01:16 Thứ Hai, 23/09/2019
Xem chi tiết văn bản
opera fix
 
opera fix
Số văn bản:
1615/QĐ-UBND
Ngày phát hành:
19/09/2013
Ngày có hiệu lực:
19/09/2013
Người ký:
Mai Thanh Thắng
Trích yếu:
Ban hành kế hoạch hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị Quyết số 16/NQ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ và Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 18/07/2013 của tỉnh Ủy thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ chính trị "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020"
Nơi phát hành:
UBND tỉnh Bình Định
Loại văn bản:
Quyết định
Văn bản có liên quan: Không có văn bản liên quan.
 Tệp tin đính kèm:
Tên tệp Kích thước (KB) Tải về máy
2615_QĐ_UBND.pdf 222,00 Tải về

Thêm mới   Sửa   Quay lại

opera fix