11:41 Thứ Bảy, 25/03/2017
TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12
(Từ ngày 20/03/2017 đến ngày 26/03/2017)
Ngày Nội dung
Thứ Hai
20/03
Sáng *Lãnh đạo Tổng cục: 8h00 họp giao ban TCTDTT (PHA1; TP: Lãnh đạo các Vụ, thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp, VPUBOLP, VPĐUCĐ, VP ĐA 641, LĐBĐVN cùng dự).
Chiều *TCT Vương Bích Thắng: 14h00 họp giao ban Bộ (PHA1, Bộ); 19h00 tham gia đoàn khảo sát cùng UBVHGDTNTN&NĐ của QH khảo sát việc thực hiện Luật TDTT tại TPHCM.
*PTCT Phạm Văn Tuấn: 14h00 LV với Trung tâm HLTTQGHN (tại TTHLTTQGHN; Vụ TCCB chuẩn bị và cùng dự).
*PTCT Trần Đức Phấn: Tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2017 (đến hết Tuần).
*PTCT Lê Thị Hoàng Yến: 14h30 LV với Báo TTVN về KH tổ chức chương trình Vinh quang TTVN (PHA2; VP cùng dự; Báo TTVN chuẩn bị).
Thứ Ba
21/03
Sáng *TCT Vương Bích Thắng: 8h00 LV với Sở VHTT TPHCM về tình hình thực hiện Luật TDTT.
*PTCT Phạm Văn Tuấn: 8h00 LV với Vụ TDTTQC về kế hoạch tổ chức Ngày chạy OLP, KH tham dự Para Games 9 và Đại hội TDTT các cấp (PHA2, Vụ TDTTQC c.bị).
*PTCT Lê Thị Hoàng Yến: 10h30 làm việc với Vụ HTQT (PHA2).
Chiều *TCT Vương Bích Thắng: 14h00 LV với Trung tâm HLTTQGTPHCM về tình hình thực hiện Luật TDTT.
*PTCT Phạm Văn Tuấn: 14h00 LV với Vụ TDTTQC về nội dung các văn bản QPPL năm 2017 (PHA2, Vụ TDTTQC chuẩn bị và mời).
*PTCT Lê Thị Hoàng Yến: LV tại VP.
Thứ Tư
22/03
 Sáng *TCT Vương Bích Thắng: 8h00 LV với UBNDTPHCM về tình hình thực hiện Luật TDTT.
*PTCT Phạm Văn Tuấn: 9h00 LV với Trung tâm Doping và Y học Thể thao (tại Trung tâm Doping); 10h00 LV với BVTTVN (tại BVTTVN).
*PTCT Lê Thị Hoàng Yến: LV tại VP.
 Chiều *TCT Vương Bích Thắng: Tham gia đoàn khảo sát cùng UBVHGDTNTN&NĐ của QH khảo sát việc thực hiện Luật TDTT tại ĐN.
*PTCT Phạm Văn Tuấn: 14h00 báo cáo TT.L.K.Hải công tác c.bị tổ chức ĐH Ủy ban OLPVN (PHA1; VP, Vụ TCCB cùng dự; VPUBOLP chuẩn bị); 15h30 báo cáo TT.L.K.Hải KH hoạt động của VPBĐP641 năm 2017 (PHA1; VP BĐP 641 chuẩn bị và mời).
*PTCT Lê Thị Hoàng Yến: 14h00 tiếp đoàn cán bộ thành phố Mimasaka-Osaka Nhật Bản (PKQT; Vụ HTQT chuẩn bị và mời).
Thứ Năm
23/03
Sáng *TCT Vương Bích Thắng: 8h00 LV với Sở VHTT Đà Nẵng về tình hình thực hiện Luật TDTT.
*PTCT Phạm Văn Tuấn: LV tại VP.
*PTCT Lê Thị Hoàng Yến: 8h00 LV với Sở VHTTHN và Vụ HTQT về công tác c.bị tổ chức Chạy tiếp sức hưởng ứng SG 29 và Para Games 9 (PHA2; Vụ HTQT c.bị và mời).
Chiều *TCT Vương Bích Thắng: 14h00 LV với TTHLTTQG Đà Nẵng về tình hình thực hiện Luật TDTT.
*PTCT Phạm Văn Tuấn: Đi công tác Quảng Ngãi, Bình Định.
*PTCT Lê Thị Hoàng Yến: LV tại VP.
Thứ Sáu
24/03
Sáng *TCT Vương Bích Thắng: 8h00 LV với UBNDTP Đà Nẵng về tình hình thực hiện Luật TDTT.
*PTCT Phạm Văn Tuấn: Tham gia Ngày chạy OLP tại Khu Công nghiệp Dung Quất, Quảng Ngãi.
*PTCT Lê Thị Hoàng Yến: 8h00 dự Lễ khai mạc các hoạt động TDTT nhân kỷ niệm 71 năm Ngày TTVN.
Chiều *PTCT Lê Thị Hoàng Yến: 14h00 tổng duyệt chương trình Vinh quang TTVN.
Thứ Bảy
25/03
Sáng *PTCT Phạm Văn Tuấn: 8h00 dự buổi LV với UBND tỉnh Bình Định (tại Bình Định).
Chiều
Chủ Nhật
26/03
Sáng *Lãnh đạo Tổng cục: 6h30 dự Lễ phát động Ngày chạy OLP năm 2017 (tại HN; Vụ TDTTQC chuẩn bị).
*PTCT Phạm Văn Tuấn: 7h00 tham gia Ngày chạy OLP tại TPHCM.
Chiều