18:34 Thứ Ba, 25/06/2019
TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26
(Từ ngày 24/06/2019 đến ngày 30/06/2019)
Ngày Nội dung
Thứ Hai
24/06
Sáng *Lãnh đạo Tổng cục: 8h30 họp giao ban các Vụ, đơn vị trực thuộc TCTDTT (PHA1; TP: Lãnh đạo các Vụ, thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp, VPUBOLP, VPĐUCĐ, VP Đề án 641, LĐBĐVN cùng dự).
Chiều
*TCT Vương Bích Thắng: 14h00 họp giao ban Bộ (tại Bộ)
*PTCT Trần Đức Phấn, PTCT Lê Thị Hoàng Yến, PTCT Nguyễn Hồng Minh: LV tại VP
Thứ Ba
25/06
Sáng
*TCT Vương Bích Thắng: 9h00 báo cáo Đoàn công tác của Thanh tra CP về công tác quản lý đất tại Khu LHTTQG Mỹ Đình (PHA1; Vụ KHTC b.bị và mời)
* PTCT Trần Đức Phấn, PTCT Lê Thị Hoàng Yến, PTCT Nguyễn Hồng Minh: 8h00 dự lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương năm 2019 (tại Bộ)
Chiều
*Lãnh đạo Tổng cục: 14h00 dự lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương năm 2019 (tại Bộ); 17h00 nghe báo cáo dự thảo Quyết định quy định định mức kinh tế kỹ thuật về đào tạo, HLV, VĐV, TT thể thao thành tích cao (PHA3; Vụ TTTCI c.bị và mời)
*PTCT Nguyễn Hồng Minh: 17h00 dự hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019 của Văn phòng (PHA1; VP c.bị và mời) 
Thứ Tư
26/06
 Sáng  *Lãnh đạo Tổng cục: 8h00 dự lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương năm 2019 (tại Bộ)
 Chiều  *Lãnh đạo Tổng cục: 8h00 dự lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương năm 2019 (tại Bộ); 17h00 nghe báo cáo dự thảo Quyết định quy định định mức kinh tế kỹ thuật trong việc tổ chức các đại hội thể thao, các giải thi đấu thể thao trong nước và quốc tế do Việt Nam đăng cai (PHA1; Vụ TTTCII c.bị và mời)
Thứ Năm
27/06
Sáng *Lãnh đạo Tổng cục: 8h30 họp BCH Đảng ủy Tổng cục (PHA1; VPĐU c.bị và mời)
Chiều *Lãnh đạo Tổng cục: 14h00 dự lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương năm 2019 (tại Bộ)
Thứ Sáu
28/06
Sáng *Lãnh đạo Tổng cục: 8h00 dự lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương năm 2019 (tại Bộ)
Chiều
*Lãnh đạo Tổng cục: 14h00 dự lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương năm 2019 (tại Bộ)
*PTCT Nguyễn Hồng Minh: 17h00 dự hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019 của Trung tâm Thể thao Ba Đình (tại Trung tâm TTBĐ)
Thứ Bảy
29/06
Sáng
Chiều
Chủ Nhật
30/06
Sáng
Chiều


*Lịch làm việc có thể thay đổi theo yêu cầu công tác - nếu có thay đổi Văn phòng sẽ cập nhật trên website Tổng cục.

 

First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... Next Last