12:33 Thứ Hai, 14/10/2019
Khoa học công nghệ
opera fix
    
opera fix
NCS Nguyễn Tiến Lâm bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp cơ sở
03 Tháng Giêng 2017 17:13:00 GMT+7
Chiều nay (03/01/2017), tại trường Đại học TDTT Bắc Ninh đã diễn ra buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Nguyễn Tiến Lâm với đề tài: “Nghiên cứu giải pháp nhằm duy trì và phát triển thể lực cho công nhân nhà máy luyện gang khu gang thép Thái Nguyên”, chuyên ngành Giáo dục thể chất, mã số 62140103.

Tham gia chấm luận án cho NCS Nguyễn Tiến Lâm gồm 7 thành viên: PGS.TS Vũ Chung Thủy – Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS Đỗ Hữu Trường – Uỷ viên thư ký; PGS.TS Lâm Quang Thành – Phản biện 1; PGS.TS Đồng Văn Triệu – Phản biện 2; PGS.TS Trần Đức Dũng – Uỷ viên; TS. Đàm Quốc Chính – Uỷ viên; TS. Nguyễn Duy Quyết – Uỷ viên.

NCS Nguyễn Tiến Lâm với đề tài: “Nghiên cứu giải pháp nhằm duy trì và phát triển thể lực
cho công nhân nhà máy luyện gang khu gang thép Thái Nguyên” (Ảnh: Hữu Hiển)

Tại hội đồng, trình bày về tính cấp thiết của việc duy trì và phát triển thể lực cho công nhân nhà máy luyện gang khu gang thép Thái Nguyên, NCS Nguyễn Tiến Lâm nêu rõ: “Việc tăng cường và nâng cao thể lực cho cán bộ, công nhân đang trực tiếp lao động, sản xuất, phòng và chống các bệnh nghề nghiệp có thể xảy ra trong quá trình làm việc là việc làm hết sức cần thiết. Vấn đề đặt ra là phải xây dựng một chiến lược lâu dài, đáp ứng yêu cầu tăng cường sức khỏe, kéo dài tuổi thọ và phải cần có các giải pháp một cách đồng bộ”. Xuất phát từ lý do nêu trên, NCS Nguyễn Tiến Lâm đã tiến hành nghiên cứu đề tài: "Nghiên cứu giải pháp nhằm duy trì và phát triển thể lực cho công nhân nhà máy luyện gang, khu gang thép Thái Nguyên".

Để giải quyết mục đích nghiên cứu của luận án, NCS đã xác định cần giải quyết 3 nhiệm vụ cụ thể là:

1. Đánh giá thực trạng thể lực của công nhân viên chức nhà máy luyện gang, khu gang thép Thái Nguyên.

2. Đánh giá các yếu tố đảm bảo cho các hoạt động thể dục thể thao nhằm duy trì và phát triển thể lực cho công nhân viên chức nhà máy luyện gang, khu gang thép Thái Nguyên.

3. Lựa chọn và ứng dụng các giải pháp nhằm duy trì và phát triển thể lực của công nhân viên chức nhà máy luyện gang, khu gang thép Thái Nguyên.

Sau 4 năm tiến hành nghiên cứu (từ năm 2012 – 2016) công trình nghiên cứu của NCS Nguyễn Tiến Lâm đã hoàn thành. Luận án được trình bày trong 125 trang đánh máy khổ A4, chưa kể các phần mục lục và tài liệu tham khảo, bao gồm  phần mở đầu và 03 chương, kết luận và kiến nghị. Luận án đã sử dụng 38 biểu bảng, 07 biểu đồ và 100 tài liệu tham khảo bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài. Đề tài sử dụng 7 phương pháp nghiên cứu. Địa điểm nghiên cứu được tiến hành tại: Trường Đại học TDTT Bắc Ninh và nhà máy luyện gang khu gang thép Thái Nguyên.

Toàn cảnh buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ (Ảnh: Hữu Hiển)

Với những kết quả đã hoàn thành, đề tài nhận được sự đánh giá cao của các phản biện và khách mời tham dự. Đa phần ghi nhận đây là một công trình nghiên cứu khoa học đảm bảo độ tin cậy và ý nghĩa thực tiễn cao. Luận án bước đầu khẳng định rằng các giải pháp đề tài lựa chọn đã có tác dụng tích cực tới sự phát triển thể lực của công nhân viên chức nhà máy luyện gang Thái Nguyên giải quyết được mục tiêu nghiên cứu đã đặt ra.

Những đóng góp mới của luận án: Luận án đã đánh giá thực trạng cơ cấu tổ chức, độ tuổi và giới tính, sức khỏe và thể lực của công nhân viên chức nhà máy luyện gang; Đánh giá thực trạng các yếu tố đảm bảo cho các hoạt động TDTT nhằm duy trì và phát triển thể lực cho công nhân viên chức nhà máy luyện gang; Xác định được 08 tiêu chí đánh giá các yếu tố đảm bảo cho hoạt động TDTT; Luận án đã lựa chọn và ứng dụng 07 giải pháp đó là: Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền Nhà máy đối với công tác TDTT; Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nhận thức cho CNVC về công tác TDTT; Xây dựng các CLB TDTT quần chúng phù hợp với nhu cầu và điều kiện của nhà máy; Nâng cao số lượng và chất lượng đội ngũ HDV TDTT; Xây dựng hệ thống thi đấu TDTT nội bộ nhà máy; Tăng cường cơ sở vật chất, khai thác tốt CSVC hiện có cho TDTT; Tăng cường công tác XHH TDTT trong nhà máy. Có thể nói, NCS Nguyễn Tiến Lâm đã lựa chọn một đề tài hết sức có ý nghĩa thực tiễn trong đời sống.

NCS Nguyễn Tiến Lâm nhận được sự đánh giá cao của các thành viên trong Hội đồng
(Ảnh: Hữu Hiển)

Tuy vậy, đề tài còn những thiếu sót, cần bổ sung sửa chữa, như: Phần đặt vấn đề cần viết rõ và cụ thể hơn về tính cấp thiết của của vấn đề nghiên cứu. Phần tổng quan cần bổ sung làm rõ cơ sở pháp lý, lý luận thực tiễn, ứng dụng của công nghệ thông tin và các công trình nghiên cứu có liên quan. Phần bàn luận cần sâu sắc, khoa học hơn. Sửa chữa lỗi chính tả, in ấn, thuật ngữ chuyên môn, văn phong khoa học. Rà soát lại những trích dẫn, tài liệu tham khảo.

Kết quả, luận án đã được 7/7 thành viên hội đồng thông qua với 100% số phiếu tán thành của thành viên Hội đồng.

Hữu Hiển

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  NCS Nguyễn Hải Bằng bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp cơ sở
        Bullet  NCS Đỗ Ngọc Cương bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp trường
        Bullet  Báo cáo kết quả nghiên cứu Đề tài khoa học cấp Bộ: "Ứng dụng mô hình truyền thông về phòng chống Doping trong hoạt động thể thao ở Việt Nam"
        Bullet  Viện KH TDTT tổ chức nghiệm thu: Nhiệm vụ Khoa học công nghệ cấp viện năm 2016
        Bullet  Hội thảo khoa học: Sự nghiệp TDTT dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh
        Bullet  Hội thảo: “Xây dựng tiêu chí bảo vệ môi trường trong hoạt động TDTT tại các khu dân cư, nơi công cộng”
        Bullet  NCS Võ Văn Quyết bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Khoa học
        Bullet  Trường Đại học TDTT Bắc Ninh: Trao bằng Thạc sĩ cho 178 học viên
        Bullet  Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sỹ Khoa học Giáo dục chuyên ngành Giáo dục Thể chất Khóa 2
        Bullet  NCS Lê Hoài Nam bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp trường
 

opera fix