15:07 Thứ Bảy, 19/10/2019
Cải cách hành chính
opera fix
    
opera fix
Sở VHTTDL Bà rịa - Vũng Tàu: tạo bước đột phá mới trong công tác CCHC
04/09/2019 10:10:00
Năm 2019, là năm phải tạo ra đột phá mới về CCHC, trong đó chú trọng cải cách TTHC, tích cực rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa TTHC còn rườm rà, nhất là các thủ tục liên quan đến người dân và doanh nghiệp, đồng thời giảm tỷ lệ trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong kế hoạch công tác của ngành VHTTDL Bà Rịa Vũng Tàu.
Sở VHTTDL Bến Tre đẩy mạnh công tác cải cách hành chính
27/08/2019 09:23:00
Nhằm đảm bảo xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, từng bước hiện đại đảm bảo mọi công vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch được thực thi đầy đủ, có hiệu lực và hiệu quả đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội;
Sở VHTT Bình Định những kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính
01/08/2019 10:28:00
Qua 5 năm thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, nền hành chính của Sở VHTT Bình Định đã có bước chuyển biến quan trọng theo hướng phục vụ, tạo được lòng tin của nhân dân và doanh nghiệp.
Sở VHTT Kiên Giang những kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính
04/07/2019 20:32:00
Với mục tiêu cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính trên các lĩnh vực do ngành quản lý, nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, trong những năm qua công tác cải cách hành chính của Sở VHTT Kiên Giang đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Các TTHC tại Sở VHTT Kiên Giang được giải quyết theo cơ chế một cửa; công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về kỷ luật, kỷ cương và ý thức, trách nhiệm, nói đi đôi với làm được Sở VHTT tập trung đẩy mạnh.
Những kết quả đạt được trong công tác CCHC tại Sở VHTTDL Lâm Đồng Quý I/2019
05/06/2019 11:24:00
Công tác cải cách hành chính quý 1 năm 2019 của Sở VHTTDL Lâm Đồng đã bám sát nội dung kế hoạch CCHC của UBND tỉnh Lâm Đồng, và Kế hoạch của Sở, lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, công chức đã có nhiều chuyển biến, tiến bộ trong nhận thức cũng như thực thi công vụ, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, giảm phiền hà cho người dân. Số lượng Thủ tục tục hành chính giải quyết đúng hạn đạt tỷ lệ cao: đạt 100%.
Sở VHTT Đà Nẵng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính
31/05/2019 15:18:00
Được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Sở, cùng với quyết tâm, cố gắng của CCVC-NLD, công tác CCHC có sự chuyển biến tốt. Lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt các mặt chỉ đạo điều hành, cải cách thể chế từ đó giúp cho công tác CCHC được thực hiện thông suốt. Tổ chức bộ máy của các đơn vị đã được sáp nhập, sắp xếp tinh gọn nhưng vẫn đảm bảo được công việc và mang lại hiệu quả cao. Đời sống vật chất và tinh thần CCVC-NLĐ được nâng cao....
Sở VHTTDL Hà Tĩnh chú trọng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính
27/05/2019 17:20:00
Xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt nhiệm kỳ, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tập trung tổ chức, triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) và thu được những kết quả khả quan, từng bước đưa công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đi vào nề nếp.
Ngành VHTTDL Sơn La với những điểm nhấn trong công tác cải cách hành chính
24/05/2019 11:07:00
Xác định việc nâng cao công tác cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm của ngành, trong năm 2019, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở VHTTDL đã quán triệt, chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc tuyên truyền tới toàn thể công chức, viên chức về mục tiêu, nội dung và các nhiệm vụ CCHC. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền; đổi mới và đa dạng các hình thức tuyên truyền, nâng cao chất lượng các nội dung; chú trọng nêu gương các tổ chức, cá nhân làm tốt công tác CCHC kết hợp với ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tuyên truyền nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.
Sở VHTTDL Trà Vinh đẩy mạnh cải cách hành chính
22/05/2019 13:40:00
Xác định công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, hàng năm Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh đều xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính theo từng năm nhằm thực hiện tốt kế hoạch công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 của Tỉnh ủy. Với những sáng kiến và cách làm hay, công tác cải cách hành chính tại Sở VHTTDL Trà Vinh đã đã đạt được những kết quả tích cực, có nhiều chuyển biến trên các lĩnh vực từ cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công đến hiện đại hóa nền hành chính.
Sở VHTTDL Nam Định đẩy mạnh công tác cải cách hành chính
06/05/2019 14:38:00
Xác định việc nâng cao chỉ số cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá và là một trong những giải pháp chủ yếu để tạo môi trường thuận lợi thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển, lãnh đạo Sở VHTTDL Nam Định đã quan tâm chỉ đạo quyết liệt công tác CCHC, đồng thời thường xuyên quan tâm, làm tốt việc quan triệt, triển khai mục đích, ý nghĩa và các nhiệm vụ CCHC đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức.
Trang 1 trong 10Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối    
Các tin đã đưa:

Lọc tin:

opera fix