22:50 Thứ Ba, 24/04/2018
Cải cách hành chính
opera fix
    
opera fix
Bộ VHTTDL triển khai Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020
23 Tháng Ba 2016 00:40:00 GMT+7
Sáng 23/3, Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020. Tại Hội nghị, các đại biểu đã thống nhất tập trung thực hiện các nhiệm trọng tâm trong công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 là: Cải cách thể chế; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chú trọng cải cách chính sách tiền lương nhằm tạo động lực thực sự để cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ có chất lượng và hiệu quả cao; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã nghe báo cáo về dự thảo kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 của Bộ VHTTDL. Theo đó, trong giai đoạn tới , các cơ quan đơn vị thuộc Bộ cần nâng cao chất lượng toàn diện triển khai cải cách hành chính đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới. Bên cạnh đó, cần gắn chặt việc triển khai các nhiệm vụ, đề án, dự án cải cách hành chính; tăng cường chỉ đạo, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ trong thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2106-2020, bảo đảm chất lượng, hiệu quả trên cơ sở thực hiện đầy đủ các nhóm giải pháp quy định tại Nghị quyết 30c/NQ-CP.

Hội nghị triển khai cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 do Thứ trưởng Lê Khánh Hải chủ trì (Ảnh: Y Trang)

Với những mục tiêu đã đề ra, trong giai đoạn 2016-2020, công tác cải cách hành chính sẽ tập trung vào 7 nhóm nhiệm vụ cụ thể: tăng cường công tác chỉ đạo điều hành; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện cải cách tài chính công và hiện đại hoá nền hành chính. Theo đó, Bộ sẽ tiến hành rà soát và cập nhập thường xuyên các thủ tục hành chính còn thiếu, mới ban hành hoặc được sửa đổi, bổ sung, bảo đảm công khai minh bạch và chính xác những thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị. Đồng thời tiến hành đổi mới, cải tiến phương thức làm việc trong cơ quan theo hướng hiện đại và chuyên nghiệp cũng như hoàn thiện các hệ thống pháp luật của Bộ trong công tác quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức,...

Hội nghị đã nghe các ý kiến và tham luận của các đại biểu đóng góp cho dự thảo Kế hoạch và nêu những kiến nghị, đề xuất thực hiện trong thời gian tới, tập trung vào một số nội dung như: tăng cường công tác cải cách thể chế; tăng cường phân cấp giao quyền trong bộ máy tổ chức quản lý; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với chế độ đãi ngộ; bổ sung trang thiết bị hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 của Bộ VHTTDL (Ảnh: Y Trang)
Phát biểu bế mạc Hội nghị, Thứ trưởng Lê Khánh Hải nhấn mạnh công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng, và có vai trò to lớn, do đó các cơ quan, đơn vị cần nỗ lực hơn nữa, phối hợp và chỉ đạo các địa phương hoàn thành tốt mục tiêu đề ra, cùng với Bộ VHTTDL tiếp tục triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 và quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, Bộ VHTTDL sẽ tiến hành thành lập các Đoàn công tác nhằm tiến hành kiểm tra thường xuyên về công tác cải cách hành chính ít nhất 40% số cơ quan, đơn vị trực thuộc.

KC

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  Bộ VHTTDL tích cực, đẩy mạnh đổi mới cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập
        Bullet  Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, giao tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp năm 2016
        Bullet  Hà Nội đơn giản hoá thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hoá
        Bullet  9 tháng đầu năm 2015: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của Bộ VHTTDL
        Bullet  Sở VHTTDL tỉnh Bắc Giang: xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch và vững mạnh
        Bullet  Sở VHTTDL Sơn La: đơn giản hóa thủ tục hành chính
        Bullet  Bộ VHTTDL gắn cải cách hành chính với công tác thi đua khen thưởng hàng năm
        Bullet  Những kết quả đạt được từ công tác cải cách hành chính Sở VHTTDL tỉnh Lào Cai
        Bullet  Bộ VHTTDL tập trung thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015
        Bullet  Ban hành 7 loại biểu mẫu thủ tục hành chính trong lĩnh vực TDTT
 

opera fix