09:09 Thứ Tư, 23/10/2019
Tin tức - Sự kiện ngành
opera fix
    
opera fix
Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Bộ VHTTDL lần thứ IX
17 Tháng Tám 2017 15:49:00 GMT+7
Sáng nay (17/8), tại Thư viện Quốc gia - Hà Nội, Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị lần thứ IX nhằm sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017 của Đảng ủy Bộ VHTTDL. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban chấp hành, các Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ, Bí thư các Đảng bộ thuộc và trực thuộc Bộ. Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải đã chủ trì Hội nghị.

Thứ trưởng Lê Khánh Hải - Bí thư Đảng ủy Bộ VHTTDL phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Y Trang)
Báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2017 cho thấy: Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Đảng ủy Bộ VHTTDL đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy trực thuộc, cán bộ, đảng viên và các tổ chức Đảng, đoàn thể quần chúng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy đã thực hiện nghiêm quy chế làm việc, từng bước đổi mới phương thức hoạt động; tích cực phối hợp với Ban Cán sự đảng để thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan và công tác xây dựng Đảng theo chương trình làm việc năm 2017 đã đề ra.

Việc triển khai học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp ủy Đảng cấp trên được các tổ chức Đảng trực thuộc triển khai nghiêm túc, kịp thời, đảm bảo chất lượng và hiệu quả, nhất là triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương lần thứ 4, Khóa XII của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Đảng bộ Bộ VHTTDL đã ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức Đảng trực thuộc thực hiện nhiệm vụ công tác đảng theo chương trình công tác năm và sự chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên. Công tác tổ chức xây dựng Đảng được đặc biệt chú trọng, góp phần tích cực nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai nghiêm túc góp phần ổn định tình hình, kịp thời giải quyết những vấn đề ngay trong nội bộ. Bên cạnh đó, công tác đảng vụ ở một số tổ chức Đảng trực thuộc có nhiều chuyển biến tích cực; cấp ủy các chi bộ đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo các Vụ, đơn vị trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao; công tác phát triển Đảng từng bước được quan tâm và nâng cao về số lượng và chất lượng. Cán bộ, đảng viên chấp hành tốt nội quy, quy định của cơ quan, luôn nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, giữ gìn đoàn kết nội bộ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Toàn cảnh Hội nghị (Ảnh: Y Trang )
Cùng với những kết quả đã đạt được, Báo cáo cũng nêu rõ những tồn tại, hạn chế như: Một số ít chi bộ chưa thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt, số lượng đảng viên tham gia sinh hoạt chưa đầy đủ, số đảng viên tham gia ý kiến trong hội nghị chi bộ còn ít; Một số ít đơn vị người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo đơn vị chưa thực sự làm tốt vai trò, trách nhiệm nêu gương người đứng đầu...

Trong 6 tháng cuối năm, Đảng ủy Bộ VHTTDL sẽ tiếp tục cùng với Ban Cán sự đảng tăng cường sự phối hợp, thống nhất để lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, động viên cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phát huy dân chủ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị như tổ chức triển khai chương trình hành động của ngành VHTTDL thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Chỉ đạo và triển khai công tác tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ APCE; Diễn đàn Du lịch ASEAN 2019. Trong đó, trọng tâm là chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc, các Vụ, đơn vị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 27/10/2016 về "Đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan trung ương."; Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2015 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Tăng cường công tác lãnh đạo thực hiện công tác chính trị tư tưởng; tổ chức, cán bộ và xây dựng tổ chức Đảng; kiểm tra, giám sát và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể...

Các ý kiến phát biểu tại Hội nghị cơ bản đều nhất trí cao với dự thảo Báo cáo Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của Đảng bộ Bộ VHTTDL. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, cần bổ sung thêm các hoạt động cụ thể để từ đó làm nổi bật những kết quả đó. Bên cạnh đó, ở phần hạn chế cũng cần chỉ ra rằng, công tác phát triển Đảng ở một vài chi bộ Đảng bộ trực thuộc chưa thực sự sát sao; chất lượng kiểm tra, giám sát ở một số Đảng bộ, chi bộ còn hạn chế..

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Khánh Hải, Bí thư Đảng ủy Bộ đánh giá cao và tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu. Về công tác 6 tháng cuối năm, Thứ trưởng đề nghị Đảng ủy Bộ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: nâng cao chất lượng quản lý nhà nước, chất lượng đội ngũ cán bộ để đưa sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch ngày càng phát triển; Đổi mới công tác cải cách hành chính, đưa nội dung này vào sinh hoạt chuyên đề của tất cả chi bộ; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát triển khai các nhiệm vụ; Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, Đảng Bộ cần xây dựng quy trình kiểm tra, giám sát chặt chẽ đối với các tổ chức cơ sở Đảng để giải quyết, xử lý những vướng mắc một cách kịp thời; Thực hiện nghiêm túc việc sinh hoạt định kỳ...

Cũng tại Hội nghị, Ban chấp hành Đảng bộ Bộ VHTTDL lần thứ IX, các đại biểu đã được nghe báo cáo hoạt động của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ quý II/2017, nhiệm vụ trọng tâm công tác quý III/2017; Báo cáo kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh của Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Hội nghị cũng xin ý kiến Ban chấp hành về quy hoạch các chức danh của Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

VD

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  Lễ công bố và trao quyết định nghỉ hưu cho các đồng chí thuộc các Cục, Vụ, đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL
        Bullet  Đại hội Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ VHTTDL khóa II, nhiệm kỳ 2017-2022
        Bullet  Tổng cục TDTT tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2017
        Bullet  Cán bộ, công chức, viên chức Bộ VHTTDL ủng hộ đồng bào các tỉnh Tây Bắc thiệt hại do mưa lũ
        Bullet  Lãnh đạo Tổng cục TDTT làm việc với Vụ Thể thao thành tích cao I,II về dự thảo các Thông tư
        Bullet  Điều lệ thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII sẽ được siết chặt hơn
        Bullet  Rà soát công tác chuẩn bị cho Lễ xuất quân đoàn TTVN tham dự SEA Games 29
        Bullet  Tổng cục TDTT sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
        Bullet  Hội nghị tham vấn sửa đổi bổ sung một số điều của Luật TDTT tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên
        Bullet  Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ
 

opera fix