02:57 Thứ Tư, 23/10/2019
Dữ liệu TDTT địa phương
opera fix
 
opera fix
Xem toàn bộ văn bản
Nơi phát hành
Văn bản ngành VHTDTT & DL
UBND tỉnh,Thành phố
Khác
Thể loại văn bản
Chỉ thị, Nghị quyết
Nghị định, Quyết định
Văn bản khác
Tìm kiếm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
10/CT-UBND   17/10/2012   Mai Hoan Niê Kdăm   Về tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Đắk Lắk lần thứ VII năm 2013 - 2014 tiến tới Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII năm 2014
2392/QĐ-UBND   16/10/2012   Mai Hoan Niê Kdăm   Ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT các cấp và Đại hội TDTT tỉnh Đắk Lắk lần thứ VII năm 2013 - 2014
32/2012/QĐ-UBND   04/09/2012   Lữ Ngọc Cư   Về việc quy định một số chế độ cho vận động viên, huấn luyện viên thể thao được tập trung tập huấn và thi đấu
1373/QĐ-UBND   27/06/2012   Lữ Ngọc Cư   Phê duyệt quy hoạch phát triển ngành thể dục thể thao tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025
703/QD-UBND   28/03/2012   Lữ Ngọc Cư   Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk
700/QD-UBND   28/03/2012   Lữ Ngọc Cư   VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA, THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
3211/QD-UBND   15/12/2011   Y Dhăm Ênuôl   VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
2506/QĐ-UBND   08/09/2011   Lữ Ngọc Cư   Ban hành Kế hoạch phát triển Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2011 - 2015
opera fix