08:50 Thứ Tư, 23/01/2019
Cải cách hành chính
opera fix
    
opera fix
Công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm đạt nhiều kết quả khả quan
26 Tháng Bảy 2016 11:13:00 GMT+7
Trong 6 tháng đầu năm 2016, bám sát nội dung Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 4709/QĐ-BVHTTDL ngày 31/12/2015 phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016, công tác cải cách hành chính của Bộ VHTTDL đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Theo đó, kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 đề ra 07 nội dung, với 33 nhiệm vụ, 59 hoạt động thì trong 6 tháng đầu năm đã hoàn thành 28/19 hoạt động, đạt 47,5%, trong đó có các hoạt động vẫn tiếp tục được triển khai và thường xuyên thực hiện.

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2016, Bộ VHTTDL đã tiến hành tổ chức sơ kết công tác cải cách hành chính giai đoạn I (2011-2015) và ban hành Kế hoạch nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn II (2016-2020). Đồng thời, ban hành kế hoạch và tiến hành kiểm tra, rà soát, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật trong toàn ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Kiểm tra, rà soát ban hành mới thủ tục hành chính, công bố niêm yết công khai theo quy định của pháp luật.

Theo ông Hoàng Minh Thái - Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ VHTTDL, cho đến hết tháng 6/2016, trong toàn ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch  có 202 thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTTDL, trong đó có 88 thủ tục hành chính cấp Trung ương, 96 thủ tục hành chính cấp tỉnh, 15 thủ tục hành chính cấp huyện và 03 thủ tục hành chính cấp xã.. Lĩnh vực Thể dục thể thao là một lĩnh vực đã công bố nhiều thủ tục hành chính nhất trong phạm vi chức năng quản lý với 30 thủ tục hành chính.

Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng báo cáo nhiệm vụ đã triển khai trong
6 tháng đầu năm 2016 (Ảnh: Văn Duy)

Thực hiện theo Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14.10.2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, ngày 30.12.2015, Bộ trưởng Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 4647/QĐ-BVHTTDL về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Theo đó, có 16 thủ tục/nhóm thủ tục hành chính cung cấp trực tuyến mức độ 3 trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Hiện nay, Bộ đã chọn 1 bộ dịch vụ công (DVC) để thực hiện thí điểm liên thông với Cổng Dịch vụ quốc gia là DVC về Cấp giấy phpé đủ điều kiện kinh doanh sản xuất phim (Cục điện ảnh chủ trì) và đã thí điểm thành công trên Cổng Dịch vụ cổng quốc gia. Ngoài ra còn 15 DVC đã sẵn sàng để thực hiện.

Một trong những điểm nổi bật trong công tác cải cách hành chính trong 6 tháng đầu năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của Bộ. Theo đó, Bộ đã tăng cường việc sử dụng các văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Duy trì, cập nhập thông tin cải cách hành chính trên chuyên trang cải cách hành chính của Bộ tại địa chỉ http://cchc.cinet.vn.

Cùng với đó triển khai kế hoạch cắt giảm các thủ tục hành chính, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện áp dụng dịch vụ hành chính công, đảm bảo các dịch vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ được cung cấp ở mức độ 3 trên Trang tin điện tử văn hóa và Cổng Thông tin điện tử của Bộ. Phối hợp với Cổng thông tin Chính phủ kết nối cổng dịch vụ công của Bộ với Cổng Dịch vụ công quốc gia; kết nối hệ thống văn bản liên thông giữa hệ thống quản lý văn bản, chỉ đạo điều hành của Bộ với Chính phủ. Triển khai sử dụng phần mềm "Đăng ký, xếp lịch và phát hành Giấy mời qua mạng". Cổng Thông tin của Bộ và Trang tin điện tử văn hóa của Bộ cập nhật đầy đủ tin tức, sự kiện hoạt động trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch và các nội dung tuyên truyền theo quy định của Chính phủ.

Đánh giá cao công tác cải cách hành chính trong 6 tháng đầu năm 2016, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện yêu cầu các đơn vị thuộc quản lý của Bộ trong  6 tháng cuối năm cần tập trung triển khai tốt Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử, duy trì tốt liên thông văn bản điện tử với Văn phòng Chính phủ qua trục liên thông Chính phủ. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch cải cách hành chính năm 2016; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành của Bộ. Bảo đảm lộ trình cung cấp dịch vụ trực tuyến theo quy định.

Bên cạnh đó, cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác cải cách hành chính, nhất là các thủ tục hành chính.

KC

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  Sở VHTTDL tỉnh Bình Thuận: điểm sáng trong công tác cải cách hành chính
        Bullet  Bộ VHTTDL phát động cuộc thi sáng kiến cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực Văn hóa, gia đình, Thể dục, thể thao và Du lịch
        Bullet  Giai đoạn I (2011-2015) công tác cải cách hành chính Bộ VHTTDL đạt nhiều kết quả khả quan
        Bullet  Bộ VHTTDL triển khai Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020
        Bullet  Bộ VHTTDL tích cực, đẩy mạnh đổi mới cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập
        Bullet  Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, giao tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp năm 2016
        Bullet  Hà Nội đơn giản hoá thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hoá
        Bullet  9 tháng đầu năm 2015: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của Bộ VHTTDL
        Bullet  Sở VHTTDL tỉnh Bắc Giang: xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch và vững mạnh
        Bullet  Sở VHTTDL Sơn La: đơn giản hóa thủ tục hành chính
 

opera fix