01:26 Thứ Năm, 24/08/2017
TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34
(Từ ngày 21/8/2017 đến ngày 27/8/2017)
Ngày Nội dung
Thứ Hai
21/8
Sáng *TCT Vương Bích Thắng, PTCT Phạm Văn Tuấn: Làm việc tại VP.
*PTCT Trần Đức Phấn: Trưởng đoàn Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 29 (đến hết ngày 31/8/2017).
*PTCT Lê Thị Hoàng Yến: Đi công tác TPHCM (đến hết ngày 21/8/2017).
Chiều *TCT Vương Bích Thắng: 14h00 họp giao ban Bộ (PHA1, Bộ).
*PTCT Phạm Văn Tuấn: 14h30 làm việc với Vụ TDTTQC.
Thứ Ba
22/8
Sáng *TCT Vương Bích Thắng: Làm việc tại VP.
*PTCT Phạm Văn Tuấn: 8h30 dự họp báo cáo UBVHGDTNTNNĐ về tình hình phân bổ, quản lý và sử dụng NSNN năm 2017, dự toán ngân sách (trụ sở Quốc hội; Vụ KHTC cùng dự).
*PTCT Lê Thị Hoàng Yến: Làm việc tại VP.
Chiều *TCT Vương Bích Thắng: 14h00 làm việc với VPCP về sửa đổi Quyết định số 32/2011/QĐ-TTg (tại VPCP, Vụ TCCB cùng dự).
*PTCT Phạm Văn Tuấn: Làm việc tại VP.
*PTCT Lê Thị Hoàng Yến: 14h00 làm việc với Tạp chí Thể thao.
Thứ Tư
23/8
 Sáng *TCT Vương Bích Thắng: 8h00 rà soát Luật TDTT (PHA3).
*PTCT Phạm Văn Tuấn: 14h30 làm việc với Hiệp hội Paralympic VN (PHA2).
*PTCT Lê Thị Hoàng Yến: Làm việc tại VP.
 Chiều *TCT Vương Bích Thắng: 14h00 rà soát Luật TDTT (PHA3).
*PTCT Phạm Văn Tuấn, PTCT Lê Thị Hoàng Yến: Làm việc tại VP.
Thứ Năm
24/8
Sáng *TCT Vương Bích Thắng: 8h00 rà soát Luật TDTT (PHA3).
*PTCT Phạm Văn Tuấn: 8h30 kiểm tra các đội tuyển thể thao người khuyết tật tập huấn chuẩn bị tham dự Para Games 9 (tại HN).
*PTCT Lê Thị Hoàng Yến: 8h30 làm việc với Báo Thể thao VN (tại Báo TTVN).
Chiều *TCT Vương Bích Thắng: 14h00 rà soát Luật TDTT (PHA3).
*PTCT Phạm Văn Tuấn, PTCT Lê Thị Hoàng Yến: Làm việc tại VP.
Thứ Sáu
25/8
Sáng *TCT Vương Bích Thắng: 8h30 dự họp Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ (PHB2, Bộ).
*PTCT Phạm Văn Tuấn: 8h30 kiểm tra các đội tuyển thể thao người khuyết tật tập huấn chuẩn bị tham dự Para Games 9 và công tác chuẩn bị Lễ xuất quân (tại TPHCM).
*PTCT Lê Thị Hoàng Yến: Làm việc tại VP.
Chiều *TCT Vương Bích Thắng: 14h00 rà soát Luật TDTT (PHA3).
*PTCT Lê Thị Hoàng Yến: Làm việc tại VP.
Thứ Bảy
26/8
Sáng *PTCT Lê Thị Hoàng Yến: 8h00 dự Diễn đàn trẻ em quốc gia lần thứ 5 (tại Hội trường, khu biệt thự Hồ Tây, HN).
Chiều
Chủ Nhật
27/8
Sáng
Chiều


* Dự kiến 14h00 thứ Hai, ngày 28/8/2017: Họp Giao ban Khối quản lý và Khối sự nghiệp tại PHA1, TCTDTT