09:33 Thứ Bảy, 24/02/2018
TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 09
(Từ ngày 26/02/2018 đến ngày 04/03/2018)
Ngày Nội dung
Thứ Hai
26/02
Sáng *Lãnh đạo Tổng cục: 8h30 báo cáo UBVHGDTNTNNĐ của Quốc hội dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TDTT (tại số 22 Hùng Vương, HN; TP: Thủ trưởng các Vụ, VPUBOLPVN; VP c.bị).
Chiều *Lãnh đạo Tổng cục: 14h00 họp giao ban các Vụ, đơn vị trực thuộc TCTDTT (PHA1; TP: Lãnh đạo các Vụ, thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp, VPUBOLP, VPĐUCĐ, VP Đề án 641, LĐBĐVN cùng dự).
Thứ Ba
27/02
Sáng Đang cập nhật
Chiều
Thứ Tư
28/02
 Sáng  
 Chiều  
Thứ Năm
01/03
Sáng
Chiều
Thứ Sáu
02/03
Sáng
Chiều
Thứ Bảy
03/03
Sáng
Chiều
Chủ Nhật
04/03
Sáng
Chiều


*Lịch làm việc có thể thay đổi theo yêu cầu công tác - nếu có thay đổi Văn phòng sẽ cập nhật trên website Tổng cục.

First Previous 1 2 3 4 5 6 Next Last