21:24 Thứ Tư, 23/10/2019
Góc nhìn nhà quản lý
opera fix
    
opera fix
Đảng Uỷ Bộ VH,TT&DL với các nhiệm vụ, nội dung triển khai Nghị quyết TW 4 – Khoá XI
22 Tháng Năm 2012 09:44:00 GMT+7
Thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 24/2/2012 và Kế hoạch số 08/KH-TW ngày 12/3/2012 của Bộ Chính trị về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; căn cứ Hướng dẫn của các Ban Đảng Trung ương và Kế hoạch số 39KH/ĐUK ngày 26/3/2012 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Ban cán sự Đảng và Thường trực Đảng ủy bộ VHTTDL đã thống nhất ban hành kế hoạch triển khai trong toàn đảng bộ với 2 nhiệm vụ, 3 nội dung và 3 bước tiến hành...

Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị Quyết Trung ương 4 khoá XI (Ảnh: Văn Duy)
Về nhiệm vụ

Một là, tổ chức các Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị Quyết trong toàn Đảng bộ. Theo đó, ngày 20/4/2012, Bộ trưởng, Bí thư BCS đã trực tiếp truyền đạt Nghị Quyết tại Hội nghị có hơn 300 cán bộ cốt cán trong toàn đảng bộ tham dự. Trong tháng 5/2012 sẽ tổ chức 3 Hội nghị cho khoảng hơn 2000 Đảng viên và lãnh đạo các đoàn thể quần chúng; sau đó giao cho 26 Bí thư Đảng ủy và 191 Bí thư chi bộ trực thuộc phổ biến, quán triệt tại mỗi cơ quan, đơn vị bằng các hình thức thích hợp để mỗi cán bộ, đảng viên, hội viên các đoàn thể quần chúng hiểu rõ và làm đúng theo tinh thần của Nghị Quyết.

Hai là, tổ chức kiểm điểm, phê bình và tự phê bình đối với các tập thể và cá nhân. Theo đó BCS đảng, Thường vụ Đảng ủy bộ, các cấp ủy đảng trực thuộc và mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng Bộ đều phải tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình.

Các đồng chí ủy viên Ban Cán sự kiểm điểm ở Ban Cán sự; các đồng chí ủy viên Thường vụ Đảng ủy Bộ kiểm điểm ở Ban Thường vụ; các đ/c cấp ủy viên các đảng bộ, chi bộ trực thuộc kiểm điểm ở Ban Thường vụ (nơi không có Ban Thường vụ thì kiểm điểm ở Ban Chấp hành); tất cả các đảng viên đều phải kiểm điểm tại Chi bộ đang sinh hoạt. Người đảm nhiệm nhiều chức danh thì kiểm điểm ở từng nơi có chức danh phải kiểm điểm.

Về nội dung

Một là, Về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

Kiểm điểm phải làm thật rõ những biểu hiện, mức độ suy thoái về tư tưởng chính trị, về đạo đức lối sống của từng cá nhân, đồng thời phân tích nguyên nhân, xác định trách nhiệm và phương hướng đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi hiện tượng suy thoái này trong từng cơ quan đơn vị. Đây là nội dung trọng tâm, chi phối hai nội dung tiếp theo do vậy cần phải được kiểm điểm thật kỹ.

Hai là, Về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp Trung ương, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Kiểm điểm phải làm rõ những yếu kém và giải pháp khắc phục thiếu sót của tập thể và cá nhân trong công tác tổ chức, cán bộ cũng như trong việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ; xác định có hay không các hiện tượng: vì người mà sinh thêm tổ chức, biên chế; độc đoán, mất dân chủ, cục bộ địa phương trong các khâu của công tác cán bộ; tác động của người thân và bên ngoài đối với công tác cán bộ; thái độ và sự đấu tranh với  sai trái trong công tác cán bộ.

Ba là, Về xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Kiểm điểm phải chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm và giải pháp khắc phục thiếu sót trong thực hiện nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” và việc cụ thể hóa nguyên tắc này; phải làm rõ quyền hạn, trách nhiệm của tập thể và của cá nhân người đứng đầu trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong công tác cán bộ và quản lý tài sản, đầu tư, mua sắm...; xác định có hay không các hiện tượng: lợi dụng danh nghĩa tập thể để áp đặt ý đồ cá nhân; thành tích thì của cá nhân, khuyết điểm đổ cho tập thể...

(Còn tiếp)

TS Lê Anh Thơ

(Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Bộ VH,TT&DL)

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  Olympic Luân Đôn 2012: Thể thao Việt Nam có cơ sở để hy vọng giành huy chương
        Bullet  Một số kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện các chính sách về TDTT dành cho đồng bào dân tộc thiểu số
        Bullet  Chính sách TDTT dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số
        Bullet  Thể thao Việt Nam - năm đầu thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW
        Bullet  Những nhiệm vụ của Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2012-2020
        Bullet  Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại giai đoạn 2012-2020
        Bullet  Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3: Mỗi phụ nữ là một bông hoa đẹp
        Bullet  Bệnh viện Thể thao Việt Nam chú trọng nâng cao chất lượng chuyên môn
        Bullet  Năm 2012, Thể thao Việt Nam hướng đến các sân chơi mang tầm thế giới
        Bullet  Phát triển TDTT quần chúng theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tinh thần nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng: những nhiệm vụ cần triển khai
 

opera fix