01:15 Thứ Hai, 23/09/2019
Khoa học công nghệ
opera fix
    
opera fix
NCS Ngô Quang Huy bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện
26 Tháng Mười 2016 11:13:00 GMT+7
Sáng ngày 26/10/2016 tại Viện Khoa học TDTT đã diễn ra buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Ngô Quang Huy, với tên đề tài: “Nghiên cứu giải pháp đổi mới hoạt động của trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao Đại học Quốc gia Hà Nội”; Chuyên ngành: Giáo dục thể chất.

Tham gia chấm Luận án cho NCS Ngô Quang Huy gồm 7 thành viên: PGS.TS Lâm Quang Thành – Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS. Nguyễn Danh Hoàng Việt – Uỷ viên thư ký; PGS. TS Phạm Xuân Thành – Phản biện 1; TS Đàm Quốc Chính – Phản biện 2; PGS.TS Nguyễn Hồng Dương – Phản biện 3; TS. Nguyễn Kim Lan – Uỷ viên; TS Trần Hiếu – Ủy viên.

NCS Ngô Quang Huy với đề tài "Nghiên cứu giải pháp đổi mới
hoạt động của trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao tại đại học Quốc gia Hà Nội"
(Ảnh: Thế Thiện)

Tại Hội đồng, trình bày về tính cấp thiết của đề tài, NCS Ngô Quang Huy nêu rõ: “Với những điều kiện về cơ sở vật chất, trình độ đội ngũ cán bộ giảng viên, đầu tư chương trình môn học giáo dục thể chất, phong trào thể thao của trung tâm còn nhiều hạn chế, rất cần có những giải pháp tích cực để nâng cao hoạt động của trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao”. Xuất phát từ thực tiễn trên tác giả đã tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu giải pháp đổi mới hoạt động của trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao Đại học Quốc gia Hà Nội”. Mục đích nghiên cứu nhằm nâng cao kết quả hoạt động của trung tâm.

Đề tài đã giải quyết thành công hai mục tiêu: (1) Đánh giá thực trạng hiệu quả hoạt động của trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao đại học Quốc gia Hà Nội. (2)  Đề xuất và ứng dụng các giải pháp đổi mới hoạt động của trung tâm.

Với những kết quả đã hoàn thành, đề tài nhận được sự đánh giá cao của các phản biện và khách mời tham dự. Đa phần ghi nhận đây là một công trình nghiên cứu khoa học mang tính cấp thiết, đảm bảo độ tin cậy và có ý nghĩa thực tiễn cao. Đáp ứng được yêu cầu thực tiễn về đổi mới căn bản và toàn diện của công tác giáo dục và đào tạo, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Toàn cảnh buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp viện (Ảnh: Thế Thiện)

Những kết quả mới đã đạt được của luận án: Đã đưa ra các căn cứ để xây dựng các giải pháp và lựa chọn được 5 giải pháp để ứng dụng nhằm đổi mới nội dung, hình thức và hoạt động của trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao đại học Quốc gia Hà Nội, gồm: Đổi mới cơ cấu trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao; Đổi mới chương trình môn học giáo dục thể chất cho học theo tiến chỉ; Xây dựng đề án phát triển phong trào thể dục thể thao cho đại học Quốc gia Hà Nội; Xây dựng các tiêu chuẩn về thể chất nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cho đại học quốc gia Hà Nội thông qua 3 tiêu chí với 10 chỉ tiêu đánh giá.

Tuy còn những thiếu sót cần bổ sung sửa chữa, như: Đề tài cần trình bày rõ mục đích, mục tiêu và đối tượng nghiên cứu nhằm thể hiện đầy đủ các nội dung nghiên cứu; cần nghiên cứu thêm phần bàn luận về các kết quả nghiên cứu; Trình bày kết luận ngắn gọn, chặt chẽ, thể hiện rõ kết quả nghiên cứu của luận án; rà soát việc trích dẫn và lược bỏ các tài liệu tham khảo không cần thiết, chỉnh sửa lỗi in ấn, văn phong.

Với 07/07 phiếu tán thành (đạt 100%) các thành viên Hội đồng đã thông qua Luận án của NCS và đề nghị Viện Khoa học TDTT công nhận học vị tiến sĩ Khoa học giáo dục chuyên ngành Giáo dục thể chất, cho NCS Ngô Quang Huy sau khi đã chỉnh sửa.

Hữu Hiển

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  Trường Đại học TDTT Bắc Ninh: Tổ chức “Bảo vệ luận văn tốt nghiệp cho các học viên cao học TDTT khóa 23”
        Bullet  NCS Trương Đức Thăng bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp cơ sở
        Bullet  Hội thảo khoa học cấp quốc gia "Huỳnh Thúc Kháng với cách mạng Việt Nam và quê hương Quảng Nam"
        Bullet  Trường Đại học TDTT Đà Nẵng: Bảo vệ luận văn tốt nghiệp cao học TDTT khóa 2
        Bullet  NCS Phạm Thị Hương bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Khoa học
        Bullet  NCS Lê Ngọc Tâm bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện
        Bullet  NCS Lưu Thế Sơn bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp Viện với đề tài : “Nghiên cứu bài tập thể dục thể thao nhằm nâng cao thể lực và năng lực định hướng cho trẻ em khiếm thị (6-9 tuổi)”
        Bullet  Công nghệ tránh chấn thương: Bước đột phá mới trong Bóng đá
        Bullet  NCS Phạm Văn Liệu bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp viện
        Bullet  Khi các vận động viên tương tác với mạng xã hội
 

opera fix