16:01 Thứ Hai, 16/09/2019
Khoa học công nghệ
opera fix
    
opera fix
Những quan điểm, mục tiêu, yêu cầu đối mới cơ chế tự chủ đối với đơn vị SNCL theo nghị định 16/2015/NĐ-CP
09 Tháng Tư 2016 15:13:00 GMT+7
Trong 7 chuyên đề được trình bày tại Hội nghị tập huấn về công tác quản lý tài chính, tài sản công do Bộ VHTTDL tổ chức tại Nha Trang từ 6-8/4/2016, có thể thấy chuyên đề về những quan điểm, mục tiêu, yêu cầu đối mới cơ chế tự chủ đối với đơn vị SNCL theo nghị định 16/2015/NĐ-CP thực sự hấp dẫn, thu hút các học viên.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn (Ảnh: TH)

Theo quan điểm chỉ đạo của Đảng, Chính phủ về đổi mới cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp tại Kết luận 37/TB-TW ngày 26/5/2011 của Bộ chính trị thì nhất thiết phải tiếp tục đẩy mạnh đổi mới cơ chế hoạt động đơn vị SNCL phù hợp với kinh tế thị trường; Xác định rõ trách nhiệm NSNN trong cung cấp dịch vụ công: Nhà nước giữ vai trò chủ đạo, đảm nhiệm cung cấp dịch vụ công thiết yếu; Cần có lộ trình việc xóa bỏ bao cấp qua giá, phí dịch vụ; Nhà nuwocs đảm bảo kinh phí để đối tượng chính sách, người nghèo được thụ hưởng các dịch vụ công cơ bản, thiết yếu; Chuyển đổi cơ chế cấp phát kinh phí theo dự toán sang hình thức đặt hàng trên cơ sở hệ thống định mức KT – KT và tiêu chí, tiêu chuẩn của từng loại hình dịch vụ.

Hay tại Nghị quyết dố 40/NQ-CP ngày 9/8/2012 của Chính phủ về “Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện thông báo Kết luận số 37/TB-TW cũng nêu rõ: Cần tăng cường hoàn thiện các công cụ quản lý và vai trò kiểm tra, giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công nhằm phát huy các yếu tố tích cực, hạn chế các mặt trái của cơ chế thị trường.

Trước những yêu cầu, đòi hỏi thực tiễn, Nghị định 43/2006/NĐ-CP đã bộc lộ những hạn chế, bất cập, trong đó nổi bật lên là:

Cấp phát kinh phí còn bình quân, chưa gắn với số lượng, chất lượng dịch vụ.

Việc duy trì chính sách giá thấp hơn chi phí cần thiết cung cấp dịch vụ công đối với một số dịch vụ công (như học phí, viện phí…), dẫn đến các đơn vị sự nghiệp nguồn thu không bù đắp đủ chi để phát triển; việc hỗ trợ qua giá đối với tất cả các đối tượng thụ hưởng dịch vụ công, không phân biệt đối tượng giàu, nghèo… thiếu công bằng.

Số lượng cán bộ, viên chức của các đơn vị sự nghiệp công tăng nhanh, do chưa có định mức lao động, vị trí việc làm, còn bổ sung biên chế, cấp kinh phí theo biên chế. Số lượng viên chức trong các đơn vị SNCL năm 2003 là 1.269.337 người, đến năm 2013 là 1.791.806 người, tăng thêm 522.469 người (nguồn Bộ tài chính).

Nghị định 43 lấy đơn vị SNCL là đối tượng hỗ trợ NSNN. Trong đó mỗi đơn vị SNCL có rất nhiều loại sản phẩm dịch vụ công, có những sản phẩm cung cấp theo yêu cầu của nhà nước, có những sản phẩm cung cấp theo nhu cầu thị trường. Việc đưa tất cả các sản phẩm dịch vụ công vào chung 1 giỏ để làm căn cứ hỗ trợ dẫn đến NSNN hỗ trợ bình quân đối với tất cả các sản phẩm dịch vụ do đơn vị cung cấp, hỗ trợ cả những sản phẩm dịch vụ không thuộc danh mục nhà nước ưu tiên là chưa hợp lý.

Nghị định 43 nguồn thu chủ yếu được sử dụng để bổ sung thu nhập tăng thêm, đối với tiền lương theo chế độ vẫn do Nhà nước đảm bảo. Hay nói cách khác, việc tăng thu của các đơn vụ SNCL chỉ giải quyết được tăng thu nhập ngoài chế độ quy định, chưa góp phần tái cơ cấu chi tiêu của NSNN. Một số đơn vị SNCL có nguồn thu để lại từ phí, lệ phí lớn, chênh lệch thu chi cao, tạo thu nhập tăng thêm cao hơn mặt bằng chung.

Nhằm tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả của NSNN cho việc cung cấp dịch vụ công, sử dụng NSNN đúng mục đích; khắc phục việc NSNN hỗ trợ bình quân, dàn trải cho các đơn vị SNCL, cho các đối tượng sử dụng dịch vụ công; xây dựng lộ trình để xóa bỏ bao cấp qua giá, phí cung cấp dịch vụ công; chuyển đổi cơ chế giao dự toán kinh phí cho các đơn vị SNCL sang hình thức nhà nước đặt hàng cung cấp dịch vụ công căn cứ vào hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật và tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng đầu ra của từng loại hình dịch vụ công…Phạm vi điều chỉnh ở nghị định số 16 đã có nhiều thay đổi, trong đó nổi bật nên các nội dung mà các đơn vị SNCL cần chú ý:

Tự chủ về thực hiện nhiệm vụ; tổ chức bộ máy; nhân sự; tài chính; giao dịch tài chính, phí dịch vụ sự nghiệp công. Trong đó tự chủ về tài chính phải đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư: Tức là tự đảm bảo nguồn tiền lương khi chế độ lương thay đổi, được quyết định mức chi cao hơn hay thấp hơn chế độ quy định, được ban hành chế độ chi tiêu nội bộ. Tùy vào đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên, một phần chi thường xuyên, do nhà nước đảm bảo chi thường xuyên mà xác định chế độ tự lập và gây quỹ.

Khánh Ngọc


Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  Lễ ra mắt trang Thông tin điện tử công tác đào tạo lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch
        Bullet  Hội nghị tập huấn về công tác quản lý tài chính, tài sản công
        Bullet  Hội nghị Khoa học sinh viên trường Đại học TDTT Bắc Ninh năm 2016: Nhiều đề tài đạt chất lượng cao
        Bullet  Nghiệm thu đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu ứng dụng hệ thống thông tin quản lý trong quá trình đào tạo VĐV cấp cao các môn thể thao Olympic cơ bản với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin”
        Bullet  Nghiệm thu đề tài khoa học “Ứng dụng hệ thống các giải pháp khoa học trong đào tạo VĐVcấp cao môn Bắn súng” của Tổng cục TDTT
        Bullet  NCS Đồng Lan Hương bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ cấp cơ sở
        Bullet  NCS Trần Vũ Phương bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ
        Bullet  Thông qua đề tài nghiên cứu cấp cơ sở của NCS Nguyễn Văn Long
        Bullet  NCS Nguyễn Thành Long bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ Giáo dục học
        Bullet  Hệ thống đo, đếm trong việc xác định thành tích thể thao
 

opera fix