09:06 Thứ Hai, 25/06/2018
TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25 (điều chỉnh)
(Từ ngày 18/06/2018 đến ngày 24/06/2018)
Ngày Nội dung
Thứ Hai
18/06
Sáng *TCT Vương Bích Thắng: 8h00 tham gia đoàn Bộ trưởng chúc mừng Báo Đại biểu nhân dân; 9h00 Báo điện tử Tổ quốc; 10h00 Báo Văn hóa; 11h00 Báo điện tử Vietnamnet (VP c.bị).
*PTCT Phạm Văn Tuấn: Nghỉ phép năm 2018 (đến hết ngày 24/6/2018).
*PTCT Trần Đức Phấn: Đi công tác nước ngoài (đến hết ngày 20/6/2018).
*PTCT Lê Thị Hoàng Yến: Làm việc tại VP.
Chiều *TCT Vương Bích Thắng, PTCT Lê Thị Hoàng Yến: 14h00 họp giao ban các Vụ, đơn vị trực thuộc TCTDTT (PHA1; TP: Lãnh đạo các Vụ, thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp, VPUBOLP, VPĐUCĐ, VP Đề án 641, LĐBĐVN cùng dự).
Thứ Ba
19/06
Sáng *TCT Vương Bích Thắng: 9h00 làm việc với Vụ TCCB của Bộ (tại Bộ); 10h00 nghe báo cáo dự thảo Nghị định quy định một số chế độ đối với HLV, VĐV thể thao (PHA3; Vụ TCCB c.bị).
*PTCT Lê Thị Hoàng Yến: 8h30 tham gia đoàn TT.T.T. Thủy chúc mừng Đài Truyền hình Việt Nam; 9h30 Tạp chí Văn hóa nghệ thuật (VP c.bị).
Chiều *TCT Vương Bích Thắng: 15h00 họp Ban soạn thảo xây dựng Đề án quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực VHTTDLGĐ (PHC2, Bộ).
*PTCT Lê Thị Hoàng Yến: 14h00 thăm chúc mừng Tạp chí thể thao, Trung tâm Thông tin TDTT, Tạp chí Thể thao cuộc sống thuộc UBOLPVN, Báo Thể thao Việt Nam, Báo Bóng đá (VP c.bị).
Thứ Tư
20/06
 Sáng *TCT Vương Bích Thắng: 8h30 tham gia đoàn Thứ trưởng Đ.T.B. Liên chúc mừng Báo Nhân dân; 9h30 Tạp chí Cộng sản (VP c.bị).
*PTCT Lê Thị Hoàng Yến: 8h00 tham gia đoàn Thứ trưởng V.D.Biên chúc mừng Báo Thanh niên; 9h00 Báo Tuổi trẻ; 10h00 Đài Tiếng nói Việt Nam; 11h00 Báo Tiền phong (VP c.bị ).
 Chiều *Lãnh đạo Tổng cục: 14h30 nghe báo cáo dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thể dục thể thao quần chúng (PHA1; Vụ TCCB c.bị và mời; đ/c Phạm Gia Huy cùng dự).
*Lãnh đạo Tổng cục: 14h00 thăm chúc mừng Báo Du lịch, Tạp chí Du lịch và Trung tâm Điện ảnh thể thao và Du lịch VN các cơ quan báo chí nhân ngày Báo chí CMVN (VP c.bị).
Thứ Năm
21/06
Sáng *TCT Vương Bích Thắng: 10h00 nghe báo cáo tình hình triển khai dự án sửa chữa sân Điền kinh thuộc KLHTTQG (PHA1; Vụ KHTC c.bị và mời).
*PTCT Trần Đức Phấn: 9h30 dự Lễ ký kết hợp đồng tài trợ giữa Công ty TNHH một thành viên Herbalife với Đoàn TTVN (HT tầng 2, Nhà khách Chính phủ).
*PTCT Lê Thị Hoàng Yến: 8h30 tham gia đoàn Thứ trưởng L.K.Hải chúc mừng Báo Quân đội nhân dân; 9h30 Thông tấn xã Việt Nam (VP c.bị).
Chiều *Lãnh đạo Tổng cục: 14h00 nghe báo cáo dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ TTTTCI (PHA1; Vụ TCCB c.bị và mời; đ/c Phạm Gia Huy cùng dự);15h30 nghe báo cáo dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ TTTTCII (PHA1; Vụ TCCB c.bị và mời; đ/c Phạm Gia Huy cùng dự).
Thứ Sáu
22/06
Sáng *TCT Vương Bích Thắng: 8h30 nghe báo cáo Kế hoạch triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số của Luật TDTT (PHA3; VP c.bị).
*PTCT Trần Đức Phấn: 8h30 làm việc với Vụ TTTTCI (PHA1; Vụ TTTTCI c.bị); 10h30 làm việc với Vụ TTTTCII (PHA1; Vụ TTTTCII c.bị).
*PTCT Lê Thị Hoàng Yến: Làm việc tại VP.
Chiều *Lãnh đạo Tổng cục: 14h00 nghe báo cáo dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Doping và Y học thể thao (PHA1; Vụ TCCB c.bị và mời; đ/c Phạm Gia Huy cùng dự; 15h30 nghe báo cáo dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của VP (PHA1; Vụ TCCB c.bị và mời; đ/c Phạm Gia Huy cùng dự); 16h30 nghe báo cáo dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ TCCB (PHA1; Vụ TCCB c.bị và mời; đ/c Phạm Gia Huy cùng dự).
Thứ Bảy
23/06
Sáng *Lãnh đạo Tổng cục: 8h00 dự Đại hội Hiệp hội Thể thao dưới nước VN nhiệm kỳ 2018-2023 (tại KLHTTQG).
Chiều
Chủ Nhật
24/06
Sáng
Chiều

*Lịch làm việc có thể thay đổi theo yêu cầu công tác - nếu có thay đổi Văn phòng sẽ cập nhật trên website Tổng cục.

First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 Next Last