04:55 Thứ Sáu, 22/06/2018
Tin tức - Sự kiện ngành
opera fix
    
opera fix
Bộ VHTTDL ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW
12 Tháng Tư 2017 10:34:00 GMT+7
Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30 tháng 10 năm 2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ (Nghị quyết số 04-NQ/TW), Kế hoạch số 04-KH/TW ngày 16 tháng 11 năm 2016 của Bộ Chính trị, Bộ VHTTDL đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW.

Theo đó, chương trình hành động tập trung vào 7 nhiệm vụ cụ thể, trong đó chú trọng tập trung vào tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/TW trong toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý; đồng thời đưa các nội dung thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW vào chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của cơ quan, đơn vị. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình. 

Nâng cao trình độ lý luận chính trị hàng năm gắn với cập nhập kiến thức mới phù hợp với từng đối tượng. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ. Chủ động xây dựng và phối hợp tổ chức các chương trình nghệ thuật, hoạt động giao lưu, chiếu phim, triển lãm tư liệu, hình ảnh nhằm phát huy các nhân tố tích cực, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong cơ quan, đơn vị, đấu tranh phê phán cái xấu, góp phần truyền thông về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo đúng Nghị quyết số 04-NQ/TW, gắn với việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại công chức, viên chức hàng năm và đột xuất theo quy định trên cơ sở cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái.

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp với yêu cầu của Nghị quyết số 04-NQ/TW. Xây dựng quy định khuyến khích đơn vị, công chức, viên chức năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm đem lại hiệu quả cao trong công việc. Tăng thẩm quyền và đề cao trách nhiệm người đứng đầu; khắc phục những bất hợp lý trong công tác cán bộ, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, công chức trong Ngành.

Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa, cải cách hành chính, tinh giản biên chế gắn với cải cách công vụ, công chức, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Bên cạnh đó, tham mưu xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ về đẩy mạnh công tác xây dựng đạo đức, lối sống con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh giáo dục, đạo đức, lối sống trong gia đình.

Để thực hiện các nhiệm vụ trên, Bộ VHTTDL đã đề ra 5 giải pháp thực hiện như: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra của cấp ủy, chính quyền đối với việc thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW; Đẩy mạnh thực thi các quy định của pháp luật về quản lý, điều hành sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính, tài sản đảm bảo tính công khai, minh bạch. Xây dựng thể chế, cơ chế, chính sách phù hợp, tạo điều kiện tốt nhất cho việc thực thi pháp luật, bảo đảm cho sự phát triển các lĩnh vực của Ngành.

Nâng cao chất lượng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp hiện đại; tăng cường kỷ luật kỷ cương. Xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật. kịp thời ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các sai phạm.

KC

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  Đông đảo người tham gia Ngày chạy tiếp sức hưởng ứng SEA Games 29
        Bullet  Hà Nội triển khai Kế hoạch tổ chức Chương trình “Chạy tiếp sức hưởng ứng Seagames và Para Games”
        Bullet  Ngày chạy tiếp sức hưởng ứng SEA Games 29 và Para Games 9: nâng cao tinh thần Thể thao, đoàn kết khối ASEAN
        Bullet  Việt Nam hưởng ứng chạy tiếp sức Đông Nam Á hưởng ứng SEA Games 29
        Bullet  Thứ trưởng Lê Khánh Hải nghe báo cáo kết quả công tác Quý 1 và nhiệm vụ trọng tâm Quý 2 của Tổng cục TDTT
        Bullet  Tp. Hà Nội phấn đấu giữ vị trí dẫn đầu toàn quốc về phong trào TDTT
        Bullet  Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề Quý I năm 2017
        Bullet  Tp. Hồ Chí Minh gặp mặt HLV, VĐV và lãnh đạo ngành Thể dục Thể thao
        Bullet  Tôn vinh những gương mặt Thể thao Việt Nam xuất sắc năm 2016
        Bullet  Phát động giải Bơi thiếu nhi toàn quốc “Đường đua xanh” năm 2017
 

opera fix