18:05 Thứ Bảy, 25/05/2019
Cải cách hành chính
opera fix
    
opera fix
Sở VHTTDL tỉnh Yên Bái xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu
27 Tháng Ba 2018 00:50:00 GMT+7
Với mục đích nhằm triển khai có hiệu quả và đưa công tác kiểm soát thủ tục hành chính đi vào hoạt động thường xuyên, ổn định nề nếp; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức trong việc thực hiện thủ tục hành chính, coi việc rà soát là nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan và của mỗi cán bộ, công chức khi được phân công giải quyết thủ tục hành chính; Thực hiện tốt việc công bố, công khai các thủ tục hành chính, quy định hành chính có liên quan trên Trang thông tin điện tử của Sở và tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trong những năm qua, công tác cải cách hành chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái luôn được lãnh đạo Sở quan tâm, tập trung chỉ đạo và được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.

Để đẩy mạnh việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính, hàng năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái đã xây dựng các kế hoạch, văn bản trên cơ sở bám sát các nội dung, chương trình, kế hoạch CCHC của Chính phủ và của Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC với các nội dung trọng tâm, trọng điểm. Nhờ đó, công tác CCHC của ngành từng bước được triển khai đồng bộ và hiệu quả. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được duy trì thực hiện tốt; các thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc, mức phí, lệ phí được niêm yết công khai, minh bạch, đơn giản, tạo điều kiện thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp khi đến giao dịch.

Bên cạnh đó, tập trung đẩy mạnh việc rà soát các quy định, thủ tục hành chính thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý của ngành qua đó phát hiện những quy định, thủ tục hành chính không đáp ứng các tiêu chí về sự cần thiết, phù hợp, tính hợp pháp; trên cơ sở kết quả rà soát, lập danh sách những quy định, thủ tục hành chính cần kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ, bãi bỏ; xây dựng phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính được rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các quy định, thủ tục hành chính. Công bố mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các thủ tục hành chính đang áp dụng tại Sở theo quy định, đồng thời thường xuyên cập nhật bộ thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử Sở và tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Thực hiện việc đánh giá tác động thủ tục hành chính, lấy ý kiến đối với quy định về thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Sở tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. Giải quyết kịp thời các phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan đến quy định hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của ngành. Cùng với đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đối với công tác CCTTHC (Cải cách thủ tục hành chính) thông qua việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, đăng tải bộ TTHC (thủ tục hành chính) thuộc lĩnh vực ngành quản lý trên trang thông tin điện tử của ngành. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiếp tục đổi mới trong việc tiếp nhận và trả hồ sơ thủ tục hành chính qua bưu điện, mang lại nhiều hiệu quả và tiện ích cho các tổ chức, cá nhân.

Bộ phận Tiếp nhận và Trả hồ sơ luôn duy trì đầy đủ hệ thống sổ sách để theo dõi hồ sơ cấp phép: Biên nhận hồ sơ (có hẹn thông báo kết quả), Phiếu chuyển hồ sơ, các mẫu đơn xin cấp phép các loại hình hoạt động và dịch vụ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sổ theo dõi nội dung giấy phép thuộc các lĩnh vực cấp phép...Quy trình, hồ sơ xin cấp phép được niêm yết công khai tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả hồ sơ. Ngoài ra nếu công dân có thắc mắc thì cán bộ Bộ phận Tiếp nhận và Trả hồ sơ sẽ phối hợp với Phòng chức năng để trả lời.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục tập trung đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước. Sở đã ứng dụng công nghệ thông tin đối với 02 thủ tục Thông báo quảng cáo và Biểu diễn nghệ thuật thông qua việc triển khai phần mềm quản lý hồ sơ cấp phép, từ tháng 10/2016 đến nay việc triển khai đã đạt nhiều hiệu quả, các thao tác công việc được điện tử hóa, nâng cao hiệu suất công việc.Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ (hàng quý, năm hoặc báo cáo đột xuất) về công tác giải quyết thủ tục hành chính của Sở.

Với những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính, bằng việc tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát quy trình giải quyết TTHC tại cơ quan, địa phương nhất là công tác rà soát TTHC theo cơ chế một cửa. Đồng thời, tiếp tục thực hiện các giải pháp đột phá để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu công việc, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

KC

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên đẩy mạnh công tác cải cách hành chính
        Bullet  Sở VHTTDL tỉnh Quảng Trị tăng cường công tác cải cách hành chính
        Bullet  Một vài kết quả trong Công tác cải cách hành chính của Sở VHTTDL Đồng Tháp
        Bullet  Công tác cải cách hành chính của Sở VHTTDL Tiền Giang năm 2017
        Bullet  Tổng cục TDTT tổ chức tập huấn về việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến
        Bullet  Xây dựng phương án đơn giản hóa 25 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thể dục, Thể thao
        Bullet  Đơn giản hóa thủ tục hành chính 13 lĩnh vực thuộc quản lý của Bộ VHTTDL
        Bullet  Công tác cải cách hành chính của Sở VHTT&DL tỉnh Cà Mau
        Bullet  Các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ VHTTDL cần năng động, sáng tạo hơn,
        Bullet  Ban soạn thảo dự án Luật hành chính công khảo sát, lấy ý kiến tại Bộ VHTTDL
 

opera fix