07:53 Thứ Ba, 22/10/2019
Dữ liệu TDTT địa phương
opera fix
 
opera fix
Xem toàn bộ văn bản
Nơi phát hành
Văn bản ngành VHTDTT & DL
UBND tỉnh,Thành phố
Khác
Thể loại văn bản
Chỉ thị, Nghị quyết
Nghị định, Quyết định
Văn bản khác
Tìm kiếm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
23/QĐ-BCĐ   16/04/2013   Mai Thanh Thắng   Về việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Định lần thứ VII năm 2013 - 2014
4902/KH-UBND   18/12/2012   Nguyễn Tiến Phương   Tổ chức đại hội thể dục thể thao các cấp tiến tới đại hội thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VII năm 2014
36/CT-UBND   22/11/2012   Lê Tiến Phương   Tổ chức đại hội thể dục thể thao các cấp tiến tới đại hội thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VII năm 2014
5695/KH-UBND   02/12/2011   Nguyễn Thành Tâm   Triển khai thực hiện chiến lược phát triển Thể dục, thể thao đến năm 2020
898/QĐ-UBND   26/04/2010   Huỳnh Tấn Thành   Triển khai thực hiện chiến lược phát triển Thể dục, thể thao đến năm 2020
56/CT-CTUBND   19/12/2008   Lê Tiến Phương   Tổ chức đại hội thể dục thể thao các cấp tiến tới đại hội thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VI năm 2010
opera fix