17:33 Thứ Năm, 19/09/2019
Tin tức - Sự kiện ngành
opera fix
    
opera fix
Bộ VHTTDL ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg về việc Tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4
20 Tháng Mười Một 2017 15:50:00 GMT+7
Với mục đích nhằm nâng cao nhận thức của cơ quan, đơn vị thuộc Bộ về cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0); Ứng dụng và xác định các nhiệm vụ để tổ chức triển khai phù hợp với xu thế phát triển CMCN 4.0; Đồng thời tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Chỉ thị số 16/CT-TTg đối với Bộ VHTTDL, Bộ VHTTDL đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo kế hoạch, các nhiệm vụ chủ yếu thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ sẽ tập trung vào việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức về cuộc CMCN 4.0. Bộ VHTTDL sẽ tổ chức các hoạt động tuyên truyền về nội dung, bản chất của CMCN 4.0; Những lợi thế và các tác động của CMCN 4.0 đến công tác văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch. Cùng với đó, thường xuyên cập nhật xu hướng phát triển công nghệ mới để phục vụ công tác tuyên truyền và định hướng đầu tư, xác định các nhiệm vụ trọng tâm và sản phẩm có lợi thế cạnh tranh của Bộ. Điều tra, khảo sát nắm bắt tình hình ứng dụng khoa học và công nghệ ở cơ quan, đơn vị để định hướng đầu tư có hiệu quả; xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nhận thức về CMCN 4.0 phù hợp với xu thế quốc tế và tình hình thực tiễn trong nước.

Bên cạnh đó, Bộ VHTTDL sẽ tập trung tăng cường đầu tư nâng cấp hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào hoạt động của Bộ VHTTDL bằng việc triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ VHTTDL giai đoạn 2016-2021 đã được Bộ trưởng Bộ VHTTDL phê duyệt; Triển khai Chính phủ điện tử; Nghiên cứu kịp thời để ứng dụng công nghệ trên nền tảng công nghệ thông tin và truyền thông; Ứng dụng công nghệ hiện đại, từng bước nâng cấp đầu tư hạ tầng tự động hóa và công nghệ khác phù hợp với xu thế phát triển của CMCN 4.0.

Ưu tiên ứng dụng công nghệ cốt lõi, thành tựu của CMCN 4.0 tạo ra sản phẩm, dịch vụ có thể cạnh tranh. Đẩy mạnh ứng dụng lưu trữ, kết nối với hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong quản lý và khai thác các hệ thống thông tin lớn của Bộ; Phát triển du lịch thông minh trên cơ sở nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ mới: công nghệ, phương tiện mới giúp hiện đại hóa kết cấu hạ tầng du lịch, cơ sở vật chất - kỹ thuật du lịch;...Ứng dụng công nghệ số trong xây dựng sản phẩm của một số ngành công nghiệp văn hóa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. Tăng cường ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào sản xuất, khuyến khích các hoạt động chuyển giao công nghệ, tạo lập môi trường đầu tư thuận lợi, phát triển mạnh công nghệ như: Công nghệ sinh học, công nghệ GEN phục vụ quy trình kiểm tra sức khỏe, giám định khoa học điều trị chất thương cho VĐV; Quy trình tuyển chọn, đào tạo VĐV các môn thể thao thành tích cao;...Tăng cường hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ nhằm tiếp cận, ứng dụng công nghệ mới.

KC

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  Nhiều hoạt động được tổ chức trong Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam năm 2017"
        Bullet  Công đoàn Bộ VHTTDL quyên góp, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão số 12
        Bullet  Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc làn thứ VIII - 2018
        Bullet  Bộ VHTTDL tổ chức hội thảo - tập huấn khoa học và công nghệ năm 2017
        Bullet  Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao sẽ diễn ra trong Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam"
        Bullet  Trình Quốc hội dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, Thể thao
        Bullet  Công đoàn Tổng cục TDTT tổ chức Lễ Kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
        Bullet  Đại hội đại biểu công đoàn Tổng cục Thể dục thể thao lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2017-2022
        Bullet  Bộ VHTTDL họp báo thường kỳ Quý III năm 2017
        Bullet  Tổ chức nhiều hoạt động thể thao trong chương trình Năm Du lịch quốc gia 2018 - Hạ Long - Quảng Ninh
 

opera fix