03:23 Thứ Tư, 18/09/2019
Chương trình kế hoạch công tác
opera fix
    
opera fix
Chương trình công tác tháng 01 năm 2019
05 Tháng Giêng 2019 19:08:00 GMT+7
Chương trình công tác tháng 01 năm 2019

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 01 NĂM 2019

 (Ban hành theo Quyết định số:         /QĐ-TCTDTT  ngày      tháng      năm 2018

  của Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao )


 

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Đơn vị chủ trì thực hiện

Đơn vị

phối hợp

Thời gian hoàn thành

II. Các hoạt động sự nghiệp:

1. Hoạt động Thể thao thành tích cao

1.2. Thi đấu nước ngoài

          1           

Giải Judo Grand Prix tại Bulgaria

Vụ TTTTCI

Các đơn vị liên quan

30/01-3/02

1.3. Tổ chức giải trong nước

1

Giải Điền kinh việt dã chào năm mới tại Bình Dương

Vụ TTTTCI

Các đơn vị liên quan

01/01

2

Giải việt dã leo núi toàn quốc “Bà Rá” tại Bình Phước

Vụ TTTTCI

Các đơn vị liên quan

06/01

3

Giải Marathon Tp Hồ Chí Minh mở rộng tại Tp Hồ Chí Minh

 

Vụ TTTTCI

Các đơn vị liên quan

13/01

2. Hoạt động Thể dục thể thao quần chúng

2.1. Tổ chức Hội thi và giải thi đấu thể thao

1

Giải Lân Sư Rồng toàn quốc tại Cần Thơ

Vụ TDTTQC

Các đơn vị

liên quan

22-26/01

3. Lĩnh vực Hợp tác quốc tế

1

Đoàn cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên Cử tạ người khuyết tật đi khảo sát kế hoạch tập huấn và thi đấu tại Kushiro, Nhật Bản

Vụ HTQT

Các đơn vị liên quan

26-29/01

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  Chương trình công tác của Tổng cục TDTT Tháng 11 năm 2018
        Bullet  Chương trình công tác Tháng 10/2018 của Tổng cục TDTT
        Bullet  Chương trình công tác tháng 9/2018 của Tổng cục TDTT
        Bullet  Chương trình công tác tháng 8/2018 của Tổng cục TDTT
        Bullet  Chương trình công tác tháng 7/2018 của Tổng cục TDTT
        Bullet  Chương trình công tác tháng 6 năm 2018
        Bullet  Chương trình công tác tháng 5 của Tổng cục TDTT
        Bullet  Chương trình công tác tháng 4 của Tổng cục TDTT
        Bullet  Chương trình công tác Tháng 3 của Tổng cục TDTT năm 2018
        Bullet  Danh mục chất cấm sử dụng trong tập luyện và thi đấu thể thao theo Bộ Luật của WADA năm 2018
 

opera fix
Văn bản
opera fix
   Đóng  
opera fix
 TitleOwnerCategoryModified DateSize (Kb) 
opera fix