03:13 Thứ Hai, 14/10/2019
Dữ liệu TDTT địa phương
opera fix
 
opera fix
Xem toàn bộ văn bản
Nơi phát hành
Văn bản ngành VHTDTT & DL
UBND tỉnh,Thành phố
Khác
Thể loại văn bản
Chỉ thị, Nghị quyết
Nghị định, Quyết định
Văn bản khác
Tìm kiếm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
2170/QĐ-SVHTTDL   30/06/2009   Lê Toán   "Về việc công nhận đầu mối thi đua về Thể dục Thể thao thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh"
1886 /QĐ-SVHTTDL   25/06/2009   Lê Toán   Về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh năng khiếu thể dục thể thao năm học 2009-2010
988/QĐ- SVHTTDL   29/04/2009   Lê Toán   V/v ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Văn phòng Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh
1898/QĐ- SVHTTDL   31/10/2008   Lê Toán   V/v ban hành Quy định nâng lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh
opera fix