16:36 Thứ Sáu, 20/10/2017
TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 42 (điều chỉnh)
(Từ ngày 16/10/2017 đến ngày 22/10/2017)
Ngày Nội dung
Thứ Hai
16/10
Sáng *TCT Vương Bích Thắng, PTCT Trần Đức Phấn, PTCT Lê Thị Hoàng Yến: Làm việc tại VP.
*PTCT Phạm Văn Tuấn: Đi công tác địa phương.
Chiều *TCT Vương Bích Thắng: 14h00 dự họp giao ban Bộ (PHA1, Bộ).
*PTCT Trần Đức Phấn: 14h00 dự Khai mạc giải vô địch Bóng bàn các CLB toàn quốc (tại Hải Phòng).
*PTCT Lê Thị Hoàng Yến: Làm việc tại VP.
Thứ Ba
17/10
Sáng *TCT Vương Bích Thắng: 8h30 nghe báo cáo về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước (PHA1, TP: Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp có trụ sở tại HN cùng dự; Vụ KHTC c.bị); 9h30 báo cáo Bộ trưởng danh mục sự nghiệp công (PHC2, Bộ).
*PTCT Phạm Văn Tuấn: 6h00 dự Lễ Khai mạc Đại hội TDTT huyện Tân Biên, Tây Ninh.
*PTCT Trần Đức Phấn: Làm việc tại VP.
*PTCT Lê Thị Hoàng Yến: 8h00 dự Hội thảo rà soát, đánh giá và đề xuất hoàn thiện chính sách về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực VHTTDL để thực hiện Luật Đầu tư (HT E2, Nhà khách La Thành, HN)
Chiều *Lãnh đạo Tổng cục: 14h00 báo cáo TT.L.K.Hải Đề án tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 (PHA1; TP: VP, KHTC, TTTTCI, II, TDTTQC cùng dự).
*PTCT Lê Thị Hoàng Yến: 14h00 dự Đại hội chi Hội nhà báo Tạp chí thể thao (PHA2; Tạp chí thể thao c.bị).
Thứ Tư
18/10
 Sáng *TCT Vương Bích Thắng, PTCT Trần Đức Phấn: 8h30 nghe báo cáo dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành TDTT (PHA3, Vụ TCCB c.bị và mời).
*PTCT Phạm Văn Tuấn: 9h00 làm việc với Vụ TDTTQC (PHA2).
*PTCT Lê Thị Hoàng Yến: 8h30 dự tọa đàm chuyên đề “Công tác phụ nữ và cán bộ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước (71 Kim Mã, Hà Nội).
 Chiều *TCT Vương Bích Thắng, PTCT Trần Đức Phấn: 14h00 nghe báo cáo dự thảo Điều lệ khung Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 8 năm 2018 (PHA3; Vụ TTTTCI, II c.bị).
*PTCT Phạm Văn Tuấn: dự kiến 14h00 dự họp nghe báo cáo về tình hình giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 3 (PHC2, Bộ).
*PTCT Lê Thị Hoàng Yến: Làm việc tại VP
Thứ Năm
19/10
Sáng *Lãnh đạo Tổng cục: 7h30 dự Đại hội đại biểu Công đoàn Tổng cục TDTT nhiệm kỳ 2017-2020 (tại TTTT Ba Đình).
*TCT Vương Bích Thắng: 9h00 họp BCH Đảng ủy Bộ (số 8 Huỳnh Thúc Kháng).
*PTCT Phạm Văn Tuấn: 8h30 dự Lễ Khai mạc giải Cờ tướng trung cao tuổi toàn quốc Cup báo Người cao tuổi (tại Quảng Ninh).
*PTCT Trần Đức Phấn: 8h30 họp Hội đồng khoa học (tại Viện KH TDTT).
Chiều *TCT Vương Bích Thắng: 15h00 làm việc với Thanh tra Bộ (tại Thanh tra Bộ; Vụ TCCB cùng dự).
*PTCT Phạm Văn Tuấn: 14h00 làm việc với Vụ TDTTQC (PHA2).
*PTCT Trần Đức Phấn: 14h00 làm việc với Lãnh đạo Vụ TTTTCI, II về kế hoạch tập huấn đội tuyển, đội tuyển trẻ quốc gia năm 2018 (PHA3; Vụ TTTTCI, II c.bị).
*PTCT Lê Thị Hoàng Yến: Làm việc tại VP.
Thứ Sáu
20/10
Sáng *TCT Vương Bích Thắng: 8h30 nghe báo cáo dự thảo Thông tư năm 2017 của Vụ TDTTQC, TTTTCI, II (PHA1; VP cùng dự; Vụ TDTTQC, TTTTCI, II c.bị).
*PTCT Trần Đức Phấn: 8h30 làm việc với Viện KHTDTT (tại Viện KHTDTT; Vụ TCCB cùng dự; Viện KHTDTT c.bị).
*PTCT Phạm Văn Tuấn: 8h30 làm việc với Hiệp hội Paralympic Việt Nam (PHA2).
*PTCT Lê Thị Hoàng Yến: 8h30 dự kỷ niệm ngày 20/10 (tại Nhà hát chèo VN).
Chiều *TCT Vương Bích Thắng, PTCT Phạm Văn Tuấn: Làm việc tại VP.
*PTCT Lê Thị Hoàng Yến: 14h00 làm việc với VPUBOLPVN về công tác tuyên truyền và quy chế hoạt động (PHA2).
*PTCT Trần Đức Phấn: 14h00 họp Liên đoàn Bóng chuyền VN (PHA3).
Thứ Bảy
21/10
Sáng
Chiều
Chủ Nhật
22/10
Sáng
Chiều


*8h00 thứ Hai, ngày 23/10/2017: Họp Giao ban Khối quản lý và Khối sự nghiệp tại PHA1, TCTDTT