17:04 Thứ Tư, 18/09/2019
Tin tức - Sự kiện ngành
opera fix
    
opera fix
Bộ VHTTDL họp báo thường kỳ Quý III năm 2017
11 Tháng Mười 2017 11:01:00 GMT+7
Chiều 10/10, Bộ VHTTDL đã tổ chức buổi họp báo thường kỳ Quý III năm 2017 để thông tin về những kết quả đã đạt được của các lĩnh vực thuộc Bộ quản lý trong Quý III năm 2017 cũng như những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai trong Quý IV năm 2017. Ông Nguyễn Thái Bình, Chánh Văn phòng - Người phát ngôn Bộ VHTTDL chủ trì buổi họp báo.

Theo báo cáo của Bộ VHTTDL, trong Quý III năm 2017, Bộ VHTTDL đã chỉ đạo hoàn thành có chất lượng các văn bản, đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; Chỉ đạo thực hiện có hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý trên các lĩnh vực của Ngành và triển khai tốt các nhiệm vụ phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và phát triển du lịch.

Trong đó, Bộ VHTTDL đã xây dựng và hoàn thiện thể chế: Trình Quốc hội thông qua Luật Du lịch (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV; Xây dựng các Nghị định và Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Du lịch; Hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thư viện gửi Bộ Tư pháp thẩm định; Tập trung xây dựng, hoàn thiện 28 văn bản nằm trong và ngoài chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ, đến nay, đã trình các cấp có thẩm quyền ban hành: 01 Luật, 01 Nghị định. Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền 04 Thông tư. Tính đến ngày 29/9/2017, trên Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao 181 nhiệm vụ, đã hoàn thành 162 nhiệm vụ và đang thực hiện 19 nhiệm vụ.

Công tác cải cách hành chính được triển khai tích cực, bám sát nội dung Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ năm 2017. Kết quả xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đạt 80,57 điểm, xếp hạng thứ 7/19 Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Ở lĩnh vực TDTT: Hoạt động TDTT quần chúng tiếp tục được đẩy mạnh gắn với triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Các địa phương triển khai tổ chức Đại hội TDTT các cấp tiến tới Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ VIII, đến nay đã có 7.433/11.162 xã, phường tổ chức Đại hội, 45/713 huyện tổ chức Đại hội và 03/63 tỉnh/thành tổ chức Đại hội. Trong 9 tháng đầu năm 2017, Thể thao Việt Nam đã đạt được những thành tích nổi bật với 1.007 huy chương các loại. Tại SEA Games 29, Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu xuất sắc giành 166 huy chương các loại, xếp thứ 03/11 quốc gia tham dự, trong đó, HCV ở các môn Olympic chiếm số lượng lớn....

Lĩnh vực du lịch: Trong 9 tháng đầu năm đạt nhiều kết quả khả quan, tổng số khách quốc tế đến Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2017 ước tính đạt 9.448.331 lượt, tăng 28,4% so với cùng kỳ năm 2016; Khách du lịch nội địa ước tính đạt 57,9 triệu lượt (trong đó, khách lưu trú đạt 27,8 triệu lượt), tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2016; Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 376.000 tỷ đồng, tăng 26,5% so với cùng kỳ năm 2016. Việc quản lý cấp phép lữ hành quốc tế được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định pháp luật. Hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch tiếp tục phát triển mạnh theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại. Dự tính đến hết năm 2017, cả nước có 25.500 cơ sở lưu trú với 500.000 buồng.

Trong lĩnh vực văn hóa, gia đình: Tính đến hết tháng 9 năm 2017, Bộ đã ban hành quyết định xếp hạng 29 di tích quốc gia; Điều chỉnh quyết định xếp hạng 01 di tích quốc gia; Quyết định đưa 37 di sản văn hóa phi vật thể vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (đến nay đã có 228 di sản được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia); Công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở được nâng cao chất lượng và hiệu quả, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, triển lãm, thông tin cổ động tuyên truyền chính trị, phục vụ các ngày lễ lớn của đất nước; Công tác tổ chức lễ hội căn bản đạt yêu cầu đề ra, ý thức thực hiện nếp sống văn minh khi tham gia lễ hội của người dân, có nhiều chuyển biến tích cực. Một số địa phương đã vận động cộng đồng bãi bỏ các tập tục mang yếu tố bạo lực, phản cảm trong các lễ hội và chuyển đổi hình thức thực hành nghi lễ.

Cũng tại buổi họp báo, trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong 9 tháng đầu năm, Bộ VHTTDL cũng đã đưa ra 9 nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong 3 tháng cuối năm, trong đó tập trung vào việc: Tiếp tục triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, tiêu biểu là Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 01/01/2017 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017; Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, hệ thống pháp luật trên các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch; Tăng cường công tác giám sát thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng.

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, tạo chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực hoạt động Ngành; Tập trung xây dựng đời sống văn hoá cơ sở, tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; Tổ chức Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XX và đăng cai Giải thưởng Phim ASEAN lần thứ nhất trong khuôn khổ liên hoan phim; Chỉ đạo và tổ chức tốt các chương trình nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị của đất nước; Tiếp tục triển khai các đề án về tăng cường năng lực, hoạt động của các tổ chức bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả phù hợp với thông lệ quốc tế; Tổ chức tốt các Ngày hội, hoạt động giao lưu văn hóa các dân tộc, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong năm 2017; Tiếp tục thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam, Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh giáo  dục đạo đức, lối sống trong gia đình”.

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam; Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và “Chương trình xây dựng nông thôn mới”. Tập trung chuẩn bị cho Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao người khuyết tật trẻ châu Á lần thứ 2 tại UAE và chuẩn bị lực lượng tham dự ASIAD năm 2018 tại Indonesia, Olympic 32 năm 2020 tại Nhật Bản và các giải thể thao cấp khu vực, châu lục, thế giới; Tập trung thực hiện các nhiệm vụ đột phá đã được nêu trong Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị và các kết luận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc về du lịch. Phấn đấu năm 2017 đạt mục tiêu trên 13 triệu lượt khách du lịch quốc tế (tăng 30% so với năm 2016).

Trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn, ông Nguyễn Thái Bình đã trao đổi với các cơ quan báo chí, truyền thông về nhiều vấn đề nóng đang được dư luận quan tâm như: Cổ phần hóa Hãng phim Truyện Việt Nam; Thu phí tác quyền âm nhạc qua ti vi tại các khách sạn; Mô hình hoạt động của Ban quản lý Làng Văn hóa, Du lịch các dân tộc Việt Nam....

KC

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  Tổ chức nhiều hoạt động thể thao trong chương trình Năm Du lịch quốc gia 2018 - Hạ Long - Quảng Ninh
        Bullet  Chính phủ ban hành Nghị quyết 103/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị
        Bullet  Dự thảo Nghị định "Quy định một số chế độ đối với HLV, VĐV thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu"
        Bullet  Bộ VHTTDL tổ chức hội nghị tập huấn công tác cải cách hành chính và nâng cao kỹ năng truyền thông
        Bullet  Ngày hội văn hóa dân tộc Dao lần đầu tiên được tổ chức ở quy mô toàn quốc
        Bullet  Gần 200 VĐV tham dự giao lưu thể thao Bộ ngoại giao – Văn phòng Chính phủ
        Bullet  Báo cáo Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện về hồ sơ dự thảo sửa đổi Luật TD,TT
        Bullet  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khen ngợi và biểu dương thành tích của đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam
        Bullet  Hội thảo phòng chống tiêu cực trong thể thao
        Bullet  Bộ VHTTDL ban hành công văn hỏa tốc về việc ứng phó cơn bảo số 7
 

opera fix