01:43 Thứ Tư, 19/06/2019
Cải cách hành chính
opera fix
    
opera fix
Sở VHTTDL Cà Mau: bước tiến mới trong công tác cải cách hành chính
12 Tháng Tư 2019 11:13:00 GMT+7
Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 vào hoạt động của cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; Ngày 02 tháng 04 năm 2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau ban hành Quyết đinh số 103/QĐ-SVHTTDL Công bố các Quy trình giải quyết thủ tục hành chính áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Kèm theo Quyết định số 103/QĐ-SVHTTDL là danh mục 116 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực quản lý của ngành áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO: 9001:2015, trong đó lĩnh vực di sản văn hóa (14 TTHC); lĩnh vực điện ảnh (2 TTHC), lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp anh và triển lãm (7 TTHC), lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn (7 TTHC); lĩnh vực Văn hóa  cơ sở (6 TTHC); lĩnh vực lễ hội (2 TTHC); lĩnh vực du lịch (24 TTHC); lĩnh vực Thể thao (32 TTHC); lĩnh vực gia đình (13 TTHC); các lĩnh vực khác (9 TTHC). Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để Sở VHTTDL Cà Mau đẩy mạnh việc thực hiện công tác cải cách hành chính trong các lĩnh vực mà Sở quản lý. Trong năm 2018, đã tiếp nhận và thực hiện trả kết quả 445 hồ sơ các loại, tất cả hồ sơ trả kết quả đều đúng hẹn, không có hồ sơ trễ hẹn, đạt 100% so với Nghị quyết hội nghị năm 2018 (trong đó giải quyết sớm hơn thời gian quy định là 427/445 hồ sơ đạt 95 %).

Sở luôn chú trọng công tác tuyên truyền CCHC thông qua các hình thức như: Thường xuyên cập nhật các TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trên Cổng thông tin điện tử của Sở. Công tác xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản QPPL, văn bản chỉ đạo về kiểm soát TTHC; niêm yết địa chỉ cơ quan tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức; xây dựng đề án vị trí việc làm; đề án tinh giản biên chế; kế hoạch tinh giản biên chế; tuyển dụng; điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh tại Sở cơ bản đã được thực hiện theo đúng trình tự quy định. Sở đã quan tâm cử CB,CC,VC đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức triển khai nghiêm túc, bảo đảm đúng thành phần, đối tượng theo quy định. Việc bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh, kỹ năng cần thiết cho đội ngũ công chức lãnh đạo, quản lý được thực hiện tốt, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành. Trong năm, Sở đã cử 121 lượt công chức học tập và tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn ngắn hạn trong nước và cả nước ngoài. Sở đã tiến hành tập trung rà soát, từng bước kiện toàn, sắp xếp hệ thống tổ chức các đơn vị thuộc Sở, bước đầu đã đạt được kết quả tích cực về tinh gọn bộ máy và tinh giản biên chế.

100% các đơn vị của Sở tổ chức thực hiện triển khai ứng dụng CNTT theo đúng kế hoạch đề ra, tỷ lệ công chức được trang bị máy tính đạt 100%; Việc bảo đảm an toàn, an ninh thông tin được quan tâm thực hiện. Tỷ lệ văn bản điện tử trao đổi trên môi trường mạng đạt 100% góp phần nâng cao hiệu quả, giảm giấy tờ, thời gian; nâng cao trách nhiệm trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ, đồng thời phục vụ tốt hơn các yêu cầu giải quyết công việc, TTHC của công dân, tổ chức. Đã triển khai thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

Một trong những bước tiến mới trong công tác CCHC của tỉnh Cà Mau nói chung và của Sở VHTTDL tỉnh Cà Mau nói riêng là việc được phép sử dụng, khai thác, ứng dụng Zalo trong công tác giải quyết các thủ tục hành chính và công tác cải cách hành chính. Cụ thể, các thủ tục khai thác trên Zalo trong công tác cải cách hành chính, gồm: nộp hồ sơ trực tuyến; tra cứu thông tin và kết quả giải quyết thủ tục hành chính; trao đổi, hỏi đáp, phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính; đánh giá mức độ hài lòng đối với cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức; đăng ký giao, nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính ngay trên Zalo. Hiện đã hoàn thành việc tích hợp tính năng thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên ứng dụng Zalo. Người dân có thể nộp hồ sơ trực tuyến; tra cứu thông tin và kết quả giải quyết thủ tục hành chính một cách dễ dàng, nhanh chóng, tiện lợi…, góp phần nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp, nhằm giảm thời gian, chi phí đi lại, tạo sự thuận lợi, dễ dàng trong thực hiện thủ tục hành chính.

Với những thành công trong công tác cải cách hành chính trong thời gian qua, Sở VHTTDL Cà Mau cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 -2020 của Sở, trong đó tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế. Cùng với đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành chính. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành. Phát huy sự chủ động, sáng tạo của lãnh đạo các phòng, các đơn vị và công chức, viên chức toàn ngành trong công tác tham mưu, đề xuất những ý tưởng hay, mô hình mới phục vụ hoạt động của ngành. Chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu phấn đấu, giải pháp, thời gian thực hiện cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao.

Trong giai đoạn 2019 – 2020 hoàn thiện hệ thống quản lý văn bản và điều hành (VIC) đảm bảo các tính năng theo quy định, có khả năng tích hợp, chia sẻ dữ liệu, liên thông với trục liên thông văn bản quốc gia, thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử theo quy định. Đảm bảo chất lượng dịch vụ mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan đơn vị. Nâng cao chất lượng trong công tác, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 đạt từ 95% trở lên. 100% cán bộ, công chức, viên chức chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, không có cán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật.

100% TTHC được công khai, giải quyết đúng quy trình theo cơ chế một cửa; 100% TTHC giải quyết đảm bảo theo thời gian quy định. Phấn đấu mức độ hài lòng của các tổ chức và công dân đối với việc giải quyết các TTHC của Sở VHTTDL đạt từ 95% trở lên. Bên cạnh đó, Sở VHTTDL tỉnh Cà Mau cũng đặt ra mục tiêu trong năm 2019 cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đạt từ 12% trở lên so với tổng số TTHC giải quyết theo thẩm quyền của Sở VHTTDL. Thường xuyên cải tiến kỹ năng, phương pháp làm việc, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành; đảm bảo tính công khai, minh bạch, kịp thời, chính xác, thuận lợi, giảm thiểu chi phí về thời gian và thời gian cho các tổ chức, công dân trong việc tuân thủ TTHC.

KC

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  Sở VHTTDL Phú Yên tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC trên các mặt hoạt động
        Bullet  Phòng Văn hóa và Thông tin Huyện Mộc Châu - Sơn La điểm sáng trong công tác cải cách hành chính.
        Bullet  Hiệu quả từ công tác cải cách hành chính tại Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế
        Bullet  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam đẩy mạnh tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2019
        Bullet  Ngành Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa: điểm sáng trong công tác cải cách hành chính
        Bullet  Sở VHTTDL Cần Thơ: đơn vị luôn dẫn đầu về công tác Cải cách hành chính
        Bullet  Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh với kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019
        Bullet  Sở VHTTDL Tuyên Quang: đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính 2019
        Bullet  Tác động của công tác cải cách hành chính đối với lĩnh vực VHTTDL tại Bạc Liêu
        Bullet  Cải cách hành chính góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước tại Sở VHTTDL Vĩnh Long
 

opera fix