00:15 Thứ Tư, 23/10/2019
Góc nhìn nhà quản lý
opera fix
    
opera fix
Chính sách TDTT dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số
28 Tháng Tư 2012 16:18:00 GMT+7
Trong những năm qua, cùng với những chính sách đầu tư, ưu đãi về phát triển kinh tế, Đảng và Nhà nước ta đã  ban hành những chính sách nhằm nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho nhân dân đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có chính sách về TDTT.  Những chính sách đầu tư, khuyến khích, hỗ trợ phát triển thể dục thể thao đối với đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi của Đảng và Nhà nước ta đã, đang được triển khai và thực hiện giúp rút ngắn sự cách biệt về mọi mặt giữa vùng miền, dân tộc thiểu số với vùng đồng bằng, miền núi

Các chính sách về TDTT dành cho đồng bào dân tộc thiểu số

Vùng đồng bào dân tộc thiểu số là địa bàn sinh sống của các dân tộc thiểu số Việt Nam anh em, định cư chủ yếu dọc biên giới Việt – Trung, Việt – Lào, Việt Nam – Campuchia và trên các vùng khác của cả nước. Trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, nhất là trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ đồng bào các dân tộc thiểu số đã có những đóng góp vô cùng quan trọng, có tính quyết định đến thắng lợi của Cách mạng Việt Nam. Ngày nay, trong cuộc đổi mới, xây dựng đất nước, Đảng và Nhà nước ta tuy đã có nhiều chính sách trợ giúp và ưu đãi nhưng đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào vẫn còn muôn vàn khó khăn, ở mức thấp, cách biệt  với các vùng khác ngay trong tỉnh. Trước tình hình đó, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chính sách cụ thể để khuyến khích, hỗ trợ đồng bào các dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, trong đó có thể dục thể thao.

Điều 4 chương I của luật Thể dục thể thao năm 2006 quy định chính sách của nhà nước phát triển Thể dục thể thao trong các vùng kinh tế cả nước là “…Tăng dần đầu tư ngân sách, dành quỹ đất và có chính sách phát huy nguồn nhân lực để xây dựng cơ sở vật chất, đào tạo bồi dưỡng nhân lực, phát triển và bồi dưỡng năng khiếu thể thao, để đào tạo thành tài năng thể thao… Khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia phát triển sự nghiệp Thể dục thể thao… ưu tiên đầu tư phát triển sự nghiệp Thể dục thể thao  ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, bảo tồn và phát triển các môn thể thao dân tộc”  .

Điều 2 khoản 4 Nghị định 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thể dục, thể thao quy định “Ngân sách Nhà nước ưu tiên đầu tư hỗ trợ phát trển Thể dục thể thao  ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, bảo tồn và phát triển các môn thể thao dân tộc. Nội dung ưu tiên đầu tư là : tổ chức hoạt động Thể dục thể thao quần chúng, đào tạo đội ngũ hướng dẫn viên, tuyên truyền, hướng dẫn tập luyện các môn thể thao, xây dựng cơ sở hạ tầng của trung tâm Thể dục thể thao  vùng, khu vực, bảo tồn và phát triển các môn thể thao dân tộc”.

Tháng 5/2005, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chương trình phát triển Thể dục thể thao ở xã, phường, thị trấn đến năm 2010 (Quyết định 100/2005/QĐ-TTg) với mục tiêu “Mở rộng và nâng cao hiệu quả phong trào TDTT quần cúng tại các xã, phường trong cả nước, huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo giáo dục thể chất cho nhân dân”, làm cho mỗi người dân ở xã, phường được hưởng thụ và tham gia các hoạt động văn hoá, thể thao nhằm tăng cường sức khoẻ góp phần xây dựng con người Việt Nam phát triển cả trí tuệ và thể chất, phục vụ lao động sản xuất, công tác, học tập; góp phần ổn định, giữ gìn an ninh chính trị và đẩy lùi các tệ nạn xã hội; phấn đấu đến năm 2020 xoá các “xã trắng” về TD,TT và đưa việc tập luyện TDTT trở thành thói quen hàng ngày của đa số nhân dân”.

Vũ Trọng Lợi

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  Thể thao Việt Nam - năm đầu thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW
        Bullet  Những nhiệm vụ của Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2012-2020
        Bullet  Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại giai đoạn 2012-2020
        Bullet  Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3: Mỗi phụ nữ là một bông hoa đẹp
        Bullet  Bệnh viện Thể thao Việt Nam chú trọng nâng cao chất lượng chuyên môn
        Bullet  Năm 2012, Thể thao Việt Nam hướng đến các sân chơi mang tầm thế giới
        Bullet  Phát triển TDTT quần chúng theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tinh thần nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng: những nhiệm vụ cần triển khai
        Bullet  Phát triển TDTT quần chúng theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tinh thần nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng
        Bullet  Asean Para Games lần thứ VI: Đoàn Thể thao NKT Việt Nam đã sẵn sàng
        Bullet  Trưởng đoàn TTVN Lâm Quang Thành: SEA Games 26 mở đầu mới cho sự phát triển của TTVN trong tương lai
 

opera fix