04:36 Chủ Nhật, 19/08/2018
TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34
(Từ ngày 20/8/2018 đến ngày 26/8/2018)
Ngày Nội dung
Thứ Hai
20/8
Sáng *TCT Vương Bích Thắng: Đi công tác nước ngoài (đến hết ngày 20/8/2018)
*PTCT Phạm Văn Tuấn, PTCT Lê Thị Hoàng Yến: Làm việc tại VP.
*PTCT Trần Đức Phấn: Trưởng Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 18 tại Indonesia (đến hết 03/9/2018).
Chiều *PTCT Phạm Văn Tuấn, PTCT Lê Thị Hoàng Yến: Làm việc tại VP.
Thứ Ba
21/8
Sáng *Lãnh đạo Tổng cục: 8h30 họp giao ban các Vụ, đơn vị trực thuộc TCTDTT (PHA1; TP: Lãnh đạo các Vụ, thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp, VPUBOLP, VPĐUCĐ, VP Đề án 641, LĐBĐVN cùng dự).
Chiều Đang cập nhật
Thứ Tư
22/8
 Sáng  
 Chiều  
Thứ Năm
23/8
Sáng
Chiều
Thứ Sáu
24/8
Sáng
Chiều
Thứ Bảy
25/8
Sáng
Chiều
Chủ Nhật
26/8
Sáng
Chiều


First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next Last