05:01 Thứ Sáu, 18/10/2019
Văn bản pháp quy
opera fix
 
opera fix
Xem toàn bộ văn bản
Nơi phát hành
Quốc hội
Chính phủ
Bộ, cơ quan ngang bộ
UBND tỉnh, thành phố
Liên bộ ngành
Khác
Văn bản ngành TDTT
Thể loại văn bản
Sắc lệnh, Sắc luật
Nghị định, Quyết định
Chỉ thị, Nghị quyết
Văn bản khác
Tìm kiếm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Xem văn bản theo Nơi phát hành
Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ, Bộ Tài chính
Ban Vật giá Chính phủ, Bộ Tài chính
Ban Vật giá Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Tổng cục Địa chính
Ban Việt kiều Trung ương, Uỷ ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư
Bộ Bưu chính Viễn thông, Bộ Tài chính
Bộ Công nghiệp, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Bộ Giáo dục, Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm
Bộ Giáo dục, Tổng cục Dạy nghề, Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Uỷ ban Bảo vệ bà mẹ trẻ em
Bộ Giao thông vận tải, Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ
Bộ Giao thông vận tải, Ban Vật giá Chính phủ
Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nội vụ
Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính
Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Hải quan
Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Ngoại giao, Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an
Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Thống kê
Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Tài chính
Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính
Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Tài chính
Bộ Kinh tế đối ngoại, Bộ Lâm nghiệp, Tổng cục Hải quan
Bộ Lâm nghiệp, Bộ Nội vụ
Bộ Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp, Hội Làm vườn Việt Nam, Bộ Giáo dục, Bộ Thuỷ sản
Bộ Tài chính - Bộ Lâm nghiệp
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM
Bộ Lao động, Bộ Tài chính
Bộ Lao động, Bộ Văn hoá, Bộ Tài chính
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Y tế
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Thương mại
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính
Bộ Nội vụ, Bộ Giao thông vận tải
Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính
Bộ Nội vụ, Tổng cục Hải quan
Bộ Nội vụ, Uỷ ban Thể dục thể thao
Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ nội vụ
Bộ Nông nghiệp, Bộ Tài chính
Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính
Bộ Quốc phòng, Uỷ ban Thể dục thể thao
Bộ Tài Chính- Bộ Thương mại, Tổng cục Hải quan
Bộ Tài chính, Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo
Bộ tài chính - Bộ khoa học công nghệ & môi trường
Bộ Tài Chính, Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Tài Chính, Bộ Lao động thương binh và Xã hội
Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước
Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ
Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp
Bộ Tài Chính, Bộ tài nguyên và môi trường
Bộ Tài Chính, Bộ Thương mại
Bộ Tài chính, Bộ Thuỷ lợi
Bộ Tài chính, Bộ Văn hoá
Bộ Tài Chính, Bộ Văn hoá Thông tin
Bộ Tài chính, Bộ Y tế
Bộ Tài Chính, Bộ Y Tế, Bộ Nội Vụ
Bộ Tài chính, Cục Đo đạc và Bản đồ Nhà nước
Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước
Bộ Tài chính, Tổng Công đoàn Việt Nam, Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước
Bộ Tài chính, Tổng cục Bưu điện
Bộ Tài chính, Tổng cục Du lịch
Bộ Tài Chính, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam
Bộ Tài chính, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Bộ Tài chính, Trọng tài kinh tế Nhà nước
Bộ Tài chính, Uỷ ban Dân tộc và Miền núi
Bộ Tài chính, Uỷ ban Hợp tác kinh tế văn hoá với Lào và Cam pu chia, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Bộ Tài chính, Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước
Bộ Thương mại, Bộ Công nghiệp
Bộ Thương Mại, Bộ Nội vụ, Bộ Khoa học Công nghệ mô
Bộ Thương mại, Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm
Bộ Thương nghiệp, Bộ Y tế
Bộ Thuỷ sản, Bộ Ngoại thương
Bộ Tư pháp, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Bộ Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao
Bộ Văn hoá, Bộ Nông nghiệp
Bộ Văn hoá, Thông tin và Thể thao
Bộ Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài chính
Bộ Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban Khoa học Nhà nước
Bộ Văn hoá-Thông tin, Tổng cục Thể dục thể thao
Bộ Vật tư, Uỷ ban Vật giá Nhà nước
Bộ Xây dựng, Uỷ ban Vật giá Nhà nước, Tổng cục Quản lý ruộng đất, Bộ Tài chính
Bộ Y tế, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm, Bộ Tài chính
Bộ Y tế, Bộ Tài chính
Bộ Y tế, Tổng Công đoàn Việt Nam
Bộ Y tế, Uỷ ban Vật giá Nhà nước
Đảng đoàn Hội chữ Thập đỏ VN;Ngân hàng Nhà nước
Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Quốc phòng, Lao động, Thương binh và Xã hội
Tổng cục Bưu điện, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Bộ
Tổng cục Bưu điện, Ngân hàng Nhà nước
Tổng cục Hải quan, Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm
Tổng cục Hải quan, Bộ Văn hoá
Trọng tài kinh tế Nhà nước, Uỷ ban Vật giá Nhà nước
Uỷ ban Bảo vệ bà mẹ trẻ em, Bộ Tài chính
Uỷ ban Dân tộc Miền núi, Ban Tổ chức Cán bộ CP, Bộ Giáo dục và đào tạo
Uỷ ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Thương mại, Tổng cục Hải quan
Uỷ ban Nông nghiệp Trung ương, Bộ Giáo dục, Uỷ ban
Uỷ ban Vật giá Nhà nước, Bộ Tài chính, Uỷ ban Khoa
Uỷ ban Vật giá Nhà nước, Bộ Y tế
Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Nội vụ, Toà án
Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tố
Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ - Uỷ ban Thể dục Thể
Ủy ban TDTT - Bộ Công An
Bộ tài chính - Văn phòng Chính phủ
Bộ nội vụ - Văn phòng Chính phủ
Uỷ Ban TDTT - Bộ Nội Vụ
Bộ KH&ĐT - Bộ Tư Pháp - Bộ Ngoại Giao - Bộ Công An
Bộ Tư Pháp - Bộ Tài Nguyên và Môi Trường
Ban TCCB chính phủ - Bộ VH_TT- Uỷ ban TDTT
Uỷ ban TDTT - Uỷ ban Dân tộc thiểu số và miền núi
Bộ KH&ĐT - Bộ Tài chính - Bộ LĐTB&XH
Hội Nông dân Việt Nam - Bộ Tài Nguyên & Môi Trường
Bộ Thương Mại - Bộ KHCN&MT
Bộ KH&ĐT - Ban TCCB Chính Phủ
Bộ LĐTB&XH - TW đoàn TNCS-HCM
Bộ KH&ĐT - Bộ Nông Nghiệp và PTNT
Bộ KH&ĐT - Bộ Tài Chính
Uỷ ban Khoa hoc Nhà nước - Uỷ ban Xây dựng cơ bản
Bộ Tài Chính - Bộ Tư Pháp - Bộ Ngoại Giao
BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN - BỘ CÔNG AN
Bộ ngoại thương - Ngân hàng Nhà nước
BỘ LĐTB&XH - Ban TCCB Chính Phủ
Bộ tài chính-Bộ quốc phòng
Bộ giao thông vận tải và bưu điện
Bộ ngoại thương - Bộ tài chính
Bộ tài chính-Bộ công nghiệp-Bộ KHCNMT
Bộ tư pháp - Bộ y tế
UỶ BAN TW MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM - BỘ NỘI VỤ
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM - BỘ LĐTB & XH
Bộ Công an, Bộ Tài chính,Bộ LĐTBXH, Bộ Quốc phòng
Viện KSND Tối cao-Toà án ND Tối cao-Bộ công an
Bộ Y tế - Bộ Công nghiệp
Viện KSND tối cao-Bộ Công An-Bộ Quốc Phòng
Bộ Tài chính, Bộ LĐTBXH, Bộ Kế hoạch và đầu tư
Bộ Tài chính - Bộ Công nghiệp
Bộ Quốc phòng - Bộ Công an
Bộ Bưu chính, Viễn thông - Bộ Nội Vụ
Bộ nội vụ - Bộ LĐTBXH - Bộ tài chính
Bộ xây dựng - Trọng tài kinh tế nhà nước
Bộ Bưu chính Viễn thông- Bộ Văn hoá TT-Bộ CA-Bộ KH
TANDTC-VKSNDTC-BTP-BCA-BTC
Bộ Xây dựng- Bộ Nội vụ
Bộ Thương mại - Bộ TN& MT - Bộ GTVT
Bộ TM-Bộ TN&MT
Bộ Y tế - Bộ Thương mại
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Toà án nhân dân tối cao - Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Tư pháp
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo
Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Bộ Lao động Thương binh xã hội - Bộ Công an
Bộ Tài chính - Bộ Công an
Bộ Văn hoá thông tin-Bộ Bưu chính Viễn thông-Bộ Công an
Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ
UBND tỉnh Thái Nguyên, Sở TDTT Thái Nguyên
Bộ Bưu chính Viễn thông, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an
Bộ Thuỷ sản, Trung ương Đoàn
Bộ Lao động thương binh xã hội - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Bộ Tài nguyên và môi trường, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Bưu chính viễn thông
Bộ tài chính - Ủy ban TDTT
Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động Thương binh xã hội, Bộ Tài chính
Bộ Công an - Bộ Bưu chính Viễn thông
Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính
Mặt trận Tổ quốc VN, Bộ Văn hoá Thông tin
Toà án NDTC, Bộ Nội vụ, Uỷ ban TWMTTQVN
Chính phủ, Uỷ ban TWMTTQVN
Bộ Lao động Thương binh xã hội, Bộ Tư pháp
Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Công an
Bộ Tài chính, UBMTTQTWVN
Bộ Tài chính, Uỷ ban TWMTTQVN, Tổng LĐLĐVN
Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ
Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp
Bộ Tư Pháp - Bộ Công An - Bộ Quốc Phòng - Bộ Giáo Dục và Đào Tạo - Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội - Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam
Bộ Khoa học và Công Nghệ, Bộ Tài Chính, Bộ Nội Vụ
Bộ Văn hoá, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ
Ủy ban Dân Tộc - Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư - Bộ Tài Chính - Bộ Xây Dựng - Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
Bộ Lao Động- Thương Binh và Xã Hội - Bộ Công An - Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao - Tòa Án Nhân Dân Tối Cao
Bộ Giáo Dục Đào Tạo - Bộ Nội Vụ
Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính
Bộ văn hóa Thông tin - Ủy ban Thể dục Thể thao
Bộ Tài chính - Bộ Lao động thương binh xã hội - Uỷ ban Thể dục thể thao
Bộ Tài chính - Bộ Thông tin và Truyền Thông
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch - Bộ Quốc phòng
Bộ Tài chính - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy ban dân tộc
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG - BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Bộ Tài Chính - Bộ KếHoạch và Đầu Tư– Bộ ThôngTin và Truyền Thông
Bộ Thông tin và truyền thông - Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
Bộ Tư pháp - Bộ Nội vụ
Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Bộ Tài chính, Bộ Lao động thương binh & xã hội, Bộ Văn hóa thể thao & du lịch
Bộ tài chính - Bộ lao động thương binh và xã hội - Tổng cục TDTT
Bộ Tài chính, Bộ Lao động thương binh & xã hội, Bộ Văn hóa thể thao & du lịch
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG - BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Bộ Tài chính - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
opera fix