08:03 Thứ Tư, 23/01/2019
Cải cách hành chính
opera fix
    
opera fix
Sở VHTTDL tỉnh Bình Thuận: điểm sáng trong công tác cải cách hành chính
04 Tháng Năm 2016 15:27:00 GMT+7
Luôn được UBND tỉnh Bình Thuận đánh giá, xếp loại chỉ số cải cách hành chính đạt loại tốt (đứng đồng thứ 2 trong toàn tỉnh đối với Sở, ban, ngành), công tác cải cách hành chính của Sở VHTTDL tỉnh Bình Thuận luôn được quan tâm, tập trung vào cải cách 6 vấn đề trọng điểm, đó là: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công và hiện đại hoá nền hành chính.

Trong công tác cải cách thể chế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận đã kịp thời ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính theo từng năm; trong đó, có danh mục cụ thể các sản phẩm đầu ra đối với 06 nội dung cụ thể về cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế “một cửa”, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính nhà nước và công tác chỉ đạo điều hành, phân công lãnh đạo Sở phụ trách, chỉ đạo và giao đơn vị thực hiện, thời gian hoàn hành.

Nhiều Đề án, Chương trình đã được ban hành như: Đề án “Bảo tồn và phát huy loại hình nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận”, “Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bình Thuận”, sửa đổi, bổ sung Quyết định số 898/QĐ-UBND ngày 26/4/2010 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Bình Thuận đến năm 2020, sửa đổi, bổ sung Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 19/11/2013 của UBND tỉnh về Quy định quản lý các vùng hoạt động thể thao giải trí trên biển tại địa bàn tỉnh Bình Thuận và Đề án Chương trình đào tạo vận động viên thể thao cơ sở giai đoạn từ 2016 - 2020;...

Công tác cải cách thủ tục hành chính được quan tâm, thực hiện với việc tiến hành thực hiện công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, công tác kiểm soát thủ tục hành chính; tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính bổ sung mới và sửa đổi, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở VHTTDL; triển khai rà soát, hệ thống hóa danh mục các văn bản quy phạm pháp luật trên lĩnh vực ngành đã được HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành. Ngành đã niêm yết công khai, đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính tại cơ quan Sở VHTTDL; thực hiện tổ chức tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân (đến nay chưa có tổ chức, cá nhân nào phản ánh, kiến nghị về quy định thủ tục hành chính của Sở); tiếp tục lấy ý kiến đo lường sự hài lòng của tổ chức, doanh nghiệp 6 tháng/lần về cải cách hành chính của Sở; chỉ đạo Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh cung cấp thông tin cho gần 100 cuộc gọi vào đường dây nóng hỗ trợ du khách, đồng thời đưa vào hoạt động Trạm thông tin hỗ trợ du khách tại Ga Phan Thiết. Chỉ tính riêng năm 2015, bộ phận “một cửa” Văn phòng Sở đã tiếp nhận 465 hồ sơ và đã tham mưu giải quyết đúng hạn 465 hồ sơ, không có hồ sơ trễ hẹn.

Luôn xác định việc nâng cao  chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức là việc làm cấp thiết, trong những năm qua, Sở VHTTDL tỉnh Bình Thuận đã cử nhiều cán bộ, công chức tham gia các khoá học ngắn hạn và dài hạn. Riêng trong năm 2015, Sở đã cử 13 người tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính; 02 người tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên chính và thanh tra viên; 05 người tham gia lớp bồi dưỡng kế toán trưởng; 04 người tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên; 19 người tham quan học tập kinh nghiệm ở nước ngoài; mở 05 lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên môn về văn hóa, thể thao và du lịch cho 226 học viên; cử 01 công chức đi đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành quản lý hành chính công theo Đề án 165 của Tỉnh. Công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức gắn liền với thực hiện học tập chuyên đề năm 2015 Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Một trong những điểm nhấn trong công tác cải cách hành chính, đó là việc đưa ứng dụng CNTT vào các hoạt động cải cách hành chính. Theo đó, Sở VHTTDL tỉnh Bình Thuận đã đẩy mạnh việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin bằng việc đẩy mạnh sử dụng văn bản điện tử, thực hiện chữ ký số; sử dụng hiệu quả phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp; phát huy hiệu quả hoạt động trang web Sở, tăng cường viết tin, bài làm phong phú thông tin của trang web. Tiếp tục duy trì, rà soát, đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 như: Xây dựng mục tiêu chất lượng từng năm của Sở và các phòng chuyên môn nghiệp vụ Sở; đánh giá nội bộ; công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO của Sở VHTTDL phù hợp theo quy định, với 75 thủ tục hành chính (Quyết định số 179/QĐ-SVHTTDL ngày 09/4/2015 của Sở VHTTDL). Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân liên hệ cấp phép.

Với những kết quả đã đạt được, Sở VHTTDL tỉnh Bình Thuận đã xây dựng kế hoạch cải cách hành chính từ 2016 đến 2020, trong đó mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn I (2011 - 2020) theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ, đảm bảo thực hiện có hiệu quả, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước giai đoạn II (2016 - 2020) của tỉnh theo kế hoạch đề ra; tập trung đẩy mạnh xã hội hóa, tăng cường các biện pháp khuyến khích đầu tư theo hình thức công - tư (PPP) đối với việc cung cấp dịch vụ công trong các hoạt động văn hóa, thể thao,...

KC

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  Bộ VHTTDL phát động cuộc thi sáng kiến cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực Văn hóa, gia đình, Thể dục, thể thao và Du lịch
        Bullet  Giai đoạn I (2011-2015) công tác cải cách hành chính Bộ VHTTDL đạt nhiều kết quả khả quan
        Bullet  Bộ VHTTDL triển khai Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020
        Bullet  Bộ VHTTDL tích cực, đẩy mạnh đổi mới cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập
        Bullet  Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, giao tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp năm 2016
        Bullet  Hà Nội đơn giản hoá thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hoá
        Bullet  9 tháng đầu năm 2015: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của Bộ VHTTDL
        Bullet  Sở VHTTDL tỉnh Bắc Giang: xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch và vững mạnh
        Bullet  Sở VHTTDL Sơn La: đơn giản hóa thủ tục hành chính
        Bullet  Bộ VHTTDL gắn cải cách hành chính với công tác thi đua khen thưởng hàng năm
 

opera fix