08:07 Thứ Sáu, 20/09/2019
Tin tức - Sự kiện ngành
opera fix
    
opera fix
Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2018
12 Tháng Bảy 2018 15:09:00 GMT+7
Sáng 12/7, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2018. Hội nghị do Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện chủ trì. Dự Hội nghị có các Thứ trưởng, lãnh đạo các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL.

Báo cáo tại Hội nghị về công tác đã triển khai trong 6 tháng đầu năm, Chánh văn phòng Bộ Nguyễn Thái Bình cho biết: trong 6 tháng đầu năm đã tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ triển khai kịp thời, có hiệu quả, đúng tiến độ các văn bản đề án, các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.Tính đến ngày 30/6/2018, Bộ VHTTDL đuwọc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao 159 nhiệm vụ. Đến nay, đã hoàn thành 83 nhiệm vụ, đang thực hiện 76 nhiệm vụ. Sáu tháng đầu năm 2018, các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ được giao thực hiện 451 nhiệm vụ. Tính đến ngày 30/6/2018, đã hoàn thành 135 nhiệm vụ, đang thực hiện 316 nhiệm vụ.

Công tác cải cách hành được triển khai tích cực, bám sát nội dung Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ; Quyết định số 53/QĐ-BCĐCCHC ngày 03/2/2018 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ ban hành Kế hoạch rà soát hoạt động năm 2018 của Ban Chỉ đạo và Kế hoạch cải cách hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính của Bộ năm 2018. Đã có 3.900 văn bản đến và 550 văn bản đi được thực hiện trên Hệ thống quản lý văn bản điều hành của Bộ. Cung cáp 34 dịch vụ công trực tuyến tới người dân và doanh nghiệp (30 thủ tục mức độ 3 và 04 thủ tục mức độ 4). Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong các đơn vụ thuộc Bộ tiếp tục được duy trì, rà soát chuyển đổi từ tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 sang ISO 9001:2015.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện chủ trị Hôi nghị (Ảnh: Y Trang)

Trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hóa đạt được một số kết quả, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ và phát huy di sản văn hóa. Xếp hạng 11 di tích quốc gia; quyết định đưa 21 di sản văn hóa phi vật thể vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tổ chức Lễ đón bằng UNESCO ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại Nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ Việt Nam, Hát Xoan Phú Thọ; thỏa thuận để các tỉnh triển khai xây dựng hồ sơ “Tranh dân gian Đông Hồ” tỉnh Bắc Ninh và “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm” tỉnh Ninh Thuận trình UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.

Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09/02/2018 về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và tổ chức triển khai các nhiệm vụ. Trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định về quản lý và tổ chức lễ hội; Nghị định quy định ngày thành lập, ngày truyền thống của các bộ, ngành, địa phương; Nghị định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” và Chỉ thị của Ban Bí thư về “tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao”.

Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Thư viện Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Giám định 30 kịch bản phim các loại, cấp 11 Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh sản xuất phim. Thẩm định, cho phép phát hành 150 phim các loại. Xây dựng Nghị định quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn; xây dựng Đề án sắp xếp lại, nâng cao năng lực các đơn vị nghệ thuật biểu diễn ở Trung ương; hoàn thiện Đề án “Nâng cao năng lực viết trẻ về văn học, nghệ thuật trong hội nhập giai đoạn 2018-2020”. Hoàn thiện, trình Chính phủ Nghị định về hoạt động triển lãm; xây dựng Quy hoạch tượng đài Quốc tổ Hùng Vương đến năm 2035 tầm nhìn 2050. Tổ chức thành công các sự kiện: Triển lãm ảnh “Đất nước con người Việt Nam” phục vụ APPF 26; Triển lãm ảnh “Đất nước, con người ASEAN” tại Hàn Quốc... Tham gia rà soát Hiệp định Đối tác toàn diện, tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương; phiên đàm phán giữa kỳ Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực của Nhóm Sở hữu trí tuệ.

Lĩnh vực Du lịch 6 tháng đầu năm, các chính sách, giải pháp mới được ban hành đã có tác động tích cực tới sự phát triển của du lịch Việt Nam. Bộ VHTTDL đã tích cực, chủ động triển khai các giải pháp duy trì tốc độ tăng trưởng của khách du lịch quốc tế. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, tổng số khách quốc tế đến Việt Nam đạt xấp xỉ 7,9 triệu lượt (tăng 27,2% so với cùng kỳ năm 2017); khách du lịch nội địa ước đạt 42,8 triệu lượt (khách lưu trú đạt 20,5 triệu lượt); tổng thu từ khách du lịch đạt 312.000 tỷ đồng (tăng 22,5% so với cùng kỳ năm 2017).

Toàn cảnh Hội nghị (Ảnh: Y Trang)

Ở lĩnh vực thể dục thể thao đã hoàn thiện, trình Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao. Phong trào thể thao quần chúng tiếp tục được đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động. Thể thao Việt Nam đã đạt được những thành tích nổi bật trên các đấu trường quốc tế: Trong 6 tháng đầu năm, các vận động viên Việt Nam giành được 374 huy chương (trong đó có 172 HCV, 114 HCB, 88 HCĐ). Thành tích nổi bật: Đội tuyển Bóng đá U23 Việt Nam thi đấu xuất sắc giành huy chương bạc giải vô địch U23 châu Á; đội tuyển Thể dục dụng cụ giành 2 HCV cúp thế giới... Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã có 07 suất tham sự Olympic trẻ tại Argentina.

Tại Hội nghị, đại diện các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị của Bộ VHTTDL đã báo cáo tóm tắt những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, nêu ra những khó khăn trong việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn cũng như đề ra những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong 6 tháng cuối năm.

Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các đơn vị đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong 6 tháng đầu năm. Với những kết quả đã đạt được, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện mong muốn các cán bộ, nhân viên, người lao động phải hết sức nỗ lực, cố gắng để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong 6 tháng cuối năm. Đặc biệt, Bộ trưởng lưu ý, các đơn vị phải chú trọng việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực quản lý của Bộ.

Bộ trưởng cũng yêu cầu, các đơn vị cần tập trung thực hiện tốt Nghị quyết 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Đặc biệt, việc triển khai thực hiện đề án xây dựng "hệ giá trị văn hóa", "hệ giá trị chuẩn mực con người" Việt Nam (giao Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam xây dựng), là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần phát triển văn hóa, hoàn thiện con người Việt Nam. Bộ trưởng cũng nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, thủ trưởng các cơ quan đơn vị trong cải cách hành chính, sắp xếp lại tổ chức bộ máy.

KC

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng
        Bullet  Công tác CCHC đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của ngành VHTTDL
        Bullet  Thường trực Chính phủ nhất trí chủ trương đăng cai SEA Games 31
        Bullet  Bộ VHTTDL tổ chức cuộc thi sáng tác ca khúc về đề tài dân tộc thiểu số, miền núi năm 2018 cho các tác giả người dân tộc thiểu số
        Bullet  Bộ VHTTDL tập trung triển khai 14 nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2018
        Bullet  Bộ VHTTDL họp báo thường kỳ Quý II/2018
        Bullet  Tổng cục TDTT sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
        Bullet  Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện ngày Quốc tế Hạnh phúc
        Bullet  Tổng cục TDTT đạt nhiều kết quả khả quan trong 6 tháng đầu năm 2018
        Bullet  Lãnh đạo Tổng cục TDTT thăm và chúc mừng các đơn vị báo chí nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
 

opera fix