00:03 Chủ Nhật, 20/10/2019
Góc nhìn nhà quản lý
opera fix
    
opera fix
Bộ VHTTDL với cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại
21 Tháng Giêng 2014 14:57:00 GMT+7
Sau gần 2 năm triển khai cuộc vận động đến nay hầu hết các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương đã tổ chức hưởng ứng và phát động cuộc vận động ở địa phương.

Trong các chương trình kế hoạch công tác hàng năm của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đều có nội dung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Đại hội Thể dục thể thao các cấp là dịp để đánh giá phát triển sự nghiệp Thể dục thể thao ở địa phương trong đó nội dung vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại được coi là nòng cốt để xây dựng phong trào Thể dục thể thao quần chúng.

Việc gắn kết, lồng ghép triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012-2020 với việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030 và các chương trình, đề án của Chính phủ về chăm sóc sức khỏe, y tế, vệ sinh môi trường... cho nhân dân. Chỉ tiêu của Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” được đưa vào nghị quyết của các cấp ủy Đảng, kế hoạch của các cấp chính quyền để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Để tiếp tục theo dõi chỉ đạo Cuộc vận động Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã giao Tổng cục Thể dục thể thao chủ trì triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Trình lãnh đạo Bộ phê duyệt và triển khai thực hiện các nội dung phối hợp phát triển thể dục thể thao giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Dân tộc, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Nông dân, Hội Người cao tuổi và các bộ, ngành, đoàn thể khác.

- Chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch; đề xuất việc tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc triển khai Cuộc vận động; tổng hợp báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kết quả thực hiện trước ngày 20 tháng 12 hằng năm; chuẩn bị công tác tổ chức sơ kết việc triển khai thực hiện Kế hoạch vào năm 2015, tổng kết vào năm 2020.                                                                   

Giao các Cục, Vụ, đơn vị phối hợp với Tổng cục Thể dục thể thao triển khai các nhiệm vụ sau:

- Cục Văn hóa cơ sở phối hợp với Tổng cục Thể dục thể thao trong việc tổ chức đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn kết với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

- Vụ Kế hoạch,Tài chính phối hợp với Tổng cục Thể dục thể thao, các Cục, Vụ, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tài chính để triển khai thực hiện Kế hoạch này từ nay đến năm 2015 và đến năm 2020 trình Bộ trưởng phê duyệt và thực hiện.

- Vụ Văn hóa dân tộc xây dựng kế hoạch phối hợp với Tổng cục Thể dục thể thao thực hiện tốt chương trình phối hợp công tác đã được ký giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban Dân tộc.

- Vụ Thi đua-Khen thưởng phối hợp với Tổng cục Thể dục thể thao hướng dẫn các địa phương, đơn vị về công tác thi đua khen thưởng các điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc triển khai Cuộc vận động.

- Vụ Gia đình phối hợp với Tổng cục Thể dục thể thao, các Cục, Vụ liên quan làm tốt công tác tuyên truyền vận động, xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi thể thao gia đình cấp toàn quốc theo định kỳ.

- Văn phòng Bộ phối hợp với Tổng cục Thể dục thể thao hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện tiến hành sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch theo định kỳ hằng năm và 5 năm.

Vũ Trọng Lợi (Vụ trưởng Vụ TDTT quần chúng - Tổng cục TDTT)

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  ASEAN Para Games 7: Thể thao NKT Việt Nam nỗ lực hết mình để giành chiến thắng
        Bullet  Bộ VHTTDL với cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012-2020
        Bullet  SEA Games 27: Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Lâm Quang Thành – Đoàn TTVN đã sẵn sàng
        Bullet  Bóng bàn Việt Nam: Cần siết chặt lại kỷ cương đối với các VĐV quốc gia
        Bullet  Chế độ đãi ngộ cho VĐV đỉnh cao khi giải nghệ cần sự nỗ lực từ 2 phía
        Bullet  Hãy đặt lợi ích của Quần vợt Việt Nam lên hàng đầu
        Bullet  Đại hội TDTT các cấp nền tảng vững chắc để tổ chức thành công Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII
        Bullet  AYG II: Khởi điểm quan trọng cho bước tiến xa hơn của TTVN
        Bullet  Từ thành công  AIMAG 4 tạo hiệu ứng tích cực cho TTVN đến với sân chơi chính của năm - SEA Games 27  
        Bullet  Những giá trị từ việc đăng cai ASIAN Games sẽ không mất đi
 

opera fix