19:46 Thứ Tư, 23/10/2019
Khoa học công nghệ
opera fix
    
opera fix
NCS Nguyễn Thị Quyên bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp trường
05 Tháng Giêng 2017 11:57:00 GMT+7
Sáng nay (05/01/2017), tại trường Đại học TDTT Bắc Ninh đã diễn ra buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho NCS Nguyễn Thị Quyên với tên đề tài: “Nghiên cứu nội dung và tiêu chuẩn đánh giá kết quả học tập theo chương trình môn học giáo dục thể chất các trường đại học”, chuyên ngành Giáo dục thể chất, mã số 62140103.

Tham gia chấm luận án cho NCS Nguyễn Thị Quyên gồm 7 thành viên: NGƯT.GS.TS Nguyễn Đại Dương – Chủ tịch Hội đồng; PGS. TS Nguyễn Văn Phúc – Uỷ viên thư ký; PGS.TS Phạm Ngọc Viễn – Phản biện 1; PGS.TS Phạm Đình Bẩm – Phản biện 2; GS.TS Nguyễn Xuân Sinh – Phản biện 3; TS. Ngũ Duy Anh – Uỷ viên; TS. Nguyễn Kim Lan – Uỷ viên.

NCS Nguyễn Thị Quyên báo cáo kết quả nghiên cứu trước Hội đồng (Ảnh: Hữu Hiển)

Tại hội đồng, trình bày về việc cần thiết phải xây dựng một thang điểm đánh giá kết quả học tập môn GDTC nói chung cho sinh viên các trường Đại học không chuyên về TDTT, NCS Nguyễn Thị Quyên nêu rõ: “Việc kiểm tra đánh giá là một trong những khâu then chốt quyết định tới kết quả đào tạo ở tất cả các cấp học. Cùng với việc mở rộng quy mô đào tạo, tổ chức đào tạo theo tín chỉ, đổi mới nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy, thì đổi mới trong kiểm tra đánh giá cũng là một vấn đề quan trọng. Bởi lẽ trong thực tiễn ở các trường đại học nói chung vẫn tồn tại mâu thuẫn gay gắt giữa yêu cầu kiểm tra đánh giá khách quan với khả năng chủ quan của người thầy, giữa yêu cầu giảng dạy với khả năng học tập của sinh viên, giữa năng lực của sinh viên với yêu cầu thực tiễn”.

Qua khảo sát sơ bộ thực trạng nội dung kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo chương trình môn học giáo dục thể chất ở một số trường đại học, NCS nhận thấy còn nhiều điểm bất cập, như: Nội dung đánh giá kết quả học tập không đồng nhất, các tiêu chuẩn đánh giá chưa được kiểm định độ tin cậy và tính thông báo, tiêu chuẩn đánh giá còn mang tính chủ quan. Chính điều này đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc đánh giá thực trạng công tác giáo dục thể chất trong các trường đại học. Xuất phát từ những lý do nêu trên, NCS Nguyễn Thị Quên đã tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu nội dung và tiêu chuẩn đánh giá kết quả học tập theo chương trình môn học giáo dục thể chất các trường đại học”.

Dựa trên cơ sở khảo sát thực trạng công tác GDTC ở các trường đại học, luận án đã xác định các nội dung và tiêu chuẩn đánh giá kết quả học tập theo chương trình môn học GDTC, đảm bảo yêu cầu đánh giá chính xác, khách quan kết quả học tập của sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo.

Sau 5 năm tiến hành nghiên cứu (từ 2011 – 2016) công trình nghiên cứu của NCS Nguyễn Thị Quyên đã hoàn thành. Luận án được trình bày trong 146 trang bao gồm mở đầu và 03 chương, sử dụng 29 biểu bảng, sử dụng 8 biểu đồ và 96 tài liệu tham khảo bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài. Đề tài sử dụng 06 phương pháp nghiên cứu. Địa điểm nghiên cứu được tiến hành tại: Trường ĐH TDTT Bắc Ninh và Trường ĐH Hồng Đức Thanh Hóa.

Các thành viên trong Hội đồng đánh giá cao những đóng góp mới của luận án (Ảnh: Hữu Hiển)

Với những kết quả đã hoàn thành, đề tài nhận được sự đánh giá cao của các phản biện và khách mời tham dự. Đa phần ghi nhận đây là một công trình nghiên cứu khoa học đảm bảo độ tin cậy và ý nghĩa thực tiễn cao. Luận án bước đầu đã tiến hành kiểm nghiệm các tiêu chuẩn đã xây dựng trên đối tượng là sinh viên các khoá của Trường Đại học Hồng Đức Thanh Hoá kết quả kiểm ngjhiệm cho thấy tính khả quan, giải quyết được mục tiêu nghiên cứu đã đặt ra.

Những đóng góp mới của luận án: Luận án đã đánh giá được thực trạng công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục thể chất của sinh viên các trường đại học thông qua: Nội dung chương trình, nội dung dạy học; Cách thức tổ chức thực hiện chương trình; Mức độ phù hợp của chương trình; Hình thức, nội dung, tiêu chuẩn kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục thể chất của sinh viên trên 32 trường đại học làm cơ sở thực tiễn cho việc xây dựng nội dung và tiêu chuẩn đánh giá kết quả học tập theo chương trình môn học Giáo dục thể chất các trường đại học. Luận án đã xác định được nội dung, tiêu chí đánh giá kết quả học tập theo chương trình môn học Giáo dục thể chất của sinh viên các trường đại học theo hình thức đào tạo tín chỉ. Trên cơ sở lý luận và thực tiễn cũng như kết quả nghiên cứu kể trên, luận án đã xây dựng được 11 bảng tiêu chuẩn đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục thể chất của sinh viên các trường đại học.

Tuy được đánh giá cao xong đề tài cũng còn những thiếu xót, cần bổ xung sửa chữa: Phần đặt vấn đề cần viết rõ và cụ thể hơn về tính cấp thiết của của vấn đề nghiên cứu. Phần bàn luận cần sâu sắc, khoa học hơn. Sửa chữa lỗi chính tả, in ấn, thuật ngữ chuyên môn, văn phong khoa học. Rà soát lại những trích dẫn, tài liệu tham khảo.

Kết quả, với 7/7 thành viên hội đồng thông qua (đạt 100% số phiếu tán thành của thành viên Hội đồng). Hội đồng nghiên cứu khoa học đã chính thức thông qua đề tài của NCS Nguyễn Thị Quyên và yêu cầu chỉnh sửa theo ý kiến của các thành viên trong Hội đồng để sớm hoàn thiện các thủ tục hồ sơ luận án.

Hữu Hiển

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  NCS Nguyễn Tiến Lâm bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp cơ sở
        Bullet  NCS Nguyễn Hải Bằng bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp cơ sở
        Bullet  NCS Đỗ Ngọc Cương bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp trường
        Bullet  Báo cáo kết quả nghiên cứu Đề tài khoa học cấp Bộ: "Ứng dụng mô hình truyền thông về phòng chống Doping trong hoạt động thể thao ở Việt Nam"
        Bullet  Viện KH TDTT tổ chức nghiệm thu: Nhiệm vụ Khoa học công nghệ cấp viện năm 2016
        Bullet  Hội thảo khoa học: Sự nghiệp TDTT dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh
        Bullet  Hội thảo: “Xây dựng tiêu chí bảo vệ môi trường trong hoạt động TDTT tại các khu dân cư, nơi công cộng”
        Bullet  NCS Võ Văn Quyết bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Khoa học
        Bullet  Trường Đại học TDTT Bắc Ninh: Trao bằng Thạc sĩ cho 178 học viên
        Bullet  Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sỹ Khoa học Giáo dục chuyên ngành Giáo dục Thể chất Khóa 2
 

opera fix