05:47 Thứ Tư, 20/03/2019
Cải cách hành chính
opera fix
    
opera fix
Sở VHTTDL tỉnh Quảng Trị tăng cường công tác cải cách hành chính
29 Tháng Giêng 2018 11:14:00 GMT+7
Trong những năm qua, Sở VHTTDL tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 theo Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ, Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính; Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 15/4/2016 của Ban thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Quảng Trị về việc đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2016-2020; Quy chế "một cửa", "một cửa liên thông" trong việc giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp; Triển khai thực hiện cơ chế một cửa điện tử tại cơ quan.

Cải cách hành chính là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, trong những năm qua, tỉnh Quảng Trị đã có nhiều giải pháp thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính từ tỉnh đến cơ sở và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần nâng cao chất lượng quản lý, điều hành, nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

 

Theo đó, Sở VHTTDL tỉnh Quảng Trị đã triển khai thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch thủ tục hành chính theo quy định, tạo môi trường thuận lợi cho cá nhân và tổ chức trong tiếp cận và thực hiện thủ tục hành chính. Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, từng bước nâng cao tính chuyên nghiệp của bộ máy hành chính và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực.

 

Từng bước kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị của ngành đảm bảo tinh gọn, không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, hoạt động có hiệu quả; Thực hiện tốt chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức - người lao động đảm bảo về số lượng, chất lượng, có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác, có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu, tận tụy với công việc phục vụ nhân dân.

 

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước, Sở VHTTDL tỉnh Quảng Trị đã cụ thể hóa việc thực hiện dân vận chính quyền gắn với việc cải cách hành chính của Sở; Triển khai thực hiện tốt các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực được phân cấp; Kịp thời rà soát đề xuất hủy bỏ hoặc hủy bỏ theo thẩm quyền những thủ tục hành chính, các quy định không phù hợp.

 

Bên cạnh đó, Sở VHTTDL tỉnh Quảng Trị cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và hoạt động hành chính của cơ quan, đơn vị; Sử dụng hiệu quả cơ sở hạ tầng thông tin, trang thông tin điện tử trong chỉ đạo, điều hành, trao đổi thông tin ở các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân; Tiếp tục duy trì và vận hành đúng quy trình thuộc hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008.

 

Từ những việc làm trên, cho thấy chất lượng và tiến độ giải quyết các thủ tục hành chính được nâng lên rõ rệt, hạn chế phiền hà đối với các tổ chức, công dân; Tinh thần thái độ phục vụ người dân, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp tận tình, hướng dẫn chu đáo, không hách dịch, nhũng nhiễu.;Công tác tiếp dân, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức trong nhiều năm qua được Sở VHTTDL tỉnh Quảng Trị thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục của Luật khiếu nại, tố cáo; Công tác thanh tra, giám sát của cơ quan Nhà nước cấp trên đối với cơ sở được tăng cường.

 

Đặc biệt, công tác giáo dục đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân cho đội ngũ cán bộ, công chức viên chức được lãnh đạo Sở VHTTDL tỉnh Quảng Trị quan tâm, chú trọng với mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức thực sự là "công bộc" của nhân dân, biết lắng nghe ý kiến của nhân dân, vì nhân dân phục vụ, thực hiện tốt phong cách "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân".

 

Trong năm 2017, Sở VHTTDL tỉnh Quảng Trị đã ban hành 04 thủ tục hành chính mới thuộc lĩnh vực Di sản văn hóa, bao gồm: Thủ tục Cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích; Thủ tục Cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích; Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích; Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích. 22 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung bao gồm: 02 thủ tục thuộc lĩnh vực Điện ảnh (Thủ tục cấp giấy phép phổ biến phim; Thủ tục cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim); 03 thủ tục thuộc lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn (Thủ tục cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương; Thủ tục thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; Thủ tục cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương). Ngoài ra còn 17 thủ tục thuộc lĩnh vực Du lịch.

 

KC

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  Một vài kết quả trong Công tác cải cách hành chính của Sở VHTTDL Đồng Tháp
        Bullet  Công tác cải cách hành chính của Sở VHTTDL Tiền Giang năm 2017
        Bullet  Tổng cục TDTT tổ chức tập huấn về việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến
        Bullet  Xây dựng phương án đơn giản hóa 25 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thể dục, Thể thao
        Bullet  Đơn giản hóa thủ tục hành chính 13 lĩnh vực thuộc quản lý của Bộ VHTTDL
        Bullet  Công tác cải cách hành chính của Sở VHTT&DL tỉnh Cà Mau
        Bullet  Các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ VHTTDL cần năng động, sáng tạo hơn,
        Bullet  Ban soạn thảo dự án Luật hành chính công khảo sát, lấy ý kiến tại Bộ VHTTDL
        Bullet  Bộ VHTTDL ban hành Quy chế quản lý dịch vụ công trực tuyến
        Bullet  Ngành VHTTDL Hưng Yên quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách hành chính
 

opera fix