20:33 Thứ Năm, 17/10/2019
Dữ liệu TDTT địa phương
opera fix
 
opera fix
Xem toàn bộ văn bản
Nơi phát hành
Văn bản ngành VHTDTT & DL
UBND tỉnh,Thành phố
Khác
Thể loại văn bản
Chỉ thị, Nghị quyết
Nghị định, Quyết định
Văn bản khác
Tìm kiếm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
2312/QĐ-BTC   28/11/2013   Nguyễn Huy Phong   Về việc thành lập các tiểu ban chuyên môn phụ vụ giải vô địch Việt dã leo núi toàn quốc "Chinh phục đỉnh cao Bà Rá" năm 2014
227/KH-BTC   28/11/2013   Nguyễn Huy Phong   Chi tiết công tác tổ chức Giải vô địch Việt dã leo núi toàn quốc "Chinh phục đỉnh cao Bà Rá" năm 2014
301/TB-UBND   22/08/2013   Nguyễn Văn Thành   Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Phong tại cuộc họp triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ IV, năm 2014
1526/QĐ-UBND   19/08/2013   Nguyễn Văn Trăm   Thay đổi nhân sự Ban chỉ đạo Đề án Tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1288/QĐ-BTCĐH   24/07/2013   Nguyễn Huy Phong   Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Phước lần thứ IV, năm 2014
142/KH-BCĐ   24/07/2013   Nguyễn Huy Phong   Tổ chức Đại hội thể dục thể thao tỉnh Bình Phước lần thứ IV năm 2014
731/QĐ-UBND   06/05/2013   Nguyễn Văn Trăm   Quyết định thành lập Ban chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Phước lần thứ IV, năm 2014
280/ QĐ-UBND   21/02/2013   Nguyễn Văn Lợi   Về việc công bố bổ sung thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh
279/QĐ-UBND   21/02/2013   Nguyễn Văn Lợi   Về việc bãi bỏ một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2662/QĐ-UBND   28/12/2012   Nguyễn Văn Lợi   Công bố một số thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch
1923/QĐ-UBND   27/09/2012   Trương Tấn Thiệu   Thành lập Ban Chỉ đạo Đề án tổng thể phát triển thể lực tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1592/QĐ-UBND   19/08/2012   Trương Tấn Thiệu   Về việc phê duyệt quy hoạch phát triển ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025
1065/QĐ-UBND   29/05/2012   Trương Tấn Thiệu   Thành lập Phòng Y tế, Quản sinh và Dinh Dưỡng thuộc Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh Bình Phước
opera fix