01:39 Thứ Tư, 23/10/2019
Cải cách hành chính
opera fix
    
opera fix
Tác động của công tác cải cách hành chính đối với lĩnh vực VHTTDL tại Bạc Liêu
07 Tháng Ba 2019 00:10:00 GMT+7
Đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 2016-2020, Sở VHTTDL Bạc Liêu đã chỉ đạo các phòng, đơn vị chức năng trực thuộc Sở tập trung thực hiện đạt hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018. Sở VHTTDL Bạc Liêu trở thành đơn vị dẫn đầu về chỉ số cải cách hành chính

Theo đó, năm 2018 Sở VHTTDL Bạc Liêu đã tổ chức thống kê, cập nhật thủ tục hành chính đảm bảo kịp thời và đúng quy định, tăng cường công tác rà soát, thống kê, đánh giá thực trạng thủ tục hành chính trên lĩnh VHTTDL và gia đình. Thực hiện tốt việc công khai minh bạch, đầy đủ, chính xác, rõ ràng các quy định về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và hoạt động hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trong giải quyết thủ tục hành chính.

Công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tiếp tục được triển khai theo hướng nâng cao chất lượng hoạt động của cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước, nhằm góp phần giúp cho công tác tiếp nhận và xử lý các yêu cầu của tổ chức, công dân được thực hiện theo đúng quy trình; số lượng và chất lượng giải quyết thủ tục hành chính được nâng cao, ý thức, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức ngày càng được tốt hơn.

Trong năm 2018, Sở VHTTDL Bạc Liêu đã tiếp nhận và giải quyết được gần 500 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực do ngành quản lý. 100% các thủ tục hành chính được giải quyết đúng và trước hạn. Việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính tại Sở VHTTDL được triển khai và thực hiện bài bản, nghiêm túc, trong đó việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng hành chính công phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 và đã công bố Hệ thống quản lý chất lượng  tại Sở VHTTDL phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 đối với chức năng quản lý nhà nước về các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.

Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 giúp các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành đổi mới về phương thức làm việc theo hướng linh hoạt, xây dựng quy trình xử lý công việc một cách khoa học, hợp lý; tạo điều kiện để người đứng đầu cơ quan hành chính kiểm soát được quá trình giải quyết công việc trong nội bộ cơ quan, đơn vị. Thông qua đó từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý và cung cấp dịch vụ công.

Thực hiện quy trình hóa theo hệ thống quản lý chất lượng đối với một số thủ tục hành chính mà đơn vị thường tiếp nhận và xử lý như: tiếp nhận thông báo nội dung  biểu diễn nghệ thuật, tiếp nhận thông báo nội dung quảng cáo... (lĩnh vực văn hóa) trong đó có quy định trách nhiệm, nhiệm vụ của bộ phận cán bộ, công chức, thời gian thực hiện hoàn thành công việc, vì vậy trong thời gian qua, công tác giải quyết thủ tục hành chính trên các lĩnh vực này đạt hiệu quả cao.Giấy phép được trả trước và đúng hạn đạt 98%.

Qua thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã mang lại hiệu quả thiết thực, phần lớn các loại hồ sơ, TTHC đã được đơn giản hóa, công khai hóa. Những loại thủ tục không còn phù hợp đã được loại bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung, quy trình giải quyết công việc hành chính theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân được cải tiến theo hướng đơn giản, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với quy định.

Công tác ứng dụng tin học trong quy trình quản lý, điều hành hoạt động nhà nước luôn được lãnh đạo Sở quan tâm, chỉ đạo sát sao. Điều đó đã làm thay đổi nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức trong việc áp dụng tin học vào công tác soạn thảo văn bản hành chính, lưu trữ, khai thác dữ liệu và trao đổi thông tin; vận hành phần mềm quản lý văn bản do UBND tỉnh triển khai, bước đầu đã phục vụ tốt trong công tác quản lý văn bản điện tử hướng đến nền hành chính hiện đại, góp phần nâng cao hiệu quả công tác của cán bộ, công chức, viên chức về thời gian và chất lượng. Hiện toàn ngành có trên 95% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng thành thạo máy vi tính vào công tác chuyên môn.

Cải cách về công tác cán bộ: tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 8/5/2018 của UBND tỉnh về  thực hiện kế hoạch số 60/KH-TU ngày 21/3/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV về thực hiện Nghị quyết Hội nghị  lần thứ 6, Ban chấp hành TW khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, công tác sắp xếp, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định .

Sở luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xuất phát từ yêu cầu thực tế trước mắt và lâu dài của đơn vị, đảm bảo phù hợp với quy hoạch cán bộ. Trong năm 2018, Sở đã cử 04 đồng chí cán bộ tham gia lớp quản lý nhà nước chương trình chuyên viên, 02 cán bộ tham gia lớp quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính, 09 cán bộ tham gia lớp trung cấp lý luận chính trị, 03 cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp phòng, trên 15 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ ngắn hạn do Bộ VHTTDL và tỉnh tổ chức

Công tác kế hoạch tài chính cũng được triển khai thực hiện nghiêm túc. Cụ thể, việc thực hiện công khai công tác tài chính và công khai tài chính công theo quy định hiện hành bằng cách niêm yết trên bảng thông báo của cơ quan, đơn vị và đọc công khai tại Hội nghị cán bộ công chức đầu năm nhằm tạo sự minh bạch trong thu chi tài chính

Nhờ thực hiện tốt cải cách hành chính đã có tác động to lớn đến các nhiệm vụ chuyên môn. Nhờ đó, trên tất cả các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình của tỉnh đều đạt được những kết quả đáng biểu dương. Trong đó lĩnh vực văn hóa, số gia đình đạt gia đình văn hóa là 190460/199597 hộ, chiếm 94,5%, TDTT, số người tập luyện TDTT thường xuyên đạt 27,3%, số gia đình thể thao ước đạt 17,3%; số CLB TDTT đạt trên 200 CLB. Các môn thể thao thành tích cao của tỉnh tham gia thi đấu tại các giải thể thao toàn quốc, quốc tế giành được nhiều thành tích cao với 44 huy chương các loại, trong đó có 16 HCV, 16 HCB và 12 HCĐ. Về du lịch, doanh thu du lịch trong năm 2018 của tỉnh ước đạt 729 tỷ đồng, đạt 56,9% kế hoạch, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó doanh thu khối nhà hàng khách sạn đạt 292 tỷ đồng, đón tiếp 948000 lượt khách, đạt 59,67% so với kế hoạch, tăng 9,82% (có 305000 lượt khách sử dụng dịch vụ lưu trú, đạt 56,48 kế hoạch, 22500 lượt khách quốc tế, đạt 54,88% kế hoạch)

Phát huy kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính, trong năm 2019 Sở tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình; tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, giám sát chỉ đạo tốt các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình; tập trung một các đồng bộ, chặt chẽ và có hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của ngành. Bên cạnh đó, Sở tiếp tục triển khai các giải pháp như đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước thuộc Sở năm 2018.

VD

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  Cải cách hành chính góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước tại Sở VHTTDL Vĩnh Long
        Bullet  Những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính của Sở VHTTDL Đăk Lăk năm 2019
        Bullet  Sở VHTTDL Ninh Bình tăng cường công tác cải cách hành chính
        Bullet  Chuyển biến trong cải cách hành chính ở ngành VHTTDL Tây Ninh
        Bullet  Sở VHTTDL tỉnh Vĩnh Phúc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính
        Bullet  Sở VHTTDL Bình Thuận: cải cách hành chính tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt
        Bullet  Sở VHTTDL Thanh Hóa trong công tác cải cách hành chính
        Bullet  Sở VHTTDL Điện Biên tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về thủ tục cải cách hành chính
        Bullet  Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ngãi điểm sáng trong công tác cải cách hành chính
        Bullet  Sở VHTTDL An Giang đẩy mạnh công tác cải cách hành chính
 

opera fix