên truyền theo quy định của Chính phủ và Luật CNTT; đảm bảo các dịch vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ được cung cấp ở mức độ 3.

Ngoài ra, trong năm 2015 Bộ đã phân loại và ra quyết định giao quyết định tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp. Theo đó, các đơn vị được thực hiện quyền tự chủ theo quy định tại Nghị định số 43/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn hiện hành. Toàn Bộ có 74/78 đơn vị sự nghiệp hoạt động theo cơ chế Nghị định số 43, trong đó có 5 đơn vị tự đảm bảo kinh phí hoạt động; 59 đơn vị tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động; 10 đơn vị do Nhà nước đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động. Trong bản tham luận của đại diện Cục Nghệ thuật biểu diễn đã nhắc đến 2/12 nhà hát thuộc Bộ tự chủ độc lập về tài chính, 3 đơn vị tự chủ 30%. Tham luận chỉ ra rằng, các đơn vị tự chủ đã cho thấy được sự năng động và sáng tạo hơn, từ đó tăng doanh thu, đời sống của các anh chị em nghệ sỹ được nâng cao…

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh cho biết Bộ VHTTDL năm 2016 sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đơn giản hóa các TTHC. Bộ trưởng đề nghị tất cả 63 tỉnh thành đều phải có những cán bộ chuyên trách cải cách hành chính và những cán bộ này phải tham gia đầy đủ những lớp tập huấn tăng cường năng lực chuyên môn. Đối với việc tự chủ của các đơn vị sự nghiệp, từ việc có 2 nhà hát tự chủ hoàn toàn kinh phí hoạt động, Bộ trưởng khuyến khích các đơn vị sự nghiệp nỗ lực phấn đấu tự chủ tài chính để có thể thích nghi với thị trường, tăng sức sáng tạo, nâng cao đời sống cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên.

M.Đ

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  Hà Nội đơn giản hoá thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hoá
        Bullet  9 tháng đầu năm 2015: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của Bộ VHTTDL
        Bullet  Sở VHTTDL tỉnh Bắc Giang: xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch và vững mạnh
        Bullet  Sở VHTTDL Sơn La: đơn giản hóa thủ tục hành chính
        Bullet  Bộ VHTTDL gắn cải cách hành chính với công tác thi đua khen thưởng hàng năm
        Bullet  Những kết quả đạt được từ công tác cải cách hành chính Sở VHTTDL tỉnh Lào Cai
        Bullet  Bộ VHTTDL tập trung thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015
        Bullet  Ban hành 7 loại biểu mẫu thủ tục hành chính trong lĩnh vực TDTT
        Bullet  Tăng cường hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ VHTTDL
        Bullet  Sở VHTTDL tỉnh Khánh Hoà ứng dụng tin học hoá trong cải cách hành chính
 

opera fix