11:29 Chủ Nhật, 17/02/2019
Cải cách hành chính
opera fix
    
opera fix
Sở VHTTDL tỉnh Quảng Nam điểm sáng trong việc thực hiện cải cách hành chính
05 Tháng Bảy 2018 10:22:00 GMT+7
Được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo cơ quan và sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức cơ quan, công tác CCHC của Sở VHTTDL tỉnh Quảng Nam đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Trong đó, nhiều năm liền Sở VHTTDL luôn dẫn đầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh về chỉ số cải cách hành chính.

Công tác tham mưu văn bản trong lĩnh vực đối ngoại trình cấp có thẩm quyền phê duyệt được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình. Công tác rà soát và cập nhật văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực quản lý được Sở thường xuyên thực hiện. Bên cạnh đó, Sở đã tham gia góp ý nhiều dự thảo văn bản QPPL của các cơ quan có thẩm quyền trên các lĩnh vực. Tổ chức bộ máy được kiện toàn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; công tác quản lý, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tiếp tục được chú trọng, góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị, nghiệp vụ, thái độ ứng xử, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhiệm vụ.

Thực hiện tốt việc tổ chức cho CBCC tham gia nghiên cứu, quán triệt chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tiếp tục thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, rèn luyện phẩm chất đạo đức và bản lĩnh chính trị cho CBCC cơ quan giải quyết các chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định của pháp luật như: nâng lương, phụ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chế độ ốm đau, thai sản.

Việc quản lý, sử dụng, quyết toán tài chính mua sắm tài sản công đảm bảo đúng quy định, công khai, minh bạch, hiệu quả và tiết kiệm. Công tác thu, chi tài chính được thực hiện đúng quy định, đảm bảo tính công khai, minh bạch; sử dụng tiết kiệm, hiệu quả và đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Việc mua sắm tài sản công được thực hiện chặt chẽ theo quy trình mua sắm nên đảm bảo số lượng, chất lượng và phát huy tốt hiệu quả. Việc cắt giảm mua sắm các danh mục tài sản công và tiết kiệm chi tiêu hành chính được thực hiện nghiêm túc.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin, hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO TCVN 9001:2008 vào quá trình giải quyết công việc được thực hiện có hiệu quả; hình thức và nội dung trang Web của Sở được cải tiến, nâng cấp thành Cổng thông tin điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tìm hiểu thông tin có liên quan.

Thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg, ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước; Sở VHTTDL tỉnh Quảng Nam cũng đã Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với các lĩnh vực hoạt động của Sở. Bên cạnh đó, Sở đã tổ chức cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

Đây là dịch vụ cho phép người dân truy cập các thông tin liên quan về thủ tục hành chính, điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Công dân chỉ cần đến cơ quan nhà nước một lần để nhận kết quả và thanh toán lệ phí (nếu có). Giai đoạn 1, Sở VHTTDL tổ chức cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 bắt đầu từ ngày 15/4/2015, áp dụng cho 06 thủ tục hành chính sau: Thẩm định hồ sơ đề nghị Tổng cục Du lịch cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế; Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa; Cấp phép kinh doanh dịch vụ karaoke; Cấp biển hiệu cơ sở ăn uống đạt chuẩn phục vụ khách du lịch; Cấp biển hiệu cơ sở mua sắm đạt chuẩn phục vụ khách du lịch; Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch.

Với những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Sở VHTTDL tỉnh Quảng Nam đã đề ra nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Trong đó về cải cách thể chế và thủ tục hành chín, tăng cường công tác tuyên truyền về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước cho toàn thể CBCC cơ quan. Tiếp tục bồi dưỡng kiến thức pháp lý và kỹ năng soạn thảo, thẩm định, rà soát, hệ thống hoá, kiểm tra văn bản cho cán bộ, công chức làm công tác pháp chế của Sở. Thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính nhằm đơn giản hóa, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, đồng thời đáp ứng mục tiêu quản lý nhà nước, nâng cao tính chuyên nghiệp của bộ máy. Thực hiện tổ chức niêm yết công khai các thủ tục hành chính về công tác văn hóa, thể thao, du lịch.

Về công tác cải cách bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chú trọng công tác quy hoạch cán bộ, công chức, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đảm bảo thực hiện đúng chế độ, chính sách đối với CBCC theo quy định hiện hành. Đánh giá trình độ chuyên môn, năng lực của cán bộ, công chức để có kế hoạch tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo hướng chuyên sâu trên từng lĩnh vực, theo từng chức danh chuyên môn và am hiểu kỹ năng tác nghiệp để xây dựng đội ngũ CBCC có trình độ chuyên môn đáp ứng được yêu cầu công việc, luôn chủ động và tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đổi mới mạnh mẽ lề lối, phương pháp làm việc, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; tăng cường công tác thanh tra công vụ, tích cực đấu tranh chống các biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Kiên quyết xử lý các hành vi tham nhũng, lãng phí làm thất thoát tài sản Nhà nước, những sai phạm kỷ luật hành chính.

Đối với công tác hiện đại hoá nền hành chính nhà nước, cập nhật kịp thời các văn bản chỉ đạo CCHC của Chính phủ, của Bộ, của tỉnh và các hoạt động CCHC của Sở lên Cổng thông tin điện tử; Nâng cao chất lượng Cổng thông tin điện tử; Áp dụng việc chỉ đạo, điều hành công tác qua Cổng thông tin điện tử. Từng bước thực hiện giảm hội họp, giảm giấy tờ hành chính trong hoạt động của cơ quan, sử dụng thư nội bộ trong trình, duyệt văn bản hành chính, trừ các trường hợp văn bản mật theo quy định tại Quy chế văn thư lưu trữ, quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Sở; Ứng dụng công nghệ thông tin vào hệ thống quản lý công văn trên mạng máy tính; Ứng dụng các phần mềm quản lý theo nhu cầu của từng đơn vị thuộc Sở.

Tăng cường trang bị cơ sở vật chất để tiếp thu và ứng dụng những tiến bộ về khoa học công nghệ trong quản lý, xử lý công việc nhằm nâng cao chất lượng xây dựng cơ quan văn hóa bảo đảm lãnh đạo, chỉ đạo điều hành có hiệu lực, hiệu quả chất lượng công việc ngày càng tăng.

Thực hiện tốt dự toán, phân bổ, cân đối ngân sách nhà nước và quản lý chi tiêu của Sở, tạo sự chủ động và tăng cường trách nhiệm của các đơn vị thuộc, đảm bảo minh bạch, hiệu quả và công khai trong việc chi tiêu ngân sách. Thực hiện các Chương trình hành động của Chính phủ, của tỉnh và của cơ quan về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực tài chính, đặc biệt là Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ.

KC

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  Sở VHTTDL tỉnh Sóc Trăng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính
        Bullet  Sở VHTTDL tỉnh Đồng Nai tăng cường công tác cải cách hành chính
        Bullet  Công tác cải cách hành chính Sở VHTTDL tỉnh Hải Dương đạt nhiều kết quả khả quan
        Bullet  Bình Phước đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch
        Bullet  Ninh Thuận nâng cao công tác cải cách hành chính trong ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch
        Bullet  Sở VHTTDL tỉnh Yên Bái xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu
        Bullet  Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên đẩy mạnh công tác cải cách hành chính
        Bullet  Sở VHTTDL tỉnh Quảng Trị tăng cường công tác cải cách hành chính
        Bullet  Một vài kết quả trong Công tác cải cách hành chính của Sở VHTTDL Đồng Tháp
        Bullet  Công tác cải cách hành chính của Sở VHTTDL Tiền Giang năm 2017
 

opera fix