12:35 Chủ Nhật, 15/09/2019
Tin tức - Sự kiện ngành
opera fix
    
opera fix
Tổng cục TDTT tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương lần thứ 6 khóa XII
17 Tháng Giêng 2018 22:21:00 GMT+7
Chiều 17/1, Tổng cục TDTT đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Đức Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, báo cáo viên, đã trực tiếp giới thiệu những nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tới toàn thể Đảng viên trực thuộc Tổng cục TDTT.
Đồng chí Vũ Đức Nam giới thiệu những nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ 6 (Ảnh: VDuy)

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Vũ Đức Nam quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 6, gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về công tác dân số trong tình hình mới”.

Các nghị quyết mà Hội nghị Trung ương 6 khóa XII ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra.

Đây là những vấn đề rất khó, phức tạp và nhạy cảm “liên quan đến đổi mới, phát triển xã hội, đổi mới hệ thống chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế”; Liên quan đến những vấn đề lý luận cơ bản về phương thức lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước và quyền làm chủ của nhân dân; Về quan hệ giữa nhà nước, thị trường và xã hội; Về xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, năng động, hiệu lực, hiệu quả; Liên quan đến quyền lợi, tâm tư, tình cảm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Liên quan đến việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của mọi người, mọi gia đình, vấn đề bảo vệ, phát triển giống nòi, quốc gia, dân tộc… Đây cũng là những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân, có ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc, thể hiện bản chất ưu việt, tốt đẹp của chế độ ta, được xã hội đặc biệt quan tâm.

Đồng chí Vũ Đức Nam nhấn mạnh: Việc học tập, nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết không chỉ đòi hỏi phải nắm chắc, sâu sắc các nội dung của Nghị quyết, nâng cao nhận thức, thống nhất về ý chí và hành động, mà còn đòi hỏi mỗi tập thể, cá nhân từ vị trí, trách nhiệm và yêu cầu của nhiệm vụ chính trị, liên hệ với tình hình cụ thể của đơn vị, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, đề ra biện pháp, xây dựng lộ trình, bố trí nguồn lực, phân công trách nhiệm, xác định quyết tâm, nỗ lực hành động đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Đồng thời, phải tạo ra được những chuyển biến rõ rệt trong đời sống xã hội ở những lĩnh vực mà Nghị quyết đề cập.

Toàn cảnh Hội nghị (Ảnh: VDuy)

Sau đợt học tập, Đảng ủy Tổng cục TDTT đã giao cho cấp ủy Đảng bộ bộ phận và các Chi bộ trực thuộc xây dựng chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết; Toàn thể cán bộ, đảng viên tham gia học tập viết bản thu hoạch cá nhân. Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tổng cục TDTT được phân công phụ trách có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện. Kịp thời biểu dương những đơn vị làm tốt, uốn nắn chấn chỉnh những đơn vị làm chưa tốt, đảm bảo việc tổ chức nghiên cứu, học tập Nghị quyết lần này thực sự là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của Đảng bộ và cán bộ công nhân viên chức, người lao động trong toàn Tổng cục TDTT.

KC

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Trung tâm thông tin TDTT năm 2017
        Bullet  Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn Tổng cục TDTT năm 2017 và phương hướng năm 2018
        Bullet  Đối thoại về sự phát triển Bóng đá Việt Nam
        Bullet  Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: Cần tăng cường hơn nữa sự phối, kết hợp trong công tác xây dựng Đảng
        Bullet  Năm 2018, toàn Ngành VHTTDL sẽ quyết liệt và thực hiện hiệu quả các mục tiêu đặt ra
        Bullet  Lĩnh vực Thể thao có 03 sự kiện lọt vào Top 10 sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch tiêu biểu năm 2017
        Bullet  Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018
        Bullet  Lễ bình chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch tiêu biểu năm 2017
        Bullet  Bộ VHTTDL làm việc với đoàn cán bộ tỉnh Phú Thọ
        Bullet  Hội nghị Học tập quán triêt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
 

opera fix