19:50 Thứ Hai, 21/10/2019
Tin tức - Sự kiện ngành
opera fix
    
opera fix
Tổng cục TDTT bổ nhiệm hai lãnh đạo cấp Vụ
24 Tháng Sáu 2019 11:39:00 GMT+7
Căn cứ Công văn số 2259/BVHTTDL-TCCB ngày 13 tháng 6 năm 2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công tác cán bộ; Xét đề nghị của của Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao I, II và Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Vương Bích Thắng đã ký ban hành Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cấp Vụ đối với ông Vũ Xuân Thành và ông Nguyễn Quốc Hùng.

Căn cứ Quyết định số 21/2018/QĐ -TTg ngày 7 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tổng cục Thể dục thể thao thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Căn cứ Quyết định số 68/QĐ-BVHTTDL ngày 10 tháng 1 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm lãnh đạo, quản lý các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Căn cứ Công văn số 2259/BVHTTDL-TCCB ngày 13 tháng 6 năm 2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công tác cán bộ; Xét đề nghị của của Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao I, II và Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Vương Bích Thắng đã ký ban hành Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cấp Vụ đối với ông Vũ Xuân Thành và ông Nguyễn Quốc Hùng.

Ông Vũ Xuân Thành - Trưởng Bộ môn Taekwondo, Vụ Thể thao thành tích cao I được bổ nhiệm giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao I, Tổng cục Thể dục Thể thao; Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Ông Vũ Xuân Thành sinh ngày 08/9/1970, Tiến sỹ Khoa học giáo dục; Cao cấp lý luận chính trị (Quyết định số 595/QĐ-TCTDTT ngày 17 tháng 6 năm 2019 của Tổng cục Thể dục Thể thao).

Ông Nguyễn Quốc Hùng - Trưởng Bộ môn Golf & Bowling, Vụ Thể thao thành tích cao II được bổ nhiệm giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao II, Tổng cục TDTT; Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Ông Nguyễn Quốc Hùng sinh ngày 26/7/1969, Thạc sỹ Giáo dục học; Cao cấp lý luận chính trị (Quyết định số 958/QĐ-TCTDTT ngày 17 tháng 6 năm 2019).

VD

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW
        Bullet  Thứ trưởng Lê Khánh Hải chúc mừng các cơ quan báo chí nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam
        Bullet  Thể thao Việt Nam giành 128 HCV ở các giải thể thao quốc tế trong 6 tháng đầu năm 2019
        Bullet  SEA Games 30: Thể thao Việt Nam quyết tâm tìm thêm những nhân tố mới
        Bullet  Tổng cục Thể dục Thể thao đẩy nhanh tiến độ thực hiện Nghị định 36/2019/NĐ-CP
        Bullet  Tổng cục TDTT đến thăm và chúc mừng cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 94 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
        Bullet  Tổng cục TDTT hợp tác, ủng hộ đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đến năm 2020
        Bullet  Tổng cục TDTT rà soát tất cả hạng mục trong Đề án tổng thể đăng cai và tổ chức SEA Games 31, Para Games 11
        Bullet  Kỷ niệm 73 năm ngày phòng chống thiên tai
        Bullet  Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Quà tháng Năm dâng người”
 

opera fix