06:08 Thứ Tư, 20/03/2019
Cải cách hành chính
opera fix
    
opera fix
Công tác cải cách hành chính của Sở VHTTDL Tiền Giang năm 2017
27 Tháng Mười Một 2017 15:40:00 GMT+7
Công tác cải cách hành chính được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch công tác hàng năm của ngành VHTTDL tỉnh Tiền Giang. Để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ này, Sở VHTTDL đã phát động Chuyên đề thi đua "Đẩy mạnh cải cách hành chính" năm 2017 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở.

Theo đó, công tác cải cách hành chính được triển khai thực hiện trên các mặt như: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính và đã đạt được kết quả đáng khích lệ…

Sở VHTTDL đã chú trọng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và công tác cải cách hành chính thông qua các buổi hội nghị, cuộc họp cơ quan hàng tháng, qua mạng thông tin điện tử, các phương tiện thông tin đại chúng như Website, Báo, đài… Công tác thông tin tuyên truyền luôn bám sát nội dung trong chương trình tổng thể cải cách thủ tục hành chính. Qua đó, giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, các phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở kịp thời nắm bắt và hiểu rõ về chương trình, kế hoạch cải cách hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính.

Một trong những điểm nhấn trong công tác cải cách hành chính của ngành VHTTDL trong năm 2017 đó là, tháng 6/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1955/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở VHTTDL tỉnh Tiền Giang đã được chuẩn hóa về nội dung. Trên cơ sở đó, Sở VHTTDL đã kịp thời niêm yết công khai tại "Bảng niêm yết các thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Sở VHTTDL tỉnh Tiền Giang" để tổ chức, công dân được biết. Đồng thời, đăng tin trên trang thông tin điện tử của Sở.

Chỉ tính riêng trong quý III năm 2017, Sở VHTTDL đã tiếp nhận và giải quyết tổng cộng 172 hồ sơ. Trong đó, có 05 hồ sơ biểu diễn nghệ thuật, 13 hồ sơ karaoke, 09 hồ sơ cơ sở lưu trú du lịch, cấp 13 thẻ hướng dẫn viên du lịch, 131 hồ sơ quảng cáo và 01 hồ sơ thuộc lĩnh vực thể dục thể thao. Tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực khách sạn thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tiền Giang;...

Đặc biệt, thực hiện chương trình “Dịch vụ hành chính công - một cửa điện tử” do UBND tỉnh phát động, trong tháng 10 năm 2017, Sở VHTTDL đã nâng cấp 98/100 thủ tục hành chính lên mức độ 3 nhằm tạo thuận tiện và giảm bớt thời gian cho tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Sở VHTTDL.

Việc thực hiện "Dịch vụ hành chính công – một cửa điện tử" nhằm cung cấp thông tin một cách tự động và trực tuyến về tình trạng giải quyết hồ sơ, cấp phép. Người dân có thể thông qua mạng internet kiểm tra, giám sát về tình trạng giải quyết hồ sơ. Hệ thống cung cấp một nền tảng ứng dụng để từng bước cho phép các cơ quan hành chính nhà nước phối hợp giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến một cách xuyên suốt, nhất quán theo tinh thần "một cửa liên thông".

Hiện tại, đã có 4 mức độ dịch vụ công đang được triển khai áp dụng. Mức độ 1 là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó. Mức độ 2 là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu; hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Mức độ 3 là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2, cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ, các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trực tuyến; việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Mức độ 4 là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến, việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

Theo kế hoạch, đến cuối năm 2017, Sở VHTTDL sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính cho cán bộ, công chức quán triệt, thực hiện sâu rộng hơn; Thường xuyên rà soát, cập nhật đối với những thủ tục hành chính đã công bố, có thay đổi do Chính phủ ban hành Nghị định, Thông tư mới của Bộ VHTTDL để áp dụng vào bộ thủ tục hành chính của Ngành; Công bố, công khai thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở VHTTDL.

VD
 

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  Tổng cục TDTT tổ chức tập huấn về việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến
        Bullet  Xây dựng phương án đơn giản hóa 25 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thể dục, Thể thao
        Bullet  Đơn giản hóa thủ tục hành chính 13 lĩnh vực thuộc quản lý của Bộ VHTTDL
        Bullet  Công tác cải cách hành chính của Sở VHTT&DL tỉnh Cà Mau
        Bullet  Các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ VHTTDL cần năng động, sáng tạo hơn,
        Bullet  Ban soạn thảo dự án Luật hành chính công khảo sát, lấy ý kiến tại Bộ VHTTDL
        Bullet  Bộ VHTTDL ban hành Quy chế quản lý dịch vụ công trực tuyến
        Bullet  Ngành VHTTDL Hưng Yên quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách hành chính
        Bullet  Ngành VHTTDL Lào Cai: đơn vị thực hiện tốt công tác Cải cách hành chính
        Bullet  Bộ VHTTL thành lập Tổ Cải cách hành chính
 

opera fix