18:42 Thứ Bảy, 25/05/2019
Cải cách hành chính
opera fix
    
opera fix
Bộ VHTTDL ban hành Quy chế quản lý dịch vụ công trực tuyến
04 Tháng Năm 2017 15:46:00 GMT+7
Ngày 25/4, Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 1690/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Quy chế quản lý dịch vụ công trực tuyến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Quy chế này quy định về việc quản lý dịch vụ công trực tuyến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được thực hiện ở cấp trung ương, bao gồm: xây dựng, triển khai, tiếp nhận và thực hiện (sử dụng, xử lý) dịch vụ công trực tuyến.

Theo Quyết định, đối tượng áp dụng đối với quy chế này là các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ trong việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Tổ chức, cá nhân khi tiến hành thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường mạng của Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch.

Quy chế cũng quy định dịch vụ công trực tuyến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được cung cấp theo nguyên tắc: Đơn giản, rõ ràng, thuận tiện cho người sử dụng; Công khai, minh bạch thông tin, các loại phí, lệ phí, thời gian giải quyết TTHC; Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thực hiện TTHC trong việc giải quyết TTHC của các tổ chức, cá nhân; Bảo đảm tính toàn vẹn, an toàn dữ liệu và đảm bảo tính pháp lý TTHC; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong phạm vi quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; xử lý trực tuyến nhanh chóng, chính xác, tuân thủ các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành có quy định về TTHC và ý kiến chỉ đạo, phê duyệt của lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; không gây phiền hà, ách tắc trong quá trình giải quyết. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ.

Cũng theo Quy chế này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ trên cổng Thông tin điện tử của Bộ tại địa chỉ: www.bvhttdl.gov.vn; www.mocst.gov.vn. Ngay sau khi lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ được ban hành, cơ quan thực hiện TTHC rút gọn quy trình nghiệp vụ bản giấy, xem xét rút ngắn thời gian giải quyết TTHC trực tiếp so với thời gian giải quyết hiện hành, xây dựng quy trình dịch vụ công trực tuyến và phối hợp với Vụ pháp chế cho ý kiến thẩm định.

Việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến của Bộ VHTTDL được thực hiện theo trình tự như sau: Đăng ký, cấp tài khoản sử dụng dịch vụ công trực tuyến - Khai báo hồ sơ thực hiện TTHC trực tuyến - Xử lý hồ sơ thực hiện TTHC trực tuỵến - Trả kết quả. Các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến phải tuân thủ các điều kiện quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật có quy định TTHC liên quan. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ công trực tuyến có quyền đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung thông tin tài khoản, tạm dừng, hủy tài khoản tại Cổng thông tin điện tử cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ VHTTDL.

Sau khi nhận được hồ sơ thực hiện TTHC, trong thời gian 01 (một) ngày làm việc, cơ quan thực hiện TTHC thông tin phản hồi cho tổ chức, cá nhân đã đăng ký về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ. Sau khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan thực hiện TTHC tiến hành xử lý hồ sơ theo thời gian quy định và thông báo kết quả phê duyệt hoặc không phê duyệt hồ sơ qua địa chỉ thư điện tử hoặc qua số điện thoại đã đăng ký tại hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Cơ quan thực hiện TTHC có trách nhiệm trả kết quả cho tổ chức, cá nhân bằng phương thức trực tuyến, trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

KC

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  Ngành VHTTDL Hưng Yên quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách hành chính
        Bullet  Ngành VHTTDL Lào Cai: đơn vị thực hiện tốt công tác Cải cách hành chính
        Bullet  Bộ VHTTL thành lập Tổ Cải cách hành chính
        Bullet  Giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công
        Bullet  Công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm đạt nhiều kết quả khả quan
        Bullet  Sở VHTTDL tỉnh Bình Thuận: điểm sáng trong công tác cải cách hành chính
        Bullet  Bộ VHTTDL phát động cuộc thi sáng kiến cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực Văn hóa, gia đình, Thể dục, thể thao và Du lịch
        Bullet  Giai đoạn I (2011-2015) công tác cải cách hành chính Bộ VHTTDL đạt nhiều kết quả khả quan
        Bullet  Bộ VHTTDL triển khai Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020
        Bullet  Bộ VHTTDL tích cực, đẩy mạnh đổi mới cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập
 

opera fix