10:38 Thứ Hai, 21/10/2019
Góc nhìn nhà quản lý
opera fix
    
opera fix
Toàn ngành tiếp tục triển khai các Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”gắn với Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”  
02 Tháng Bảy 2012 09:20:00 GMT+7
Thực hiện Chỉ thị 03 CT/TW, ngày 14/ 5/ 2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Trải qua hơn năm năm thực hiện (Chỉ thị 06-CT/TW năm 2006), cuộc vận động đã đi vào chiều sâu và đi vào những vấn đề cụ thể và cấp thiết, tạo sự chuyển biển mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020”.

Thực hiện Chỉ thị 03 CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Trải qua hơn năm năm thực hiện (Chỉ thị 06-CT/TW năm 2006), cuộc vận động đã đi vào chiều sâu và đi vào những vấn đề cụ thể và cấp thiết, tạo sự chuyển biển mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020”. Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là việc làm hàng ngày và trong suốt cuộc đời của mỗi con người Việt Nam. Sau hơn 5 năm triển khai, cuộc vận động đã thu được một số kết quả cơ bản:

Tạo được sự chuyển biến trong nhận thức về tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đa số cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức rõ hơn, đầy đủ hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của đạo đức trong đời sống xã hội; trách nhiệm tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức của mỗi người… Đây là kết quả có ý nghĩa, tạo cơ sở nền tảng cho việc học tập và làm theo, cả trước mắt và lâu dài.

Nhận thức về các nội dung cơ bản của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh cũng như tấm gương đạo đức trong sáng của Người được nâng lên rõ rệt trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Qua thực tế tiếp tục triển khai cuộc vận động, đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức rõ hơn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là công việc thiết thực với mỗi người, đem lại lợi ích cho mình, cho gia đình, quê hương, đất nước….

Ý thức trách nhiệm của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng lên, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Cấp ủy các cấp đã dành nhiều thời gian để tập trung chỉ đạo cuộc vận động Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn với Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Từ kết quả của việc tiếp tục triển khai Cuộc vận động “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, những cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngành TDTT đang tập trung mọi nguồn lực, công sức, trí tuệ để đẩy mạnh các phong trào thi đua phát triển thể dục thể thao quần chúng. Gắn kết cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” với phong trào xây dựng gia đình văn hoá; kết hợp chặt chẽ với các ngành, các tổ chức xã hội, đoàn thể phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng sâu rộng và ngày càng nâng cao về chất lượng; triển khai Chiến lược phát triển thể thao đến năm 2020, trong những năm qua, toàn ngành TDTT đã nỗ lực hết mình, góp phần xây dựng, phát triển đất nước trong thời kỳ mới. Những kết quả đạt được trên cả lĩnh vực TDTT quần chúng cũng như Thể thao thành tích cao là minh chứng rõ nét nhất cho những bước phát triển của sự nghiệp TDTT nước nhà.

Năm 2011, phong trào TDTT quần chúng tiếp tục phát triển sâu, rộng trên địa bàn cả nước; toàn ngành tiếp tục triển khai đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trong tất cả các đối tượng thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, công nhân viên chức, nông dân, lực lượng vũ trang, người khuyết tật,... Các hình thức tập luyện thể dục thể thao như: chạy, đi bộ, thể dục dưỡng sinh, thể dục nhịp điệu, cầu lông, cờ, võ thuật, bóng đá mini, bóng chuyền, bóng chuyền hơi, bóng gỗ và nhiều hình thức thể thao giải trí khác được phát triển mạnh ở hầu hết các địa phương trong cả nước. Thông qua việc triển khai thực hiện cuộc vận động, phong trào TDTT quần chúng đã có những bước tiến bộ, các chỉ tiêu cơ bản về TDTT quần chúng đề ra đều đạt được. Hoạt động phối hợp liên ngành nhằm phát triển phong trào TDTT trong từng đối tượng tiếp tục được đẩy mạnh; hoạt động thể dục thể thao cho người khuyết tật được đặc biệt quan tâm, một số đội tuyển thể thao khuyết tật của nước ta có thế mạnh đã được tập trung tập huấn và được cử đi thi đấu quốc tế, đạt thành tích tốt. Các hoạt động thể dục thể thao quần chúng được tổ chức gắn với những ngày lễ lớn, những ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước, tạo ra không khí vui tươi, phấn khởi, động viên quần chúng nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào đường lối đổi mới của đất nước.

Thể thao thành tích cao, với nhiệm vụ trọng tâm năm 2011 là chuẩn bị lực lượng vận động viên tham dự SEA Games 26 tại Indonesia, vòng loại Olympic Luân Đôn 2012 và tham dự các giải thể thao vô địch cấp khu vực, châu lục, thế giới; tiếp tục chỉ đạo triển khai công tác đào tạo vận động viên trẻ nhằm chuẩn bị lực lượng kế cận trên cơ sở tập trung đầu tư cho các môn thể thao Olympic, các môn thể thao trọng điểm, có thế mạnh. Tại SEA Games 26 tại Indonesia, đoàn thể thao Việt Nam, giành 96 Huy chương vàng vẫn khẳng định tốp 3 trong khu vực; thành công của SEA Games 26 là các môn trong chương trình Thế vận hội Olympic, như: Bơi lội, Điền kinh, Bắn súng, Đua thuyền, đặc biệt là môn Thể dục, đến nay đã có gần 20 vận động viên đạt chuẩn và giành suất chính thức tham dự Olympic Luân Đôn 2012, với những thành tích trên là hành động thiết thực khẳng định sự đoàn kết, quyết tâm, đồng lòng nhất trí chung sức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngành TDTT, tiếp bước con đường cách mạng vinh quang mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta và dân tộc ta đã lựa chọn.

Bên cạnh vẫn còn những tồn tại, hạn chế: Việc lồng ghép nội dung Cuộc vận động với các nhiệm vụ chính trị đang thực hiện tại ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị chưa thật tốt. Sự gắn kết giữa nội dung triển khai cuộc vận động với công tác xây dựng Đảng nói chung chưa chặt chẽ. Công tác quản lý tổ chức thi đấu, tham dự các giải thể thao còn tồn tại; các hiện tượng tiêu cực trong thi đấu thể thao vẫn còn diễn ra; công tác đào tạo vận động viên trẻ kế cận còn nhiều bất cập và khó khăn, trang thiết bị cho đội tuyển một số môn còn chưa đáp ứng được yêu cầu…

Năm 2012 và những năm tiếp theo, tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03 CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn với Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012-2020, với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong năm, trong đó tiếp tục tổ chức quán triệt trong toàn Đảng, hệ thống chính trị về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2016 và những năm tiếp theo..

Với ngành thể dục thể thao tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong năm, trong đó chú trọng phát triển phong trào thể dục thể thao ở cơ sở và trong từng đối tượng, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện và nâng cao chất lượng của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể thao gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012-2020 và triển khai Đề án về Chiến lược phát triển thể dục thể thao Việt Nam đến năm 2020 với những nhiệm vụ cụ thể:

Phối hợp tổ chức Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc năm 2012; chỉ đạo việc triển khai Đại hội TDTT các cấp; tổ chức các giải, hội thi thể thao quần chúng và tổ chức tập huấn bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ huấn luyện viên, trọng tài, cán bộ làm công tác thể dục thể thao quần chúng; chuẩn bị lực lượng tham dự Thế vận hội thể thao người khuyết tật thế giới tại Luân Đôn (Paralympic), Đại hội thể thao giải trí thế giới lần thứ II tại Ý, Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ III tại Indonesia, Đại hội thể thao sinh viên Đông Nam Á tại Lào…

Chuẩn bị lực lượng tham dự Olympic lần thứ 30 tại Luân Đôn, Đại hội thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 3 tại Trung Quốc và các giải thể thao quốc tế khác trong năm 2012, chuẩn bị lực lượng VĐV tham dự SEA Games 27 năm 2013 tại Myanmar; phối hợp với các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia và các địa phương tổ chức các giải thể thao trong hệ thống thi đấu quốc gia và quốc tế nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho các trọng tài, huấn luyện viên thể thao và cán bộ làm công tác thể dục thể thao; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra hoạt động tổ chức thi đấu, chú trọng giải bóng đá chuyên nghiệp Vô địch quốc gia...

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, đạo đức, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực trong hoạt động thể dục thể thao; tiếp tục đầu tư nâng cấp và xây mới cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị tập luyện và thi đấu thể thao; đẩy mạnh hợp tác quốc tế…

Phạm Thanh Cẩm

(Phó Vụ trưởng Vụ các vấn đề xã hội - Ban Tuyên giáo Trung ương)

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  Đảng Uỷ Bộ VH,TT&DL với các nhiệm vụ, nội dung triển khai Nghị quyết TW 4 – Khoá XI
        Bullet  Beach Games III: Cơ hội để Thể thao Việt Nam học hỏi kinh nghiệm hướng đến sự thành công của Beach Games V
        Bullet  Thể thao Việt Nam đã sẵn sàng tham dự Beach Games III với thành tích tốt nhất
        Bullet  HKPĐ toàn quốc lần thứ VIII: Sức mạnh Phù Đổng trên đường hội nhập và phát triển
        Bullet  Đảng Uỷ Bộ VH,TT&DL với các nhiệm vụ, nội dung triển khai Nghị quyết TW 4 – Khoá XI
        Bullet  Olympic Luân Đôn 2012: Thể thao Việt Nam có cơ sở để hy vọng giành huy chương
        Bullet  Một số kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện các chính sách về TDTT dành cho đồng bào dân tộc thiểu số
        Bullet  Chính sách TDTT dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số
        Bullet  Thể thao Việt Nam - năm đầu thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW
        Bullet  Những nhiệm vụ của Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2012-2020
 

opera fix