17:59 Thứ Bảy, 25/05/2019
Cải cách hành chính
opera fix
    
opera fix
Một vài kết quả trong Công tác cải cách hành chính của Sở VHTTDL Đồng Tháp
28 Tháng Mười Một 2017 10:17:00 GMT+7
Thực hiện chương trình cải cách hành chính tổng thể của nhà nước giai đoạn 2011 – 2020; Quyết định 305/QĐ-UBND tỉnh về Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016-2020; lãnh đạo Sở VHTTDL tỉnh luôn quan tâm và chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức trong ngành phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự rèn luyện phẩm chất, đạo đức lối sống nhằm xây dựng lực lượng cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tận tụy phục vụ nhân dân.

Công tác cải cách hành chính được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, do đó hàng năm đơn vị đều gắn việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính với kế hoạch thi đua và là căn cứ để xét thi đua hàng năm. Cụ thể, ngành VHTTDL Đồng Tháp đã thực hiện cải cách hành chính trên nhiều mặt: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy nhà nước; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động; cải cách tài chính công…
 
Sở VHTTDL tỉnh đã rà soát Chỉ thị 14/CT-UBND tỉnh về tăng cường công tác phổ cập bơi, phòng chống đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh. Kết quả rà soát phù hợp với Quyết định 234/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình phòng, chống tại nạn thương tích trẻ em 2016-2020. Kiến nghị UNND tỉnh bãi bỏ Chỉ thị 14/CT-UBND tỉnh và ban hành phê duyệt chương trình phổ cập bơi, phòng chống đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016-2020.
 
Công tác cải cách thủ tục hành chính được tổ chức thực hiện hiệu quả theo đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên lĩnh vực quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình; đồng thời tổ chức thực hiện tốt chỉ đạo của UBND tỉnh về thực hiện công tác thống kê, công bố cập nhật, bổ sung thủ tục hành chính trên cơ sở thông tư hướng dẫn của Bộ VHTTDL để đảm bảo tiến độ và chất lượng thực thi các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính. Sở VHTTDL rà soát thủ tục hành chính nhằm cắt giảm hoặc đề xuất cắt giảm, sửa đổi, bổ sung tối thiểu 30% trên tổng số thủ tục thuộc thẩm quyền của Sở.

Một trong những điểm nổi bật trong kết quả cải cách thủ tục hành chính của Sở VHTTDL Đồng Tháp đó là việc ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan. Theo đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin thường xuyên được thực hiện qua mạng nội bộ và xem lịch làm việc, văn bản chỉ đạo điều hành trên cổng thông tin điện tử Đồng Tháp. 100% cán bộ, công chức Sở VHTTDL sử dụng thư điện tử trong trao đổi công việc.
 
Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động tại đơn vị; sử dụng có hiệu quả phần mềm giao nhiệm vụ của UBND tỉnh, của Sở; phần mềm đánh giá cán bộ, công chức; phần mềm quản lý văn bản E-Office; phần mềm giao việc, gửi nhận văn bản qua mạng, báo cáo trực tuyến hệ thống chỉ tiêu về văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình, đảm bảo an toàn thông tin trong ứng dụng công nghệ thông tin. Ngoài ra, Sở VHTTDL Đồng Tháp còn ứng dụng phần mềm một cửa điện tử và dịch vụ công mức độ 3 nhằm giúp cho tổ chức, công dân nộp hồ sơ qua mail và tra cứu giải quyết thủ tục hành chính, thuận tiện trong giao dịch công việc, tiết kiệm được chi phí và thời gian.
 
Cùng với đó, Sở VHTTDL Đồng Tháp tiếp tục duy trì, không ngừng nghiên cứu, cải tiến và ứng dụng Công nghệ thông tin vào hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001: 2008 trong cơ quan, đơn vị. Sở thực hiện cơ chế 1 cửa thuộc các lĩnh vực VHTTDL với tổng số 104 thủ tục một cửa. Trong năm 2016, Sở cũng cấp phép 449 hồ sơ trong lĩnh vực mà ngành quản lý…
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính của Sở VHTTDL Đồng Tháp vẫn còn những tồn tại như: Các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, của Bộ VHTTDL thường xuyên thay đổi nên việc cập nhật, sửa đổi cho phù hợp với thực tế còn gặp nhiều khó khăn. Đây cũng chính là một trong những khó khăn chung của nhiều đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính. Vấn đề này luôn được đề cập đến tại các Hội nghị tổng kết về công tác cải cách hành chính hàng năm của địa phương nhằm tìm ra những giải pháp phù hợp, giảm thiểu tối đa những bất cập, tồn tại hiện có.

VD
 

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  Công tác cải cách hành chính của Sở VHTTDL Tiền Giang năm 2017
        Bullet  Tổng cục TDTT tổ chức tập huấn về việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến
        Bullet  Xây dựng phương án đơn giản hóa 25 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thể dục, Thể thao
        Bullet  Đơn giản hóa thủ tục hành chính 13 lĩnh vực thuộc quản lý của Bộ VHTTDL
        Bullet  Công tác cải cách hành chính của Sở VHTT&DL tỉnh Cà Mau
        Bullet  Các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ VHTTDL cần năng động, sáng tạo hơn,
        Bullet  Ban soạn thảo dự án Luật hành chính công khảo sát, lấy ý kiến tại Bộ VHTTDL
        Bullet  Bộ VHTTDL ban hành Quy chế quản lý dịch vụ công trực tuyến
        Bullet  Ngành VHTTDL Hưng Yên quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách hành chính
        Bullet  Ngành VHTTDL Lào Cai: đơn vị thực hiện tốt công tác Cải cách hành chính
 

opera fix