20:00 Chủ Nhật, 24/06/2018
Cải cách hành chính
opera fix
    
opera fix
Bộ VHTTDL phát động cuộc thi sáng kiến cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực Văn hóa, gia đình, Thể dục, thể thao và Du lịch
07 Tháng Tư 2016 21:35:00 GMT+7
Sáng nay 7/4, tại Hà Nội Bộ VHTTDL đã tổ chức phát động cuộc thi sáng kiến cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực Văn hóa, Gia đình, Thể dục, Thể thao và Du lịch. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Huỳnh Vĩnh Ái đã tới dự và chủ trì lễ phát động, cùng dự còn có đông đảo các cán bộ đại diện cho các vụ, đơn vị cơ quan trực thuộc Bộ.

Theo chia sẻ của BTC: mục đích cuộc thi hướng tới chính là thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015  - 2016. Từ cuộc thi nhằm tìm ra các sáng kiến, ý tưởng giải pháp cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực Văn hóa, Gia đình, Thể dục, Thể thao và Du lịch nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính và giúp cắt giảm chi phí tuân thủ hành chính cho các tổ chức, cá nhân.

Ông Nguyễn Hữu Giới - Chủ tịch Công đoàn Bộ VHTDL phát biểu
tại lễ phát động (Ảnh: Y Trang)
Với chủ đề “Cuộc thi sáng kiến cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực Văn hóa, Gia đình, Thể dục, Thể thao và Du lịch”. Nội dung cuộc thi sẽ bám sát vào các nội dung kiểm soát thủ tục hành chính theo Nghị định số 63/2010/NĐ- CP ngày 08/6/2010 về kiểm soát thủ tục hành chính. Quyết định số 3637/QĐ-BVHTTDL ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đồng thời nêu lên đề xuất bổ sung danh mục thủ tục hành chính, nội dung thủ tục hành chính chưa được công bố tại Quyết định số 3637/QĐ-BVHTTDL ngày 26/10/2015; rà soát, đề xuất bổ sung các nội dung còn thiếu, chưa được công bố, bãi bỏ những nội dung công bố không đúng tại Quyết đinh số 3637/QĐ- BVHTTDL ngày 26/10/2015. Đưa ra sáng kiến loại bỏ, cắt giảm hoặc sửa đổi, bổ sung các quy định về thủ tục hành chính gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của tổ chức, cá nhân. Đề xuất đơn giản hóa quy trình thực hiện các quy định về thủ tục hành chính. Những sáng kiến khác về cải cách thủ tục hành chính.

Toàn cảnh lễ phát động cuộc thi (Ảnh: Y Trang)
Hình thức tham dự cuộc thi: thi viết trên giấy A4. Người dự thi trả lời các câu hỏi do Ban Tổ chức đưa ra. Đề xuất các sáng kiến, các mô hình, giải pháp thiết thực về cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực Văn hóa, Gia đình, Thể dục, Thể thao và Du lịch cả ở cấp trung ương và địa phương (khuyến khích các bài viết có ảnh minh họa). Đối tượng dự thi là các cán bộ, công chức, viên chức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cá nhân là công dân Việt Nam. Tổ chức trong nước hoặc nước ngoài có trụ sở tại Việt Nam.

Các bài dự thi được đánh giá theo các tiêu chí sau: bài dự thi phải thể hiện trung thực, đầy đủ, chính xác các thông tin; bài dự thi phải thể hiện sự đầu tư nghiêm túc của người dự thi. Các giải pháp được đề xuất trong bài dự thi mang tính sáng tạo, có tác dụng cắt giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực Văn hóa, Gia đình, Thể dục, Thể thao và Du lịch. Thời gian phát động cuộc thi từ ngày 7/4/2016, thời gian nhận bài dự thi từ tháng 4/2016 - 31/7/2016, thời gian tổng kết và trao giải vào Quý IV/2016.

Phát biểu tại lễ phát động cuộc thi Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái nhấn mạnh: Cuộc thi sáng kiến cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực Văn hóa, Gia đình, Thể thao và Du lịch là hình thức sinh hoạt chính trị, nghề nghiệp thiết thực đối với cán bộ, công chức và mọi cá nhân, tổ chức khác. Qua đó, tuyên truyền nhằm tăng cường, nâng cao nhận thức về những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, qua đó vận động sự tham gia của mọi tố chức, cá nhân trên toàn quốc tham gia vào công cuộc cải cách thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để không những tuyên truyền, phổ biến thủ tục hành chính đến tổ chức, cá nhân mà còn đưa ra giải pháp thiết thực cải cách thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái mong muốn, các bài dự thi của các tác giả tham dự hãy thể hiện ý tưởng, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính có tính khả thi cao, mô hình có thể nhân rộng để áp dụng cho nhiều tỉnh, thành phố tại Việt Nam.

N.H

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  Giai đoạn I (2011-2015) công tác cải cách hành chính Bộ VHTTDL đạt nhiều kết quả khả quan
        Bullet  Bộ VHTTDL triển khai Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020
        Bullet  Bộ VHTTDL tích cực, đẩy mạnh đổi mới cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập
        Bullet  Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, giao tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp năm 2016
        Bullet  Hà Nội đơn giản hoá thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hoá
        Bullet  9 tháng đầu năm 2015: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của Bộ VHTTDL
        Bullet  Sở VHTTDL tỉnh Bắc Giang: xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch và vững mạnh
        Bullet  Sở VHTTDL Sơn La: đơn giản hóa thủ tục hành chính
        Bullet  Bộ VHTTDL gắn cải cách hành chính với công tác thi đua khen thưởng hàng năm
        Bullet  Những kết quả đạt được từ công tác cải cách hành chính Sở VHTTDL tỉnh Lào Cai
 

opera fix