16:21 Thứ Tư, 28/06/2017
TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26
(Từ ngày 26/6/2017 đến ngày 02/7/2017)
Ngày Nội dung
Thứ Hai
26/6
Sáng *Lãnh đạo Tổng cục: 8h00 họp giao ban TCTDTT (PHA1; TP: Lãnh đạo các Vụ, thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp, VPUBOLP, VPĐUCĐ, VP ĐA 641, LĐBĐVN cùng dự).
*TCT Vương Bích Thắng, PTCT Trần Đức Phấn: 10h30 làm việc với Sở VHTTTPHN về Đề án tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018.
Chiều *Lãnh đạo Tổng cục: LV tại VP.
*PTCT Lê Thị Hoàng Yến: 14h00 làm việc với Cục hợp tác quốc tế (tại Bộ).
Thứ Ba
27/6
Sáng *TCT Vương Bích Thắng, PTCT Phạm Văn Tuấn, PTCT Lê Thị Hoàng Yến: 8h30 báo cáo TT.L.K.Hải nhiệm vụ trọng tâm về TDTTQC (PHA1; Vụ TDTTQC c.bị).
*TCT Vương Bích Thắng: 10h00 dự họp trực tuyển nghe báo cáo nội dung chuẩn bị LV với đoàn khảo sát phục vụ xây dựng Đề án đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập (số 1 Giang Văn Minh, HN).
*PTCT Trần Đức Phấn: Đi công tác Hải Phòng.
Chiều *TCT Vương Bích Thắng: 14h00 rà soát dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật TDTT (PHA3; VP chuẩn bị).
*PTCT Phạm Văn Tuấn: LV tại VP.
*PTCT Trần Đức Phấn: 14h00 họp Ban Tổ chức giải vô địch Bóng chuyền các CLB nam châu Á (tại Ninh Bình).
*PTCT Lê Thị Hoàng Yến: 14h00 họp Báo Ngày hội VHTT Việt - Lào (tại Bộ).
Thứ Tư
28/6
 Sáng *TCT Vương Bích Thắng, PTCT Lê Thị Hoàng Yến: 8h30 họp giao ban các Liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc gia (HT tầng 5, Nhà B; Vụ TCCB chuẩn bị và mời).
*PTCT Phạm Văn Tuấn: 7h00 dự KM giải bơi thiếu nhi “Đường đua xanh” (tại HN).
*PTCT Trần Đức Phấn: 8h30 họp Hội đồng khoa học tại Viện KHTDTT.
 Chiều *TCT Vương Bích Thắng: 14h00 rà soát dự thảo QĐ số 32/2011/QĐ-TTg (PHA3; Vụ TCCB chuẩn bị).
*PTCT Phạm Văn Tuấn: LV tại VP.
*PTCT Trần Đức Phấn: 19h30 dự Khai mạc giải Vô địch Bóng chuyền các CLB nam châu Á (tại Ninh Bình).
*PTCT Lê Thị Hoàng Yến: 14h00 LV với Hội Khoa học Lịch sử TDTT.
Thứ Năm
29/6
Sáng *TCT Vương Bích Thắng, PTCT Trần Đức Phấn: 8h00 nghe báo cáo dự thảo Điều lệ khung và Điều lệ các môn trong chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 (PHA1; Vụ TTTTCI, II chuẩn bị).
*PTCT Phạm Văn Tuấn: 9h00 làm việc với Vụ TDTTQC và HH Paralympic VN về kế hoạch tham dự Para Games 9 (PHA2; Vụ TDTTQC và HH Paralympic VN c.bị).
*PTCT Lê Thị Hoàng Yến: LV tại VP.
Chiều *TCT Vương Bích Thắng: 14h00 rà soát dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật TDTT (PHA3; VP chuẩn bị).
*PTCT Phạm Văn Tuấn: 14h00 nghe báo cáo tình hình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 của Vụ TDTTQC (PHA2; Vụ TDTTQC chuẩn bị).
*PTCT Trần Đức Phấn: 14h00 làm việc với Vụ TTTTCI, II về Kế hoạch công tác năm 2018 và kế hoạch tài chính 3 năm 2018-2020 (PHA1; Vụ TTTTCI, II chuẩn bị).
*PTCT Lê Thị Hoàng Yến: LV tại VP.
Thứ Sáu
30/6
Sáng *TCT Vương Bích Thắng: 8h00 rà soát dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật TDTT (PHA3; VP chuẩn bị-cả ngày).
*PTCT Phạm Văn Tuấn: LV tại VP.
*PTCT Trần Đức Phấn, PTCT Lê Thị Hoàng Yến: 8h00 họp với các phóng viên chủ chốt của Báo TTVN, TTTTTDTT, Tạp chí TT về công tác tuyên truyền chuẩn bị cho SEA Games 29 (PHA1).
Chiều *Lãnh đạo Tổng cục: LV tại VP.
Thứ Bảy
01/7
Sáng *PTCT Phạm Văn Tuấn: 8h00 dự Bế mạc lớp Võ cổ truyền "Căn bản công" khu vực miền Trung tại ĐN.
Chiều
Chủ Nhật
02/7
Sáng
Chiều